Direct naar de content

28 september 2023

Nationaal Programma Zuidwest presenteert uitvoeringsplan

“Verder werken aan wonen, perspectief en ontmoeten”

Op 26 september presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW), waar Haag Wonen een actieve rol in heeft, het uitvoeringsplan 2023-2026. Ruim 100 bewoners en partners waren aanwezig bij de presentatie in de aula van het Zuid-West College in Vrederust. In het uitvoeringsplan staan concrete acties die we de komende jaren samen met vele partners gaan inzetten voor een sterker Den Haag Zuidwest.

Tijdens de bijeenkomst ging Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW), in gesprek met leden van de alliantieraad, die verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van het plan: bestuursvoorzitter van Haag Wonen en trekker van de alliantietafel Wonen en Leefomgeving Mohamed Baba, Wiely Hendricks, Harry Wientjens, Charlie Ortega, Herke Elbers (namens Benjamin van Gelderen) en Erik Heineman (namens Jet Bussemaker). Ook Jan van Zanen, voorzitter van de alliantieraad en burgemeester van onze mooie stad, was erbij en gaf een speech.

“Mooie mijlpaal in de samenwerking voor een sterker Den Haag Zuidwest”

Mohamed Baba namens de alliantietafel Wonen en Leefomgeving: “Samen met de corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, makelaars en Gemeente Den Haag zorgen we ervoor dat het perspectief voor de jeugd in Zuidwest verbetert. Daar ligt onze focus. De presentatie van het uitvoeringsplan is een mooie mijlpaal in de samenwerking. Het uitvoeringsplan maakt voor iedereen duidelijk wat we de komende jaren samen concreet gaan doen. Samen met Staedion en Hof Wonen hebben we een samenwerkingsagenda gemaakt voor Zuidwest die goed aansluit op het uitvoeringsplan.”

Brede aanpak voor bestaanszekerheid en leefbaarheid

Vanuit de alliantie zetten de partners, die gecommitteerd en betrokken zijn bij Zuidwest, in op een brede aanpak met maatregelen om de bestaanszekerheid en leefbaarheid voor bewoners van Den Haag Zuidwest te versterken. De mensen die, vaak al jarenlang, in Zuidwest (willen) wonen of werken, vormen het vertrekpunt. Bewoners hebben hierin zelf ook een actieve rol. Zij hebben inbreng gehad in het opstellen van de brede aanpak, onder andere via de Partnerraad en de jongerenraad Zuidwest.

In continue dialoog met bewoners

Mohamed Baba: “We willen zorgen voor een mooie, groene en inclusieve wijk waar huidige en toekomstige bewoners met plezier wonen, werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bij de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de combinatie wonen, werken en onderwijs. Dus niet alleen woningen verduurzamen en toekomstbestendige woningen bouwen, maar ook aandacht voor leefbaarheid en een prettige buurt, met voorzieningen die daarbij horen. Zo kunnen we bewoners in Zuidwest een fijne woning en buurt bieden én bijdragen aan een kansrijke toekomst met mooie ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk blijven we doorlopend in gesprek met de bewoners in Zuidwest door te werken vanuit de wijk en dagelijks zichtbaar te zijn.”

Over NPZW

Den Haag Zuidwest is een wijk die kampt met talrijke problemen die aanzienlijk groter zijn dan elders in Den Haag. Het gebied wordt gekenmerkt door huishoudens met een bescheiden inkomen, hoge werkloosheid, relatief veel gezondheidsklachten en verouderde woningen. Het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) heeft als doel Zuidwest naar het gemiddelde niveau van de stad te brengen. Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities voor Zuidwest: onderwijs, werk, sociale samenhang, wonen, gezondheid en veiligheid.

Bekijk ook het nieuwsbericht van NPZW met foto’s.

‘Struikrovers’ redden planten en geven ze een tweede leven

Wie kent hem niet? De iconische ronde woontoren Witte Anna, pal naast het centraal station van Den Haag. De toren telt maar liefst 26 verdiepingen met (onder andere) 166 huurwoningen van Haag Wonen. Haag Wonen is deze maand gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Bewoners wonen hier straks in een toekomstbestendig en energiezuinig huis. Ook aan het groen is gedacht: om ervoor te zorgen dat de planten rondom het gebouw de verbouwing overleven, namen zogenaamde ‘struikrovers’ de planten mee voor een tweede leven.

