Direct naar de content

18 december 2023

Haag Wonen tekent intentieovereenkomst voor 293 nieuwe betaalbare woningen

Persbericht VORM

Haag Wonen en bouwende projectontwikkelaar VORM ondertekenden op vrijdag 8 december de intentieovereenkomst voor de aankoop van 293 huurwoningen in project BoogieWood, aan de Binckhorstlaan in Den Haag. Het grootste, modulaire CLT-gebouw van Nederland. Alle woningen in het eerste bouwdeel worden betaalbaar.

Het Haagse woonproject in samenwerking met Local als gedelegeerd ontwikkelaar, naar ontwerp van OZ Architects en De Zwarte Hond, wordt gerealiseerd in de Binckhorst in Den Haag, ingeklemd tussen Binckhorstlaan, Mercuriusweg en Poolsterweg.

“Ondanks de financiële uitdaging, kiezen we ervoor onze nek uit te steken”

Kirsten Dubbelman, Directeur Vastgoed bij Haag Wonen, ondertekende de intentieovereenkomst namens Haag Wonen: “Door de enorm hoge bouwkosten, is het spannend om in deze tijd te kiezen voor kwaliteit én betaalbaarheid. Dat is zowel voor VORM als voor Haag Wonen financieel een grote uitdaging. Toch kiezen we er bewust voor om onze nek uit te steken en door te pakken, omdat de duizenden mensen in Den Haag die hard op zoek zijn naar een betaalbare woning niet kunnen wachten. We zijn erg trots dat we samen met VORM deze stap zetten om het woningtekort aan te pakken en een substantieel aantal betaalbare en kwalitatief hoogstaande woningen te bouwen. Zowel in het sociale- als middenhuursegment. Hiermee kunnen we straks 293 huishoudens in Den Haag een betaalbaar en comfortabel thuis bieden. En daar doen we het voor.”

Betaalbaar ‘mixed-use’ wonen

BoogieWood wordt een uniek mixed-woongebouw. De woningen worden met het nieuwe innovatieve bouwsysteem van VORM gebouwd in het innovatieve en duurzame houtproduct CLT en biobased materialen in de afwerking. Met de modulaire houtbouwmethode heeft VORM een beoogde bouwtijd van slechts 18-24 maanden. Daarbij brengt de innovatieve bouwmethode een gewicht- en bouwkostenreductie met zich mee. De gewichtsreductie is eveneens nodig, omdat er gebouwd gaat worden op de bestaande tweelaagse parkeergarage.

“Dit wordt een mooie groene en betaalbare woonplek”

“Met BoogieWood doen we iets unieks in onze hofstad. We gaan hier een houten gebouw van bijna 28.000m² bvo realiseren bovenop een bestaande parkeergarage van circa 10.000m2 bvo. Hiermee reduceren we niet alleen de bouwtijd en het materiaalgebruik. We dringen óók de CO2-uitstoot in dusdanige mate terug dat het effectief bijdraagt aan het Paris-proof maken van onze projecten. Naast het bouwen in hout wordt dit ook een mooie groene en betaalbare woonplek”, vertelt Hans Meurs, CEO van VORM.

VORM hoopt halverwege 2024 te kunnen starten met project BoogieWood.

Dit jaar werd in Den Haag Zuidwest voor het eerst een reeks DOE-dagen georganiseerd: dagen waarop werkzoekenden kennis kunnen maken met een nieuw vak, zoals schilder-, onderhouds- en groenwerk. Tijdens zo’n dag ontmoeten werkzoekenden verschillende bedrijven, krijgen ze een kijkje in de keuken én stropen ze de mouwen op om erachter te komen wat het werk echt inhoudt. Zijn ze enthousiast? Dan volgt een leertraject, waarna ze gelijk aan de slag kunnen bij een van de deelnemende bedrijven. Inmiddels zijn negentien mensen in opleiding voor werk in dagelijks onderhoud. Elf deelnemers hebben het schilderstraject succesvol afgerond en zijn nu werkzaam als schilder. Hoe mooi is dat?

