Moeten en Willen - Haag Wonen & TU Delft en DWVB

Woningcorporaties staan met het beheren van hun vastgoed voor grote uitdagingen. De gemiddelde levensduur van woningen neemt steeds verder toe. Om bestaande woningen geschikt te houden, zijn aanpassingen en investeringen noodzakelijk. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om kritisch om te gaan met de besteding van de middelen en daarbij de juiste afwegingen te maken.Haag Wonen, TU Delft en Adviesbureau DWVB hebben hiervoor de systematiek Moeten en Willen ontwikkeld. Het kennisplatform Moeten en Willen is een initiatief van Haag Wonen en DWVB en richt zich op woningcorporaties. Het platform heeft als doel kennis en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de methode. Meer informatie vindt u op www.moetenenwillen.nl.