De struikrovers namen een gratis plant mee naar huis voor hun eigen balkon of tuin. Er was een geweldige opkomst van (buurt)bewoners die een plant kwamen ophalen. Al deze planten krijgen zo een nieuw leven. Hoe mooi is dat? Bewoners konden deze dag ook rekenen op een kop koffie van een speciale koffiekar, terwijl ze met elkaar bijpraatten en al hun vragen stelden over de aankomende renovatie van Witte Anna.

Struikroven

Elk jaar gaan er veel planten en struiken in woonwijken verloren, als gevolg van sloop/nieuwbouw- of renovatieprojecten. Struikroven is een initiatief waarin bewoners, woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten zich inzetten om het bestaande groen uit voor- en achtertuinen te redden en zo een nieuw leven te geven.

Witte Anna in de steigers: vernieuwen en verduurzamen

Haag Wonen neemt, samen met partner Dura Vermeer en andere samenwerkingspartners, Witte Anna grondig onder handen. Het gebouw wordt klaargemaakt om aangesloten te worden op het warmtenet, ofwel stadsverwarming. Bewoners hebben straks geen cv-ketel meer nodig. De woningen worden ook volledig gasloos gemaakt. Alle oude badkamers, keukens en toiletten worden vervangen en installaties en ventilatie vernieuwd. Ook de kozijnen worden vernieuwd en het dak van de laagbouw wordt geïsoleerd. Natuurlijk wordt ook de gevel onder handen genomen voor een frisse uitstraling van het gebouw.

Energiezuinig voor een betere toekomst

Projectleider vastgoed bij Haag Wonen Stephan Grootswagers: “Bewoners kunnen na de verbouwing rekenen op een duurzame woning die goed geïsoleerd, energiezuinig en comfortabel is. De woning voelt straks prettig en behaaglijk aan. Dat maakt het ook mogelijk om, afhankelijk van het eigen energieverbruik, te besparen op de energierekening. Met aansluiting op het warmtenet en de mogelijkheid om gasloos te koken, zijn bewoners klaar voor de toekomst. Én dragen we bij aan de energietransitie. Zo bouwen we samen aan onze mooie stad Den Haag.”

Samen met bewoners 

Stefan Post, beheerconsulent bij Haag Wonen: “Met een heel team staan we klaar voor onze bewoners. Samen kijken we hoe we overlast kunnen beperken en rekening kunnen houden met de persoonlijke situatie van bewoners. We zijn ongeveer 4 weken bezig met werkzaamheden in de woning. Gedurende deze periode kunnen bewoners naar een volledig ingerichte logeerwoning in de buurt. Het is natuurlijk niet niks als je woning verbouwd wordt. Dat snappen wij heel goed. Daarom vinden we het belangrijk om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de verbouwing van hun woning en ze goed te begeleiden.”

Witte Anna

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt ruim 21.000 sociale huurwoningen. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Als partner in de stad bouwt Haag Wonen samen met bewoners en samenwerkingspartners aan een mooie stad waarin iedereen mee kan doen. En waar een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen zet zich in om versneld woningen te verduurzamen en extra sociale woningen te bouwen. Zodat meer woningzoekenden geholpen worden aan een betaalbaar, energiezuinig en comfortabel thuis. Haag Wonen streeft daarbij naar een inclusieve stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.

Feike heeft uitgebreide ervaring op het gebied van publiek-private vastgoedinvesteringen, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en vastgoedmanagement. Feike is managing partner van Waterland Real Estate. Zijn nevenfuncties zijn: lid van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom), lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), lid van het Urban Land Institute (ULI), lid van het Watertorenberaad.

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba: “Met de komst van Feike zijn we verzekerd van een breed spectrum van vastgoedkennis en kunde in onze RvC. Ik kijk uit naar de samenwerking en ongetwijfeld enerverende wisselwerking met Feike om bij te dragen aan een betaalbare en toegankelijke stad Den Haag.”

Feike Siewertsz van Reesema: “Ik lever graag een bijdrage binnen het volkshuisvestelijke, maatschappelijke en sociale domein. Er is sprake van een verstoorde woningmarkt waarbij er beduidend meer vraag is dan aanbod. Juist voor de versnellingsopgave om duurzame en betaalbare woningen in veilige en leefbare buurten te realiseren, kan en wil ik mij graag inzetten. Mijn ervaringen als bestuurder en mijn ruime praktijkervaring maken dat ik soms juist anders tegen zaken aankijk die een rol van betekenis kunnen spelen binnen de organisatie. Haag Wonen is een belangrijke aandeelhouder in het prachtige Den Haag en kent een stevige en professionele organisatie. Redenen genoeg om graag aan te willen sluiten. Ik ben een geboren Hagenees en ken de stad goed.”

Binnen de RvC heeft Feike als aandachtsgebied vastgoed

De benoeming is op 24 juli 2023 ingegaan voor een periode van 4 jaar. Mohamed Baba: “Een mooie aanvulling op onze Raad van Commissarissen met leden die vanuit hun kennis en ervaring een waardevolle inbreng leveren. Dit helpt ons met het uitvoeren van onze maatschappelijke opgave. Voor onze mooie stad Den Haag, een stad waar iedereen mee moet kunnen doen.”

Feike Siewertsz van Reesema

In het eerste magazine Den Haag Bouwt en Ontwikkelt vertellen bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba en directeur Vastgoed Kirsten Dubbelman over hoe Haag Wonen zich inzet voor onze mooie stad Den Haag. Bijvoorbeeld door te investeren in 3.600 betaalbare woningen en het verduurzamen en renoveren van onze huidige woningen. En ons als echte volkshuisvester in te zetten voor prettig wonen in fijne wijken in Den Haag.

Lees het interview

Dat horen we graag van je! Daarom start Haag Wonen vanaf woensdag 9 augustus met een onderzoek onder huurders naar tevredenheid over de woning en woonomgeving.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy

We hebben een deel van onze huurders geselecteerd om een aantal vragen te beantwoorden. Hoor jij bij deze selectie? Dan ontvang je vanaf woensdag 9 augustus automatisch een e-mail met een vragenlijst. We hopen natuurlijk op jouw medewerking. Alvast bedankt!

VVV-bonnen ter waarde van 50 euro

Onder alle deelnemers van het onderzoek verloten we per jaar 6 VVV-bonnen van 50 euro. Kans maken op een bon? Doe mee en vul de vragenlijst in!

Heb je in augustus de vragenlijst nog niet ingevuld?

Dan neemt USP Marketing Consultancy mogelijk telefonisch contact met je op.

Haag Wonen doet ook mee met de Aedes Benchmark

Dit is een onderzoek waarin woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken worden op bijvoorbeeld tevredenheid over de woning. De vragen voor dit onderzoek zitten ook in de vragenlijst die je ontvangt.

Waarom voert Haag Wonen dit onderzoek uit?

Eens per drie jaar vraagt Haag Wonen aan haar huurders hoe tevreden zij zijn over onder andere de woning en woonomgeving. Het onderzoek helpt ons om een beeld te krijgen bij jouw tevredenheid met de woning en de buurt. De informatie uit het onderzoek gebruiken we om te werken aan een prettige woonomgeving voor jou en jouw buren.

Lees meer over wat wij doen aan bewonerstevredenheid.

Vragen over het onderzoek?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag! Bel 070 250 70 70 of mail naar .

Het was vorige week feest bij De Gaarde in Vrederust! De eerste 18 woningen van het groot onderhoudsproject zijn klaar! Alle bewoners van het eerste blok zijn inmiddels weer thuis. Thuis in een woning die verbeterd en verduurzaamd is. Dat verdiende natuurlijk een feestelijk moment, met ijskar, een Haag Wonen-tasje met wat leuks voor de bewoners en bijpraten met elkaar.

“Eerste geluiden van bewoners zijn erg positief!”