Een van hen is John. Voorheen werkte hij in de logistiek, maar hij was nu klaar voor een nieuwe stap naar ander werk. Dit voorjaar zag hij een berichtje op facebook over de schilder DOE-dag en besloot zich aan te melden. Dat bleek een goede zet: na het leertraject met succes afgerond te hebben, werkt John nu met veel plezier als leerling-schilder.

“Ik ben erg trots”

Zijn werkdag brengt hij momenteel door aan de Gaarde in Vrederust. Als kersverse schilder werkt hij daar mee aan het groot onderhoud van woningen van Haag Wonen. John: “Ik ben blij dat ik me heb aangemeld voor de DOE-dag. Het was een hele ervaring: ik heb veel geleerd. Ik vind het leuk wat ik doe en heb plezier met mijn collega’s. Als schilder werk je best wel precies: alles moet netjes zijn. Je moet ervan houden om iets mooi te maken. Ik ben er heel trots op dat ik dit nu doe.”

“Iedereen moet kunnen meedoen in onze mooie stad”

Barbara de Jong van Haag Wonen: “Ik ben er erg trots op om te zien dat we met de DOE-dagen al zoveel mensen in Den Haag aan nieuw werk hebben geholpen. Iedereen in onze mooie stad moet kunnen meedoen, ongeacht waar je woont of wat je achtergrond is. Daarom zorgen we niet alleen voor betaalbare woningen, maar werken we ook samen met partners om onze bewoners kansen te bieden. Tegelijkertijd werven we zo nieuw personeel dat aan de slag gaat met het onderhoud aan onze woningen. Een echte win-winsituatie!”

Samen werken aan de toekomst van Den Haag Zuidwest

De DOE-Dagen zijn een initiatief van de gemeente Den Haag, opleider ROC Mondriaan, de Haagse woningcorporaties Staedion, Hof Wonen en Haag Wonen en verschillende onderhoudsbedrijven. Het initiatief biedt werkzoekenden de mogelijkheid om een opleidingstraject te volgen en nieuw werk te vinden, waarmee ze direct meebouwen aan de toekomst van hun eigen buurt.

Ben jij ook op zoek naar nieuw werk en wil je meebouwen aan je buurt?

Volgend jaar organiseren we nieuwe DOE-dagen. Houd Facebook, LinkedIn en de website van Haag Wonen in de gaten.

Marc Dubbelman is, na een eerste termijn van vier jaar, herbenoemd als lid Raad van Commissarissen (RvC) van Haag Wonen. Ook de komende vier jaar blijft hij zich inzetten als lid en voorzitter van de auditcommissie van de RvC. De herbenoeming vindt plaats op voordracht van de RvC en de ondernemingsraad, na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties.

Marc Dubbelman is in 2019 toegetreden tot de RvC. Hij is registeraccountant van beroep, gespecialiseerd in de (financiële) beheersing van langlopende kapitaalintensieve  bouwprojecten. Marc heeft jarenlange werkervaring als accountant bij Deloitte (en rechtsvoorgangers) en bij Publiek Belang accountants. Als accountant werkt hij voor veel verschillende organisaties in de publieke en semipublieke sector en voor bouwgrondexploitanten.

“We kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking”

Voorzitter van de RvC Saskia Kramer: “Ik ben verheugd dat Marc Dubbelman als ervaren en deskundig accountant is herbenoemd in de RvC. Marc is gewend om in korte tijd de belangrijkste financiële risico’s te herkennen in kapitaalintensieve investeringsprojecten. Hij heeft ruime vaktechnische kennis van risicoanalyse, procesopzet, financiën, fiscaliteit, waarderingsmethoden en -vraagstukken, onrendabele toppen, kasstroombeheer, treasury, reporting, wet- en regelgeving op het gebied van WNT en de Nationale en EU-aanbestedingsregels. Marc heeft in de jaren dat hij, als commissaris en voorzitter van de auditcommissie, toezicht heeft gehouden getoond dat hij niet oordeelt zonder eerst een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ook neemt hij niet zomaar iets als vanzelfsprekend aan, maar stelt vragen om tot de kern te komen. Hij durft de vinger op de zere plek te leggen wanneer dat nodig is. We kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking.”

