Terug naar 1954

Het afgelopen jaar zijn 145 woningen aan de Jan Luykenlaan, Moerweg, Pieter Langendijkstraat en de Joan Blasiusstraat verbeterd. Het groot onderhoud startte in november 2016. De start was alles behalve vlekkeloos. Nadat de planning was aangepast én de communicatie was verbeterd, is het project in november 2017 afgerond. De uitstraling van de gebouwen is teruggebracht naar hoe het in 1954 in Moerwijk was. Een mooi plaatje!