Veelgestelde vragen

Ik huur een geliberaliseerde huurwoning van Haag Wonen. Geldt voor mij dezelfde huurverhoging?

De basishuurverhoging van 2,6% geldt voor sociale huurwoningen. Voor een geliberaliseerde woning - ook wel vrije sector genoemd - stelt de Nederlandse regering geen maximale huurverhoging vast. Voor geliberaliseerde woningen geldt een marktgericht prijsbeleid. Wat dat voor u betekent, leest u in de brief die u vóór 1 mei 2019 ontvangt. In de ‘mededeling huuraanpassing’ bij deze brief staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2019.