“Ik ben blij om in mijn rol als commissaris mee te blijven bouwen aan een mooie stad”

Marc Dubbelman: “Haag Wonen, mooie stad. Dat is de slogan van Haag Wonen en beter kan ik het niet samenvatten. Een fijn, duurzaam en betaalbaar huis in een veilige en leefbare Haagse buurt. Daaraan werken de medewerkers van Haag Wonen en het bestuur elke dag en als inwoner van Den Haag draag ik graag mijn steentje bij. Haag Wonen bouwt aan de mooie stad Den Haag, door woningen te onderhouden, te verbeteren en te bouwen. Een corporatie met een sociaal hart. Uiteindelijk zijn het de mensen die het allemaal doen. Ik ben daarom blij om, ook in mijn rol als commissaris en op voordracht van de OR, de komende jaren weer mee te mogen doen!”

Marc Dubbelman

De bewoners van 141 woningen aan de Walnootstraat, Okkernootstraat, Kokosnootstraat en Oude Haagweg zijn op donderdag 23 november persoonlijk geïnformeerd door Haag Wonen over de toekomst van hun woning. Na grondig onderzoek kregen de bewoners het nieuws over de plannen om de woningen te vervangen voor nieuwe, comfortabele en energiezuinige woningen. Medewerkers van Haag Wonen gingen de deuren langs om de bewoners persoonlijk te informeren over het nieuws. Haag Wonen wil op de plek van de huidige woningen meer toekomstbestendige betaalbare nieuwbouwwoningen bouwen. Op zijn vroegst starten de werkzaamheden in 2026. Dit geeft Haag Wonen de tijd om de plannen samen met de bewoners goed voor te bereiden.

Bewoners persoonlijk geïnformeerd

Er is in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de contacten en gesprekken met de huurders. Tijdens deze gesprekken gaf Haag Wonen aan de toekomstplannen te onderzoeken van deze woongebouwen. Na zeer zorgvuldig onderzoek heeft Haag Wonen gekozen voor het vernieuwen van de woningen. Om bewoners snel duidelijkheid te geven zijn de bewoners direct geïnformeerd. Gebiedsmanager Haag Wonen, Pim Timmers: “De eerste gesprekken met de huidige bewoners verliepen goed. We hebben bijna alle huurders bij de voordeur gesproken. De huurders die wij niet hebben gesproken, hebben wij dezelfde dag nog gebeld. De meeste reacties waren positief, ondanks dat het nieuws een grote impact heeft op bewoners. Het is natuurlijk niet niks als je woning wordt gesloopt en je moet verhuizen. We zijn hierover al langer in gesprek en voor veel bewoners kwam de boodschap niet meer als een verrassing. Onze huurders waarderen het erg dat we het nieuws persoonlijk kwamen vertellen.’’

Een medewerker van Haag Wonen in gesprek met een bewoner

Samen met bewoners

Ook de komende tijd besteedt Haag Wonen veel aandacht aan de bewoners en omwonenden. Vanuit een speciaal opgericht wijkkantoor staat een team klaar voor vragen en het ondersteunen van bewoners die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een nieuwe woning. Naast de spreekuren gaat dit team bij alle bewoners op huisbezoek om alles goed uit te leggen en vragen te beantwoorden. Haag Wonen werkt samen met een klankbordgroep, een afvaardiging van de bewoners die willen meedenken over nieuwbouwplannen. Ook de huurdersorganisatie HOHW is betrokken en staat klaar om de bewoners te ondersteunen.

Terugkeren

Sommige bewoners zeggen blij te zijn met de plannen en zouden graag terugkeren als de nieuwe woningen klaar zijn. Pim Timmers: “Daar zetten we ons zeker voor in, binnen de mogelijkheden die er zijn. Samen met de klankbordgroep maken we een sociaal plan met afspraken over de terugkeermogelijkheid, de verhuisvergoeding, de voorrangsverklaring en de tijdelijke bewoning van lege huizen zodat we samen zorgen dat je prettig kan blijven wonen totdat iedereen een nieuwe woning heeft.”

Energiezuinige betaalbare woningen die bijdragen aan de leefbaarheid

Haag Wonen verbetert en verduurzaamt bestaande woningen als dat mogelijk is, zodat ze klaar zijn voor de toekomst, energiezuinig met voldoende comfort. Soms is renoveren niet de beste optie, zoals hier. De woningen zijn oud, zeer onderhoudsgevoelig en lastig te verduurzamen. Daarom maken ze plaats voor moderne, comfortabele en energiezuinige woningen met een goed binnenklimaat. Marco van den Ende, projectmanager Haag Wonen: “Op deze plek kunnen we méér betaalbare woningen bouwen en meer mensen in Den Haag aan een woning helpen. Deze woningen zijn hard nodig, want de wachtlijsten en het woningtekort zijn enorm. De nieuwbouwplannen worden nog verder uitgewerkt. We gaan hierover in gesprek met de bewoners en omwonenden. Hierin nemen we mee dat de plannen bijdragen aan de gewenste woonkwaliteit, de leefbaarheid en het terugdringen van de woningnood in onze mooie stad.”

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt ruim 21.000 sociale huurwoningen. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Als partner in de stad bouwt Haag Wonen samen met bewoners en samenwerkingspartners aan een mooie stad waarin iedereen mee kan doen. En waar een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen zet zich in om versneld woningen te verduurzamen en extra sociale woningen te bouwen. Zodat meer woningzoekenden geholpen worden aan een betaalbaar, energiezuinig en comfortabel thuis. Haag Wonen streeft daarbij naar een inclusieve stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.

Geef de wooncrisis de aandacht die het nodig heeft in het regeerakkoord. Dat is de oproep van de woningcorporaties in de regio Haaglanden, samen verenigd in SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden). In de regio zijn momenteel meer dan 175.000 mensen op zoek naar een goede, betaalbare huurwoning. De corporaties in de regio zetten zich, samen met gemeenten en provincie Zuid-Holland, in voor het oplossen van de woningnood. Maar daar hebben zij ook de hulp van de nieuwe regering bij nodig.

De woningcorporaties, de provincie Zuid-Holland, gemeenten en het Rijk hebben samen afspraken gemaakt over de gewenste hogere woningbouwproductie voor de komende jaren. Dit gaat om verschillende soorten tijdelijke en vaste oplossingen, zoals een extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen en flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen, die goedkoop en snel kunnen worden neergezet waar er ruimte is. Maar ook wordt gezamenlijk gewerkt aan grote projecten zoals het Entree gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’.

Grote behoefte aan daadkrachtige regering om woondeals te halen

Het doel is om, tot en met 2030, maar liefst 75.000 woningen bij te bouwen in de regio Haaglanden. Hiervan zullen de corporaties samen 25.000 woningen bouwen. De afspraken die hierover zijn gemaakt door de betrokken partijen staan in de zogenoemde ‘realisatieagenda’, ook wel woondeal genoemd. Minister Hugo de Jonge heeft met iedere woonmarktregio een dergelijke woondeal afgesloten. Zuid-Holland heeft een grote ambitie in deze woondeal. Om de gemaakte afspraken ook echt sneller te kunnen realiseren is er een grote behoefte aan een daadkrachtige regering die doorpakt en regie neemt.

Doelstellingen en ambities

Jozefine Hoft namens SVH: “Aansluitend op de realisatieagenda hebben de corporaties hun opgaven in een koersplan uitgewerkt. In het koersplan staan de gezamenlijke doelstellingen en ambities voor de komende vijf jaar. We hebben drie actielijnen: het aanjagen van de woningbouwproductie, het versnellen van de energietransitie (verduurzamen) en het bieden van kansen voor iedereen. Ook al boeken we vooruitgang, het tempo moet nog veel hoger. Wij staan klaar om, samen met onze stakeholders en de nieuwe regering, de volgende stappen te kunnen zetten.”

Oproep aan nieuwe regering: meer regel- en investeringsruimte, bouwlocaties en eenduidige regels

De woningcorporaties in Haaglanden vragen het kabinet om meer regel- en investeringsruimte en extra mogelijkheden om de nieuwbouw van sociale huurwoningen op gang te houden. Ook is er dringend behoefte aan bouwlocaties. Voor het verduurzamen van woningen vragen de corporaties om eenduidige regels en ruimte in de uitvoering. Verder is het belangrijk dat iedere woningzoekende een redelijke kans op een woning heeft. Dit geldt voor regulier woningzoekenden, maar ook voor de aandachtsgroepen zoals statushouders en mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen. Voor deze groepen is het van belang om te werken aan een soepele overgang van opvang en tijdelijke huisvesting, naar permanente huisvesting.

“We hebben elkaar hard nodig”

Voorzitter van SVH en bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “De vraag naar goede en betaalbare woningen is enorm. De regio Haaglanden heeft snel veel betaalbare, duurzame woningen nodig. Niemand kan deze opgave alleen realiseren. Werken aan ‘samen’ is cruciaal tussen corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, netbeheerders, drinkwaterbedrijven, huurdersorganisaties en politiek. We hebben elkaar allemaal nodig om goed en betaalbaar wonen voor huurders en woningzoekenden mogelijk te maken.”

Het nijpende lerarentekort in Den Haag Zuidwest is een uitdaging die niet langer genegeerd kan worden. De pilot Voorrang leraren in Den Haag Zuidwest, die we in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, corporaties Staedion en Hof Wonen en Gemeente Den Haag hebben opgezet, is ontstaan vanuit mijn rol in de Alliantieraad Den Haag Zuidwest. Deze bestuurlijke tafel heeft als doel om bij te dragen aan de ambities van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPDHZW). De inspanningen van het NPDHZW zijn gericht op het verbeteren van het perspectief van de bewoners in dit deel van de stad Den Haag.

Leraren met voorrang

Den Haag Zuidwest kampt met uitdagingen zoals lagere scores op leefbaarheid en gezondheid in vergelijking met andere delen van de stad. Het idee om leraren voorrang te geven op huurwoningen in deze wijk kwam voort uit de behoefte om de beste docenten naar Zuidwest te trekken en zo het onderwijs en de leefbaarheid te verbeteren. De pilot houdt in dat drie woningcorporaties elk vijf woningen beschikbaar stellen voor docenten die willen werken in scholen in Den Haag Zuidwest. Dit initiatief is een begin van een bredere aanpak om professionals in belangrijke beroepsgroepen, zoals politieagenten en zorgprofessionals, naar deze wijk te trekken. Het doel is om de lokale gemeenschap te versterken en te zorgen dat jongeren en gezinnen hier betere kansen krijgen.

Het motief achter de voorrangsregeling

De motivatie achter deze voorrangsregeling is gebaseerd op de overtuiging dat onderwijs de sleutel is tot positieve verandering. Zoals ik altijd zeg: ‘Onderwijs, onderwijs, onderwijs is voor mij een belangrijke sleutel om te komen tot een oplossing.’ Leraren spelen een cruciale rol in het bieden van kansen en perspectief aan de jeugd, en daarom is het logisch om in te zetten op duurzame oplossingen in het onderwijs. De waarde van goede leraren reikt namelijk verder dan alleen het klaslokaal. Als kind heb ik zelf mogen ervaren hoe waardevol goede begeleiding en inspirerende ontmoetingen op school kunnen zijn. Als eerste generatie migranten was het voor mijn ouders een uitdaging om de mogelijkheden die voor me lagen te begrijpen. Zij kenden de weg door het schoolsysteem niet. Dit geldt ook voor ouders die beperkte opleidingskansen en perspectief hebben. Omdat ik zelf op school goed begeleid ben en de juiste mensen heb mogen ontmoeten, begreep ik beter wat er te kiezen viel.

