Veelgestelde vragen

Naar welke datum kijkt de Belastingdienst voor mijn huishoudinkomen?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen in 2017 van iedereen die op 1 juli 2019 in uw woning woont. Bent u jonger dan 23 jaar? Of heeft u kinderen of huisgenoten die op 1 januari 2019 jonger waren dan 23 jaar? Bij hen telt de Belastingdienst alleen het deel mee dat boven het minimumloon lag (€ 20.288 in 2017).
 
Is de samenstelling van uw huishouden in de afgelopen vier maanden veranderd? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst naar het inkomen heeft gekeken van de eerdere samenstelling van het huishouden. Verwacht u dat uw huishouden in de huidige samenstelling in een lagere inkomensgroep valt? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing.

TIP: Gebruik het bezwaarschrift van de huurcommissie om bezwaar te maken of om een verzoek tot huurverlaging te doen.