Samenwerkingen

Haag Wonen gaat graag samenwerkingen aan met (maatschappelijke) partners in de wijk en in de stad. Daarbij staat altijd de vraag centraal: 'Wat levert het onze bewoners op?'

Samenwerkingen - informeel of vastgelegd in een convenant - dragen dus bij aan een schone, hele en/of veilige thuisbasis voor onze bewoners. En daarmee ruimte voor ontwikkeling. Een aantal samenwerkingen zijn hiernaast verder uitgelicht. Hieronder vindt u een overzicht van onze convenanten.
 
Naam convenant Partners
Algemeen  
Regionale prestatieafspraken Sociale verhuurders Haaglanden en Stadsgewest Haaglanden
Lokale prestatieafspraken Gemeente, Staedion, Vestia
'Wij geven thuis' Staedion, Vestia, Gemeente
Moeten en Willen - sturen van kwaliteit op onderhoud TU Delft en Adviesbureau DWVB
Sociaal  
Sesam (voorkomen huisuitzettingen) Kessler Stichting
Convenant Informatie-uitwisseling Integrale Aanpak van Hennepkwekerijen Gemeente, Openbaar Ministerie, Politie Haaglanden, Staedion, Vestia, Eneco
Samenwerking Gemeente Den Haag / Haagse Corporaties bij de aanpak van Onrechtmatig Wonen Gemeente (BTD), Staedion, Vestia
Convenant Voorkomen Huisuitzettingen door huurschulden Gemeente, Staedion, Vestia
Convenant Inzage in de Kernregistratie Natuurlijke Personen Den Haag door woningcorporaties Gemeente
Divers Begeleid Zelfstandig wonen Kessler Stichting
  Leger des Heils
  Impegno
Opvang (zwerf)jongeren Stichting Luna
Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Opvang Leger des Heils, Kessler Stichting
Buurtkamers Gemeente, Vestia en Staedion
Bemiddeling en mediation Gemeente, Vestia en Staedion en Politie
Technisch  
Convenant voor het stimuleren van het gebruik van FSC-gecertificeerde producten FSC Nederland
Convenant woningaanpassingen Gemeente (SZW), Staedion, Vestia
Voortzetting Convenant Leerlingbouwplaatsen 2009-2010 Gemeente, Staedion, Vestia, Stichting Haagbouw, Bouwend Nederland, Fundeon
Convenant Energiebesparing Corporatiesector Aedes, Rijksoverheid, Woonbond
Platform Duurzaam Den Haag Gemeente, Vestia, Staedion, BAM, Dunea, Eneco, Shell, Rabobank, PZH, HTM, Siemens
Wijkniveau  
Samenwerkingsovereenkomst Mariahoeve Gemeente, Staedion, Vestia
Raamovereenkomst Krachtwijken Gemeente, Staedion, Vestia
Coalitie Gezond Geweten 27 partners, waaronder gemeente, Staedion en Vestia
Anders  
Bereikbaar Haaglanden Regionaal