Direct naar de content

29 maart 2023

Haag Wonen informeert huurders uit voorzorg over datalek bij leverancier 

Op 25 maart ontving Haag Wonen bericht van marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy, waarmee Haag Wonen samenwerkt voor klanttevredenheidsonderzoeken, dat persoonsgegevens van huurders van Haag Wonen mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Dat is gebeurd bij een softwareleverancier van USP Marketing Consultancy. Op 28 maart werd dit bericht bevestigd. Het gaat om huurders die in het verleden voor één of meer (tevredenheids)onderzoeken zijn uitgenodigd. Uit voorzorg informeert Haag Wonen al haar huurders per brief, waarin wij vragen waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishingberichten of telefoontjes van oplichters. 

Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en antwoorden die zijn gegeven in een onderzoek. Het gaat niet om wachtwoorden, bankgegevens of andere bijzondere persoonsgegevens.

Het datalek is gedicht

Haag Wonen heeft USP Marketing Consultancy onmiddellijk opdracht gegeven om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. USP Marketing Consultancy heeft direct maatregelen getroffen om het datalek te dichten en herhaling te voorkomen. Het datalek is gedicht en USP Marketing Consultancy doet verder onderzoek. Wij hebben melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Waarschuwing voor nepbrieven en phishing

We vragen huurders komende tijd extra waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishingberichten (zoals e-mails, sms’jes of WhatsAppberichten) of onverwachte telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van bekenden of bedrijven. Het doel is meestal om meer gegevens van mensen buit te maken of om betalingen te laten uitvoeren. Doordat er persoonlijke informatie wordt gebruikt, komt zo’n brief, phishingbericht of telefoontje geloofwaardiger over.  

Het is verder voor huurders belangrijk te weten dat e-mails afkomstig van Haag Wonen altijd eindigen op @haagwonen.nl. Haag Wonen vraagt nooit om bankgegevens, pincodes of wachtwoorden.

Geen link met systemen van Haag Wonen

Bij Haag Wonen zelf zijn geen gegevens gelekt of gehackt. Het datalek heeft geen relatie met onze eigen systemen.

Haag Wonen neemt de privacy van huurders heel serieus

Wij gaan nauwkeurig om met de gegevens en privacy van onze huurders. Haag Wonen werkt volgens de normen van de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties en de AVG. Dit betekent dat we gegevens technisch goed beveiligen en zorgvuldig werken. Met alle leveranciers waarmee we gegevens delen, hebben we de vereiste contractuele afspraken voor het verwerken van persoonsgegevens. Helaas kan het toch voorkomen dat, hoe goed ook beveiligd, oplichters inbreken en gegevens lekken.  

USP Marketing Consultancy heeft hier vandaag ook een bericht over naar buiten gebracht. 

Vanaf volgende maand stropen we, samen met onze samenwerkingspartner Weijman Vastgoedonderhoud, de mouwen op voor onze bewoners in Vrederust. We verbeteren en verduurzamen daar 149 woningen, zodat onze bewoners er met nog meer plezier kunnen wonen in een comfortabel en energiezuinig huis. Op 21 maart was de feestelijke aftrap. Bestuurders van Haag Wonen Mohamed Baba en Ria Koppen tekenden met directeur Peter Kraaijeveld van Weijman Vastgoedonderhoud de aannemingsovereenkomst. We zijn erg blij om vervolg te geven aan een krachtige samenwerking met onze partner Weijman Vastgoedonderhoud. 

Van links naar rechts: Eric van de Pol (Weijman), Mohamed Baba, Ria Koppen en Peter Kraaijeveld (Weijman)

Van links naar rechts: Peter Kraaijeveld, Guus Frenaij, Mohamed Baba, Ria Koppen, Hans van Doeveren, Eric van de Pol, Denise Hijdra en Gideon Willemsen 

Wat gaan we doen?

We isoleren en verbeteren 149 woningen aan De Gaarde en de Vrederustlaan en bereiden ze voor op een gasloze toekomst. Alle woningen krijgen zonnepanelen, dubbelglas en een nieuwe CV-ketel. In deze woningen is het straks ook mogelijk om over te gaan op elektrisch koken. Bewoners kunnen zelf kiezen of zij op gas willen blijven koken of overstappen op elektrisch. En met een geïsoleerd dak en verbeterde ventilatie zijn de woningen een stuk comfortabeler en energiezuiniger. We schilderen de kozijnen en waar nodig vervangen we de leidingen en radiatoren. Zijn de keuken, badkamer en toilet aan vervanging toe? Dan vervangen we die ook meteen. De 7 bedrijfsruimten onder de woningen krijgen ook een geïsoleerde gevel én dubbelglas en het paviljoen aan de Vrederustlaan knappen we op.

Ook de buitenkant krijgt een grondige opknapbeurt

Het oog wil natuurlijk ook wat! Daarom knappen we ook de buitenkant van het gebouw op. Samen met de bewoners maakten we een keuze uit verschillende kleurenvoorstellen van de architect. En de balkonhekken schilderen we in een kleur die past bij de buitenkant van het gebouw. We pakken, in samenspraak met bewoners, ook de binnentuinen aan. Dit doen we in samenwerking met onze partner T&G Terrein en Groenvoorziening. Het resultaat? Een compleet opgeknapte woning, woongebouw en woonomgeving!

