Veelgestelde vragen

Is mijn huurprijs geliberaliseerd?

Dat kunt u eenvoudig controleren. Pak uw huurcontract er even bij. Die kreeg u toen u uw huurwoning ging huren.

  1. Kijk in uw huurcontract op welke datum u uw woning ging huren.
  2. Kijk in uw contract wat toen de kale huurprijs was (zonder servicekosten etc.)
  3. Zoek in onderstaande tabel de periode waarbinnen uw huurcontract inging. En kijk welk bedrag daar achter staat. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde woning.
Tabel Huurliberalisatiegrenzen vanaf 1989 tot 1 januari 2017
Jaargang Geliberaliseerde huurprijs
2016 meer dan € 710,68
2015 meer dan € 710,68
2014 meer dan € 699,48
2013 meer dan € 681,02
2012 meer dan € 664,66
2011 * meer dan € 652,52
2010 meer dan € 647,53
2009 meer dan € 647,53
2008 meer dan € 631,73
2007 meer dan € 621,78
2006 meer dan € 615,01
2005 meer dan € 604,72
2004 meer dan € 597,54
2003 meer dan € 585,24
2002 meer dan € 565,44
2001 meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
2000 meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
1999 meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
1998 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1997 meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1996 meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
1995 meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
1994 meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33)
   
Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen  
1993 meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45)
1992 meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71)
1991 meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10)
1990 meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68)
1989 gelijk aan of meer dan  ƒ 750,00 (€ 340,34)
  
* Tot 2011 liep de huurprijsgrens van 1 juli tot 1 juli. Sinds 1 januari 2011 loopt een jaargang van de huurprijsgrens van 1 januari tot 1 januari.

Voor de duidelijkheid een voorbeeld:
Tekende u op 12 april 1995 uw huurcontract? Dat was tussen 1 juli 1994 en 1 juli 1995. Daarbij hoorde de liberalisatiegrens van ƒ 963,75 (zie tabel hierboven). Was uw huurprijs toen ƒ 1.200,-? Dan is uw huurprijs geliberaliseerd (want die was hoger dan ƒ 963,75).
 
Belangrijk: 
  • Is uw huurcontract van vóór 1 juli 1989 (nieuwbouwwoning) of vóór 1 juli 1994 (andere woningen)? Dan gold er op dat moment geen huurliberalisatiegrens. Uw huurcontract is dan niet-geliberaliseerd.
  • Is uw huurprijs op dit moment hoger dan de ‘liberalisatiegrens’ van € 710,68? Dan heeft u niet automatisch een geliberaliseerde huurprijs. Vergelijk de starthuurprijs en de liberalisatiegrens van toen (zie bovenstaande vier stappen).