De impact voor andere woningzoekenden

Of deze voorrangsregeling nadelige gevolgen heeft voor andere woningzoekenden? Het simpele antwoord daarop is ‘nee’. Het gaat namelijk om een relatief klein aantal woningen en de impact op wachttijden is beperkt. Tegelijkertijd werken we samen met partners aan het bijbouwen van woningen en het bevorderen van doorstroming om het woningtekort aan te pakken. Dat is waar de echte winst wat betreft de krapte op de woningmarkt te behalen valt. De pilot wordt in de komende periode regelmatig geëvalueerd om te bepalen of deze succesvol is en of het model kan worden uitgebreid naar andere professionals. Haag Wonen blijft zich inzetten om betaalbare huurwoningen te bouwen en te zorgen voor een goede doorstroming.

Inzetten voor een leefbare omgeving

We willen niet alleen het lerarentekort aanpakken, maar ook werken aan een diverse en sterke gemeenschap in Den Haag Zuidwest. In de kern draait alles om het bouwen aan een betere toekomst voor deze wijk en het bieden van kansen aan alle bewoners, jong en oud. Samen met onze partners en de gemeenschap zetten we ons in voor een leefbare omgeving waar iedereen een thuis kan vinden en zich kan ontwikkelen. Onderwijs is de basis, en met deze voorrangsregeling zetten we een stap in de goede richting om het lerarentekort aan te pakken en de lokale gemeenschap te versterken.

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen

Na ruim 5 jaar lid van de RvC van Haag Wonen is Saskia benoemd als voorzitter met aandachtgebied bedrijfsvoering, sociaal-maatschappelijk en organisatie.

Saskia heeft ruime ervaring op gebied van (interim) management en consultancy. Hierdoor heeft zij veel ervaring met (klant)processen, bedrijfsvoering en het implementeren van strategisch beleid. Saskia werkt ook als adviseur bij NR Governance. In 2018 werd ze op voordracht van de huurdersorganisatie HOHW aangesteld in de RvC. In 2022 werd ze herbenoemd. Naast voorzitter is Saskia ook lid van de remuneratiecommissie.

“Saskia weet waar we vandaan komen en begrijpt onze opgave”

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Erg fijn dat Saskia nu de rol van voorzitter heeft. Zij weet waar we vandaan komen. Saskia begrijpt onze huidige opgave om de wooncrisis aan te pakken in onze mooie stad, wat we doen om onze woningen versneld te verduurzamen en te renoveren en hoe we ons inzetten voor fijne wijken, waar je prettig kan wonen en iedereen mee kan doen. Met Saskia als voorzitter kunnen we door met onze plannen. Ze is betrokken, scherp en kent de uitdagingen.”

“Als inwoner van Den Haag is het extra bijzonder om me voor mijn eigen stad in te zetten”

Saskia: “Doordat ik al langere tijd bij Haag Wonen in de RvC zit, weet ik goed wat er speelt en waar Haag Wonen zich voor inzet. Natuurlijk gaat dat om betaalbaar en duurzaam wonen, maar Haag Wonen trekt zich ook de leefbaarheid in de wijken aan. Dat vind ik belangrijk. Het maakt dat we echt verschil maken voor prettig wonen in Den Haag. Als RvC worden wij hierbij betrokken. We spreken vaak af in de wijk en krijgen veel uitleg op locatie. Zo zien we ook de resultaten en horen we ervaringen van bewoners of partners in de wijk. Ik heb zo de stad heel anders leren kennen. De uitdagingen zijn groot. Ik vind het sterk hoe Haag Wonen zich heeft ontwikkeld tot strategisch partner in de stad. En hoe Haag Wonen zich inzet voor brede volkshuisvesting, samenwerkt en meer wil betekenen om de wooncrisis aan te pakken. Ik ben blij dat ik als voorzitter hieraan kan bijdragen. Als inwoner van Den Haag is het extra bijzonder om me voor mijn eigen stad in te zetten. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking”.

