Veelgestelde vragen

In 2018 had ik veel minder inkomen dan in 2017. Wat nu?

De Belastingdienst kijkt naar uw huishoudinkomen van 2017. Is uw inkomen daarna lager geworden? En valt u in 2018 daardoor in een lagere inkomensgroep? Dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig over 2018 of een definitieve aanslag van de Belastingdienst over 2018. Een inkomensverklaring over 2018 kunt u vanaf 1 juni 2019 opvragen, of als uw aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Heeft u deze documenten niet vóór 1 juli 2019? U kunt ná 1 juli 2019 een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Bij uw bezwaar of verzoek huurverlaging moet u een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie meesturen, waaruit blijkt hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan: het "Uittreksel woningtoewijzing gezin".

Maakt u vóór 1 juli 2019 bezwaar bij ons? 

  • Als uw bezwaar terecht is, gaat de juiste nieuwe huurprijs per 1 juli 2019 in. Heeft u na 1 juli 2019 teveel huur betaald? Die krijgt u terug.
Dient u ná 1 juli 2019 een verzoek tot huurverlaging in bij ons? 
  • Als uw verzoek terecht is, verlagen wij uw huurprijs. Dat doen wij twee maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Heeft u na 1 juli extra huur betaald? Die krijgt u niet terug. Wacht dus niet te lang.
TIP: Gebruik het formulier bezwaarschrift van de huurcommissie om vóór 1 juli 2019 bezwaar te maken of het formulier verzoekschrift van de huurcommissie als u ná 1 juli 2019 een verzoek tot huurverlaging doet.