Jaarstukken en jaarverslagen

Haag Wonen bouwt verder aan de toekomst van Den Haag. Daarin trekken we gezamenlijk op met onze samenwerkingspartners. Ook in de toekomst hebben we elkaar nodig. 2020 was een jaar anders dan alle voorgaande jaren. Toch hebben we een groot deel van onze doelstellingen behaald. Daar zijn we trots op. Met dank aan alle medewerkers, onze huurders en onze partners.

Hoe het onze huurders en Haag Wonen in 2020 verging, leest u in het jaarverslag 2020.  

Hieronder vindt u eerdere jaarverslagen: 
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008

ANBI formulier
Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting 2019