Huren vanaf € 710,68

Vrije sector woningen zijn huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710,68. Voor vrij sector woningen gelden andere regels dan voor sociale huurwoningen. Lees er hier meer over.

Er komen regelmatig woningen vrij. Voor onze vrijesectorwoningen geldt een inkomenseis van viereneenhalf keer de maandhuur als bruto salaris. Wilt u weten of er een woning beschikbaar is? Stuur een mail naar commercieleverhuur@haagwonen.nl

Wilt u in aanmerking komen voor een woning? Download hier het inschrijfformulier en stuur het ingevulde formulier en de gevraagde documenten naar ons toe. Wij nemen contact met u op als u in aanmerking komt voor een woning.