Saskia Kramer

“Verder werken aan wonen, perspectief en ontmoeten”

Op 26 september presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW), waar Haag Wonen een actieve rol in heeft, het uitvoeringsplan 2023-2026. Ruim 100 bewoners en partners waren aanwezig bij de presentatie in de aula van het Zuid-West College in Vrederust. In het uitvoeringsplan staan concrete acties die we de komende jaren samen met vele partners gaan inzetten voor een sterker Den Haag Zuidwest.

Tijdens de bijeenkomst ging Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW), in gesprek met leden van de alliantieraad, die verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van het plan: bestuursvoorzitter van Haag Wonen en trekker van de alliantietafel Wonen en Leefomgeving Mohamed Baba, Wiely Hendricks, Harry Wientjens, Charlie Ortega, Herke Elbers (namens Benjamin van Gelderen) en Erik Heineman (namens Jet Bussemaker). Ook Jan van Zanen, voorzitter van de alliantieraad en burgemeester van onze mooie stad, was erbij en gaf een speech.

“Mooie mijlpaal in de samenwerking voor een sterker Den Haag Zuidwest”

Mohamed Baba namens de alliantietafel Wonen en Leefomgeving: “Samen met de corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, makelaars en Gemeente Den Haag zorgen we ervoor dat het perspectief voor de jeugd in Zuidwest verbetert. Daar ligt onze focus. De presentatie van het uitvoeringsplan is een mooie mijlpaal in de samenwerking. Het uitvoeringsplan maakt voor iedereen duidelijk wat we de komende jaren samen concreet gaan doen. Samen met Staedion en Hof Wonen hebben we een samenwerkingsagenda gemaakt voor Zuidwest die goed aansluit op het uitvoeringsplan.”

Brede aanpak voor bestaanszekerheid en leefbaarheid

Vanuit de alliantie zetten de partners, die gecommitteerd en betrokken zijn bij Zuidwest, in op een brede aanpak met maatregelen om de bestaanszekerheid en leefbaarheid voor bewoners van Den Haag Zuidwest te versterken. De mensen die, vaak al jarenlang, in Zuidwest (willen) wonen of werken, vormen het vertrekpunt. Bewoners hebben hierin zelf ook een actieve rol. Zij hebben inbreng gehad in het opstellen van de brede aanpak, onder andere via de Partnerraad en de jongerenraad Zuidwest.

In continue dialoog met bewoners

Mohamed Baba: “We willen zorgen voor een mooie, groene en inclusieve wijk waar huidige en toekomstige bewoners met plezier wonen, werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bij de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de combinatie wonen, werken en onderwijs. Dus niet alleen woningen verduurzamen en toekomstbestendige woningen bouwen, maar ook aandacht voor leefbaarheid en een prettige buurt, met voorzieningen die daarbij horen. Zo kunnen we bewoners in Zuidwest een fijne woning en buurt bieden én bijdragen aan een kansrijke toekomst met mooie ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk blijven we doorlopend in gesprek met de bewoners in Zuidwest door te werken vanuit de wijk en dagelijks zichtbaar te zijn.”

Over NPZW

Den Haag Zuidwest is een wijk die kampt met talrijke problemen die aanzienlijk groter zijn dan elders in Den Haag. Het gebied wordt gekenmerkt door huishoudens met een bescheiden inkomen, hoge werkloosheid, relatief veel gezondheidsklachten en verouderde woningen. Het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) heeft als doel Zuidwest naar het gemiddelde niveau van de stad te brengen. Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities voor Zuidwest: onderwijs, werk, sociale samenhang, wonen, gezondheid en veiligheid.

