Missie en visie

Inlevingsvermogen is de basis waarop we met onze klanten omgaan: zowel bestaande als toekomstige klanten.

Onze missie

Als puur Haagse corporatie is Haag Wonen nauw betrokken bij haar huurders, hun woning en hun buurt. Wij bieden passende, betaalbare en goed onderhouden woningen aan mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien.

Met bewoners en samenwerkingspartners werken wij aan plezierig wonen in de buurt, ook op de complexe plekken. Bewoners vinden bij Haag Wonen een thuisbasis. En daarmee een ruimte voor ontwikkeling.

Onze visie

Wij stellen de wensen van onze huidige en toekomstige bewoners centraal in ons woningaanbod. Daarbij richten we ons op de samenhang van de fysieke en sociale aspecten van het wonen. In de woning, in de buurt en wijk en in de stad.

Ook als het gaat om duurzaamheid staan de bewoners centraal. Aanpassingen aan een woning volgen vanuit de behoeften van de bewoners. Daarbij zijn gedrag, gezondheid, betaalbaarheid en comfort leidend.

Wij kiezen voor betrokkenheid via dagelijkse contacten en vanuit wat mensen beweegt.