Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ja, dat kan. U hebt als huurder het recht om vóór 1 juli 2019 schriftelijk bezwaar te maken tegen de huurverhoging. U kunt bezwaar maken in de volgende situaties:

  • Op de huishoudverklaring van de Belastingdienst staat in welke inkomensgroep u valt. Klopt het inkomen over 2017 of de samenstelling van uw huishouden op deze verklaring niet? Of heeft iemand in uw huishouden inmiddels de AOW-leeftijd bereikt vóór 1 juli 2019? Dan kunt u bezwaar maken. U hoeft dan geen inkomensgegevens bij uw bezwaar te doen. Wij vragen een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst;
  • Uw huishoudinkomen is in 2018 gedaald en u valt u daardoor in een andere inkomensgroep. Dan kunt u bezwaar maken zodra u een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2018 heeft van alle leden van uw huishouden. Een inkomensverklaring over 2018 kunt u vanaf 1 juni 2019 opvragen of als uw aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Heeft u deze documenten niet vóór 1 juli 2019? U kunt ná 1 juli 2019 een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Bij uw bezwaar of verzoek huurverlaging moet u de inkomensverklaring(en) over 2018 én een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie meesturen waaruit blijkt hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan (uittreksel woningtoewijzing gezin);
  • Iemand in uw huishouden is gehandicapt of chronisch ziek. U leest op onze website of in de Huurkrant 2019 (digitaal via onze website) wat u nodig heeft om bezwaar te maken. 
TIP: Gebruik het bezwaarschrift van de huurcommissie om te kijken of u bezwaar kunt maken.