Bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun huurhuizen

De bewoners van 65 sociale huurwoningen in de Roggeveenstraat kopen samen hun woningen over van Haag Wonen en brengen ze onder in een eigen ‘wooncoöperatie’. De huurders, Haag Wonen en de gemeente Den Haag vonden gezamenlijk een constructie om dit mogelijk te maken. De huurders blijven tegen sociale prijs van de coöperatie huren. Hiermee is sloop van de ruim honderd jaar oude woningen voorkomen. Oorspronkelijk moesten ze plaats maken voor nieuwe sociale huurwoningen.  Voor zover bekend is het de eerste keer in Nederland dat bewoners op deze manier ‘hun eigen straat kopen’.