Jaarstukken en jaarverslagen

Haag Wonen en haar huurders werken samen aan betaalbaar en duurzaam wonen. In 2016 pasten we daarom onder andere ons huurprijsbeleid aan. Tegelijkertijd zien we door wederom een verlaging van onze bedrijfslasten en een gunstige rente onze investeringscapaciteit toenemen. Waardoor we ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen kunnen blijven bieden.

Hoe het onze huurders en Haag Wonen verder in 2016 verging, leest u in het jaarverslag 2016 en de bijbehorende toelichting op het jaarverslag 2016.

Hieronder vindt u eerdere jaarverslagen: 
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015