Veelgestelde vragen

Hoe komt Haag Wonen aan het percentage voor de jaarlijkse huuraanpassing?

Elk jaar stelt de Nederlandse regering de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vast. De regering heeft dit jaar besloten tot een maximale basishuurverhoging voor 2019 van 4,1%. Aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436 per jaar mag Haag Wonen een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen van maximaal 5,6%.

Haag Wonen vraagt een basishuurverhoging van maximaal 2,6% aan huurders met een huishoudinkomen tot en met € 42.436 per jaar. Dat is 1,5% lager dan we mogen vragen.

Haag Wonen vraagt een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 5,0% aan huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 42.436 per jaar.
  
Hoe hoog uw huurverhoging is, hangt af van uw huishoudinkomen. U ziet in de ‘mededeling huuraanpassing’ welk percentage voor u geldt. Deze ontvangt u van ons vóór 1 mei 2019 bij de brief over de jaarlijkse huuraanpassing.