Haagse ‘woonpartijen’ vormen coalitie: 'Wij geven thuis'

De verkiezingen zijn achter de rug. Politieke partijen in Den Haag zoeken nu naar samenwerking. De ‘woonpartijen’ in Den Haag zijn er al uit. De coalitie tussen Haag Wonen, Staedion en Vestia is gevormd. De inkt van het programma ‘Wij geven thuis’ is droog. Met de huurder als uitgangspunt en opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente. Het resultaat? Duidelijke afspraken over hoe de Haagse corporaties hun huurders op één zetten. Nu en in de toekomst. En hoe de gemeente daarbij nodig is.

 Op 13 maart ontvingen Haagse lijsttrekkers, de raadscommissie Ruimte en de wethouder dit manifest en de oproep in hun brievenbus.
Vraag om samenwerking met gemeente voor goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Haag Wonen, Staedion en Vestia willen dat hun huurders goed en prettig kunnen wonen in Den Haag. Met opgaven als de verhuurderheffing, overheidsbezuinigingen en de lastige woningmarkt is dat een flinke uitdaging. In samenwerking met de gemeente kwamen de corporaties tot vijf thema’s waar zij zich als volkshuisvesters hard voor maken: voldoende sociale huurwoningen, goede en duurzame woningen, betaalbare woningen, woningen met zorg en woningen in leefbare buurten. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom geven ze alvast aan het toekomstige gemeentebestuur mee hoe zij samen met hen de handen ineen willen slaan voor ruim 80.000 huishoudens in Den Haag.

Voldoende sociale huurwoningen

De coalitie ‘Wij geven thuis’ biedt voldoende sociale huurwoningen voor huurders met een laag inkomen. De Haagse corporaties doen een oproep aan de gemeente om mee te werken aan innovatieve oplossingen voor goedkope woningbouw of verbouw, vooral waar het gaat om de grondprijs en regelgeving.

Goed & duurzaam wonen

De coalitie ‘Wij geven thuis’ biedt haar huurders goede en duurzame woningen, nu en in de toekomst. Zij verduurzaamt, verbouwt en bouwt woningen. Met huurders kijkt ze hoe zij er ook zelf voor kunnen zorgen dat ze gezond en energiezuinig wonen. De Haagse corporaties doen ook een oproep aan de gemeente. Bijvoorbeeld om het initiatief te nemen voor een campagne gezond wonen en een duurzaamheidsfonds.

Betaalbare woningen

De coalitie ‘Wij geven thuis’ biedt betaalbare woningen aan huurders met een laag inkomen. Huurders krijgen een woning waarvan de prijs en grootte bij ze past. Wooncoaches helpen grote gezinnen aan een schaarse (grote) woning. De Haagse corporaties doen ook een oproep aan de gemeente. Bijvoorbeeld om door te gaan met het project ‘vermindering huisuitzettingen’ en te helpen betalingsachterstanden vroeg te signaleren en op te lossen.

Wonen met zorg

De coalitie ‘Wij geven thuis’ biedt kwetsbare huurders de mogelijkheid om te wonen met zorg en begeleiding. Wij leveren de woning, maatschappelijke partners de zorg. Voor senioren met een zorgindicatie bijvoorbeeld. Mantelzorgers krijgen voorrang en woningen worden levensloopbestendiger gemaakt. De Haagse corporaties doen ook een oproep aan de gemeente. Bijvoorbeeld om afspraken te maken met zorgpartijen voor begeleiding van en zorg voor kwetsbare huurders. En hierop de regie te voeren. Maar ook om extra geld te reserveren voor zorg of begeleiding van kwetsbare huurders.

Wonen in leefbare buurten

De coalitie ‘Wij geven thuis’ neemt haar verantwoordelijkheid voor wonen in leefbare buurtenZodat haar huurders zich thuis voelen in hun wijk. De corporaties houden hun woongebouwen schoon, heel en veilig, pakken woonfraude aan en lossen woonoverlast op. Met de hulp van hun wijkbeheerders, zij kennen de bewoners en de wijken. Door social return willen de corporaties hun huurders de vruchten laten plukken van investeringen. In de vorm van werk, stage of opleiding. De Haagse corporaties doen ook een oproep aan de gemeente. Bijvoorbeeld om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden en te zorgen voor goede voorzieningen. Maar ook om aandacht te geven aan gebieden waar marktpartijen het laten afweten.
 

Samen geven we thuis

Door goed samen te werken en duidelijke afspraken te maken, zorgen de woningcorporaties en de gemeente samen met bewoners voor goed en betaalbaar wonen in Den Haag. Voor iedereen. Samen geven we thuis.

Klik hier voor het volledige manifest 'Wij geven thuis'