Veelgestelde vragen

Ik huur een geliberaliseerde huurwoning van Haag Wonen. Geldt voor mij dezelfde huurverhoging?

De basis huurverhoging van 1,1% geldt voor sociale huurwoningen. Voor geliberaliseerde woningen geldt een marktgericht prijsbeleid. Wat dat voor u betekent, leest u in de brief die u vóór 1 mei 2017 ontvangt. In de ‘mededeling huuraanpassing’ bij deze brief staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2017