Bekijk ook het nieuwsbericht van NPZW met foto’s.

‘Struikrovers’ redden planten en geven ze een tweede leven

Wie kent hem niet? De iconische ronde woontoren Witte Anna, pal naast het centraal station van Den Haag. De toren telt maar liefst 26 verdiepingen met (onder andere) 166 huurwoningen van Haag Wonen. Haag Wonen is deze maand gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Bewoners wonen hier straks in een toekomstbestendig en energiezuinig huis. Ook aan het groen is gedacht: om ervoor te zorgen dat de planten rondom het gebouw de verbouwing overleven, namen zogenaamde ‘struikrovers’ de planten mee voor een tweede leven.

De struikrovers namen een gratis plant mee naar huis voor hun eigen balkon of tuin. Er was een geweldige opkomst van (buurt)bewoners die een plant kwamen ophalen. Al deze planten krijgen zo een nieuw leven. Hoe mooi is dat? Bewoners konden deze dag ook rekenen op een kop koffie van een speciale koffiekar, terwijl ze met elkaar bijpraatten en al hun vragen stelden over de aankomende renovatie van Witte Anna.

Struikroven

Elk jaar gaan er veel planten en struiken in woonwijken verloren, als gevolg van sloop/nieuwbouw- of renovatieprojecten. Struikroven is een initiatief waarin bewoners, woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten zich inzetten om het bestaande groen uit voor- en achtertuinen te redden en zo een nieuw leven te geven.

Witte Anna in de steigers: vernieuwen en verduurzamen

Haag Wonen neemt, samen met partner Dura Vermeer en andere samenwerkingspartners, Witte Anna grondig onder handen. Het gebouw wordt klaargemaakt om aangesloten te worden op het warmtenet, ofwel stadsverwarming. Bewoners hebben straks geen cv-ketel meer nodig. De woningen worden ook volledig gasloos gemaakt. Alle oude badkamers, keukens en toiletten worden vervangen en installaties en ventilatie vernieuwd. Ook de kozijnen worden vernieuwd en het dak van de laagbouw wordt geïsoleerd. Natuurlijk wordt ook de gevel onder handen genomen voor een frisse uitstraling van het gebouw.

Energiezuinig voor een betere toekomst

Projectleider vastgoed bij Haag Wonen Stephan Grootswagers: “Bewoners kunnen na de verbouwing rekenen op een duurzame woning die goed geïsoleerd, energiezuinig en comfortabel is. De woning voelt straks prettig en behaaglijk aan. Dat maakt het ook mogelijk om, afhankelijk van het eigen energieverbruik, te besparen op de energierekening. Met aansluiting op het warmtenet en de mogelijkheid om gasloos te koken, zijn bewoners klaar voor de toekomst. Én dragen we bij aan de energietransitie. Zo bouwen we samen aan onze mooie stad Den Haag.”

Samen met bewoners 

Stefan Post, beheerconsulent bij Haag Wonen: “Met een heel team staan we klaar voor onze bewoners. Samen kijken we hoe we overlast kunnen beperken en rekening kunnen houden met de persoonlijke situatie van bewoners. We zijn ongeveer 4 weken bezig met werkzaamheden in de woning. Gedurende deze periode kunnen bewoners naar een volledig ingerichte logeerwoning in de buurt. Het is natuurlijk niet niks als je woning verbouwd wordt. Dat snappen wij heel goed. Daarom vinden we het belangrijk om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de verbouwing van hun woning en ze goed te begeleiden.”

Witte Anna

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt ruim 21.000 sociale huurwoningen. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Als partner in de stad bouwt Haag Wonen samen met bewoners en samenwerkingspartners aan een mooie stad waarin iedereen mee kan doen. En waar een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen zet zich in om versneld woningen te verduurzamen en extra sociale woningen te bouwen. Zodat meer woningzoekenden geholpen worden aan een betaalbaar, energiezuinig en comfortabel thuis. Haag Wonen streeft daarbij naar een inclusieve stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.