Veelgestelde vragen

In 2016 had ik veel minder inkomen dan in 2015. Kan ik bezwaar maken?

De Belastingdienst kijkt naar uw huishoudinkomen van 2015. Is uw inkomen daarna lager geworden? En valt u in 2016 daardoor in een lagere inkomensgroep? Dan kunt u bezwaar maken zodra u een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2016 heeft, of een definitieve aanslag van de Belastingdienst over 2016. Een inkomensverklaring over 2016 kunt u vanaf 1 juni 2017 opvragen, of als uw aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Heeft u deze documenten niet vóór 1 juli 2017? U kunt ná 1 juli 2017 een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Bij uw bezwaar of verzoek huurverlaging moet u een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie meesturen, waaruit blijkt hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan: het “Uittreksel woningtoewijzing gezin”. 

TIP: Gebruik het formulier bezwaarschrift van de huurcommissie om vóór 1 juli 2017 bezwaar te maken of het formulier verzoekschrift van de huurcommissie als u ná 1 juli 2017 een verzoek tot huurverlaging doet.