Haag Wonen zoekt een nieuwe huurderscommissaris

De Raad van Commissarissen (RvC) van Haag Wonen houdt toezicht op goed bestuur en het functioneren van de corporatie. De gezochte huurderscommissaris:

1) Weet veel van volkshuisvesting, houdt zich bezig met ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg en begrijpt wat de corporatiesector en de stad Den Haag te doen staat. 

2) Is actief en betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in Den Haag. 

3) Heeft zicht op governance vraagstukken en de rol van een RvC. 

4) Ziet de diversiteit in onze stad als een kans om te verbinden. 

5) Is een teamspeler, open en integer. 

Herkent u zich hierin? Of denkt u aan iemand als u dit leest? Ga naar colourfulpeople.nl/haagwonen voor meer informatie.