Sociaal Projectleider bij Haag Wonen Guus Frenay: “De eerste geluiden van bewoners zijn erg positief! Ze zijn blij met de verduurzaming, vooral met de zonnepanelen. En we krijgen al signalen dat het een stuk stiller is in huis: dat vinden bewoners erg fijn. Als straks de winter begint, zullen ze hier nog blijer zijn. Sommige bewoners vonden het wel lastig om tijdens de werkzaamheden tijdelijk ergens anders te moeten verblijven. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk: het kan ook zorgen met zich meebrengen. Deze bewoners hebben we zo goed mogelijk proberen te helpen. Wat erg fijn is om te zien, is dat bewoners van het eerste blok de bewoners die later aan de beurt zijn geruststellen en vertellen dat ze goed zijn ondersteund. Hoe mooi is dat?”

De werkzaamheden aan het tweede blok zijn al gestart. Na de bouwvak gaan we, samen met onze partner Weijman, vol energie weer verder om meer bewoners blij te maken!

Per 1 augustus start Arjan van der Helm als Directeur Financiën bij Haag Wonen. Hij volgt Bert van der Ent op, die de rol gedurende anderhalf jaar interim vervulde. Arjan gaat zich inzetten voor een gezonde en duurzame financiële huishouding van de organisatie en de doorontwikkeling van de afdeling Financiën. Arjan: “Ik kijk ernaar uit om mee te werken aan een woningcorporatie die als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland.”

Arjan heeft een brede financiële achtergrond en leiderschapservaring. Hij werkte tien jaar voor EY accountants in de auditpraktijk, waarvan vijf jaar in leidinggevende rollen. In deze tijd had hij verschillende woningcorporaties als klant en leerde hij de financiële wereld van de sector goed kennen. Tot zijn verantwoordelijkheden behoorde het controleren van jaarrekeningen en beoordelen van de interne beheersingsomgeving en financiële continuïteit van klanten. Hij zette zich ook in als trainer en coach voor de ontwikkeling van collega’s. Sinds 2019 werkte hij bij de Hogeschool Rotterdam. Als manager Financial Control bouwde hij aan zijn afdeling. Na een interne herstructurering werd hij als manager Internal Control & Accounting verantwoordelijk voor de afdelingen Financial Control, Tax Control en het Financial Service Center.

“Hoe cliché ook: geld kun je maar één keer uitgeven”

Arjan kijkt ernaar uit om zijn financiële kennis en ervaring voor Haag Wonen in te zetten. “Ik zie in Haag Wonen een ambitieuze club met enthousiaste mensen die zaken willen aanpakken. Dit past bij mij als mens. De organisatie staat voor grote uitdagingen: het betaalbaar houden van sociale huurwoningen, nieuwe woningen bouwen en meegaan in de energietransitie. In dit speelveld moet de organisatie financieel gezond blijven. Daar ligt een prachtige uitdaging voor mij als directeur financiën. Want hoe cliché ook: geld kun je maar één keer uitgeven. Dit betekent niet dat je ieder dubbeltje drie keer moet omdraaien, maar wel dat je goed moet nadenken of iets bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Zeker in deze sector, waar het gaat om geld van huurders. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij – vanuit samenwerking en verbinding met zowel collega’s binnen de organisatie als samenwerkingspartners van buiten.”

“We willen het maximale doen met de middelen die we hebben”

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Als ambitieuze volkshuisvester zetten we in op brede volkshuisvesting. We willen dat mensen goed en betaalbaar wonen in wijken waar ze zich prettig en veilig voelen. De opgaven zijn groot: we bouwen nieuwe woningen om het woningtekort terug te dringen, verbeteren en verduurzamen bestaande woningen en werken hard aan leefbare wijken. Om onze ambities te halen, is het nodig dat ons eigen huis op orde is. Hier hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt. De basis staat. Samen met Arjan gaan we verder bouwen aan onze financiële huishouding en duurzame financiële continuïteit. Zodat we het maximale kunnen doen met de middelen die we hebben en we onze beloften kunnen waarmaken. We kijken uit naar Arjans komst en naar een mooie samenwerking! En we danken Bert van der Ent voor zijn waardevolle inzet afgelopen anderhalf jaar.”

Na de eerste succesvolle inspiratiesessie van het Innovatielab Zuidwest in mei, volgde er eind juni een tweede bijeenkomst. We kwamen samen met andere corporaties, Gemeente Den Haag, sociale ondernemers, ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers. De vraag die centraal stond was: hoe kan de buitenruimte rondom woningen bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving?

Het groen in Zuidwest als kans

In Den Haag Zuidwest zijn er veel groene binnentuinen en is de openbare ruimte ruim ingericht. Uit onderzoek blijkt dat bewoners in Den Haag Zuidwest zowel lichamelijk als mentaal minder gezond zijn dan de gemiddelde Hagenees. Het vele groen in Den Haag Zuidwest is tijdens de eerste inspiratiesessie van het innovatielab benoemd als kans voor een gezonde leefomgeving.

Inspiratie: hoe de buitenruimte bijdraagt aan een gezonde leefomgeving

Tijdens de tweede inspiratiesessie brainstormden we over de vraag hoe de buitenruimte rondom de woningen kan bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. En hoe op deze plekken ontmoetingsruimtes van en voor bewoners kunnen worden gemaakt.  Na een aantal inspirerende voorbeelden gingen twee groepen aan de slag met het formuleren van een mogelijke ‘challenge’. Met een challenge worden de mogelijkheden en kansen voor een vraagstuk uitgediept door middel van onderzoek met multidisciplinaire ontwerpteams. Dit wordt samen met bewoners verder uitgewerkt. De uitkomst van een challenge levert inbreng op voor de gebiedstransformatie van Den Haag Zuidwest. Een mooie kans voor een samenwerking waarin alle belangen – ook die van huidige en toekomstige bewoners – worden meegenomen. Na de zomer volgt de start van een eerste challenge.

Samenwerking met verschillende partners

De uitwerking gebeurt in samenwerking met de gemeente Den Haag, zorgpartijen, bewoners, ontwerpers en andere partijen. Drie locaties van Haag wonen, Hof Wonen en Staedion staan centraal bij de uitwerking van vraagstukken, zoals:

  • Wat is het onbenutte potentieel?
  • Hoe kunnen we een groene route creëren die verbinding en ontmoeting bevordert?
  • Wat is de relatie tussen de binnentuinen en de omliggende bebouwing?
  • Hoe kunnen we kleinschalige voorzieningen hierin opnemen?
  • En hoe kan financiering en zelfbeheer de sociale samenhang versterken?

Over het innovatielab Den Haag Zuidwest

Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion.

Fantastische opkomst gisteren in het gloednieuwe buurtcentrum Morgenstond! Daar kwamen zo’n 250 bewoners af op de informatiemarkt over de verschillende vernieuwingsplannen in hun buurt.

Ook Haag Wonen was samen met partners BPD en Gemeente Den Haag aanwezig om bewoners uitgebreid te informeren over de plannen aan de Melis Stokelaan, de Leggelostraat, Coevordenstraat en Denekamp. Daar renoveren en verduurzamen we een deel van de woningen, zodat bewoners weer een comfortabele, energiezuinige en toekomstbestendige woning krijgen. En een deel van de woningen gaan we slopen om er flink méér betaalbare woningen te bouwen. Dat is broodnodig met de grote woningnood in onze stad.

 

Mooie gesprekken en waardevolle inzichten van bewoners

We vroegen bewoners en omwonenden wat ze van de plannen vinden, welke ideeën en wensen ze hebben en wat zij zélf graag terugzien in hun wijk. Bijvoorbeeld aan groen, voorzieningen, ontmoetingsplekken, binnentuinen en mogelijkheden voor (deel)vervoer. Dat leverde mooie gesprekken en waardevolle inzichten op die we meenemen in de verdere invulling van de plannen. Dit gebeurde natuurlijk onder het genot van een lekker drankje en hapje. De komende tijd organiseren we ook straatgesprekken, waarin we verder met de bewoners in gesprek gaan.

Samen bouwen we aan Den Haag Zuidwest

Een aantrekkelijker toekomstperspectief voor Den Haag Zuidwest vraagt om zorgvuldige plannen die aansluiten bij behoeften van bewoners en zorgen voor een goed woon- en vestigingsklimaat. In de plannen betrekken we daarom actief bewoners, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat doen we via persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten in de wijk. Samen bouwen we verder aan Den Haag Zuidwest en onze mooie stad!

Meer over project Meleco

Meer over project Denekamp

×