Overlast melden

Ervaart u overlast van uw buren of omgeving? Doorloop dan de volgende stappen:

  • Ga eerst zelf in gesprek met uw buren
  • Houd een logboek bij van de overlast
  • Komt u er samen niet uit? Meld de overlast via onderstaand formulier
  • Is er sprake van ernstige acute overlast of agressie? Bel altijd de Politie op 0900 88 44 
Uw gegevens
Veroorzaker van de overlast
Plaats van de overlast
Waar vindt de overlast plaats?:
Ernst van de overlast
Hebben andere buren ook last?:

Omschrijving van de overlast
Melden
Heeft u de overlast al eerder aan Haag Wonen gemeld?:
Heeft u de overlast gemeld bij de politie?:
Heeft u de overlast gemeld bij de gemeente?:
Gesprek met de veroorzaker
Heeft u een gesprek gehad met de veroorzaker van de (over)last?: