Veelgestelde vragen

Kan ik om huurbevriezing of huurverlaging vragen?

Nee, dit jaar kunt u nog geen huurbevriezing aanvragen. Daarvoor moet de Rijksoverheid eerst de Wet aanpassen. 

De Woonbond heeft in december 2018 met Aedes een Sociaal Huurakkoord gesloten. Hierin is een afspraak opgenomen dat eerst wettelijk moet worden vastgelegd welke huurprijs maximaal betaalbaar is voor verschillende inkomensgroepen. Huurders die een huurprijs betalen die hoger is dan dat maximum, zouden dan een verzoek kunnen doen voor een inkomensafhankelijke huurbevriezing. De jaarlijkse huurverhoging wordt dan omgezet in een tijdelijke huurkorting. Om deze afspraak uit te voeren is eerst een wetswijziging nodig. Daarom hebben de Woonbond en Aedes afgesproken dat de afspraken waar een wetswijziging voor nodig is, vanaf 2020 ingaan, dan heeft de Rijksoverheid de tijd om eerst de wet aan te passen.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw huishoudinkomen gedaald tot onder de € 42.436? Dan kunt u wel een verzoek indienen voor huurverlaging.

Huurt u een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 720,42? En is uw inkomen zoveel gedaald dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. Haag Wonen bekijkt dan of u in aanmerking komt voor een huurverlaging. Dit geldt niet voor huurders van een geliberaliseerde huurwoning. 

Kijk op huurcommissie.nl voor het formulier om een verzoek tot huurverlaging te doen.