Partner in de stad

Wij kunnen veel doen voor onze huurwoningen en de buurt. Maar door samen te werken met anderen, kunnen we nog meer verschil maken voor mensen in Den Haag. Als betrouwbare partner bereiken we meer en bouwen we aan een stad waarin iedereen mee kan doen.

Bekijk de projectpagina

Op 15 maart tekende Haag Wonen, samen met Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten, minister Hugo de Jonge en onze collega-corporaties de regionale woondeal. De regio Haaglanden staat aan de lat om 75.000 woningen te bouwen tot 2030. Haag Wonen zet zich in voor de bouw van 3.000 nieuwe woningen voor 2030.

De woningmarkt staat onder druk en Den Haag heeft snel veel betaalbare, duurzame woningen nodig. Om dit voor elkaar te krijgen, is samenwerking tussen politiek, corporaties, bouwpartners, marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties onmisbaar.

“Vrijblijvendheid en goede intenties voorbij”

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen en voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden Mohamed Baba: “De corporaties zijn blij dat we met de gemaakte afspraken de vrijblijvendheid en goede intenties voorbij zijn. Samen met alle gemeenten, provincie en het Rijk moeten we deze afspraken nu waarmaken. Niemand kan deze enorme opgave alleen realiseren.”

Lees het volledige persbericht

Videoboodschap van Mohamed Baba

Op donderdag 9 maart bracht gedeputeerde Anne Koning (wonen & ruimtelijke ordening) een bezoek aan Den Haag. Daar bezocht zij samen met wethouder Martijn Balster (wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest ) diverse woningbouwlocaties en werden namens provincie Zuid-Holland ook woonsubsidies uitgereikt ter waarde van € 80.000 voor senioren en € 50.000 voor starters. De subsidies zijn bedoeld om woningbouwplannen te versnellen en de bouw van woningen voor specifieke doelgroepen te stimuleren.

Flexwoningen

Samen met de Haagse woningcorporaties ontwikkelt de gemeente Den Haag komende jaren op diverse locaties binnen de gemeente tijdelijke huisvestingsprojecten voor een mix van doelgroepen, vanuit het Doorbraakplan Zorgdoelgroepen en statushouders. Project Leeghwaterplein is één van deze projecten, speciaal bedoeld voor 120 woningen voor jonge starters op de Haagse woningmarkt. Het gaat om 40 woonplekken voor jonge statushouders, 15 woonplekken voor studenten van ROC Mondriaan en 65 woonplekken voor starters met cruciale beroepen zoals docenten, verpleegkundigen of politieagenten. De provincie ondersteunt dit project met een subsidie van € 50.000.

Seniorenwoningen

De subsidie voor de seniorenwoningen gaat naar de herontwikkeling van verzorgingshuis Wenckebach, een sloop-nieuwbouwproject in Molenwijk, Laak. Het gebouw Wenckebach was een voormalig verzorgingshuis uit de jaren 80, met ongeveer 120 kleine onzelfstandige eenkamerwoningen, lange gangen en veel algemene ruimten. Functioneel voldeed het gebouw niet meer aan de huidige eisen van de zorgverlening. Door de inefficiënte gebouwindeling kon het personeel niet optimaal genoeg worden ingezet. Staedion heeft daarom besloten om tot herontwikkeling van de locatie over te gaan. Het gebouw is afgelopen jaar gesloopt. Uit locatie- en behoefteonderzoek van de wijk, blijkt dat er behoefte is aan seniorenwoningen en de locatie interessant is voor ouderen. Het programma bestaat uit 136 woningen. De provincie ondersteunt dit met een subsidie van € 80.000.

Gedeputeerde Koning: “In de afgelopen vier jaar hebben we als provincie een reeks aan middelen ontwikkeld en ingezet om de bouw van nieuwe betaalbare woningen te versnellen. Met de hulp vanuit de provincie kunnen we het verschil maken. Met de inzet van specifieke expertise door de Vliegende Brigade en subsidieregelingen hebben we ook hier in Den Haag projecten kunnen versnellen zodat werk kan worden gemaakt van nieuwe flexwoningen voor starters en seniorenwoningen.”

Wethouder Wonen Martijn Balster: “De woningnood is enorm in onze stad. Veel mensen zijn op zoek naar een huis en we spannen ons voor iedereen in. Sommige mensen hebben net dat extra steuntje in de rug nodig om goede woonruimte te vinden en hier zetten we ons met deze flexwoningen extra voor in. Denk daarbij niet alleen aan studenten, die we hard nodig hebben om talent aan te trekken, statushouders die een start willen maken maar ook onze docenten, agenten en verpleegkundigen die we zo hard nodig hebben in de stad. Dankzij de samenwerking met en deze subsidie van de provincie maken we hier straks voor verschillende doelgroepen een (nieuwe) een snellere start mogelijk in een fijne en betaalbare woning.”

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion: “Het is goed dat we meer woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Maar nog belangrijker is dat we verder kijken dan stenen alleen. Wonen gaat namelijk over mensen. Geschikt en passend wonen voor iedereen past ook bij deze opgave. Door het introduceren van ‘Wonen met een Plus in Wenckebach zorgen we – met betrokken (maatschappelijke) organisaties en de bewoners – voor een vitale leefgemeenschap gecreëerd voor mensen die hier bewust voor kiezen. Of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Alle woningen zijn gelegen aan centrale atriumgangen, waar bewoners elkaar (kunnen) ontmoeten. Verder zijn de woningen zo ontworpen dat bewoners met zorg en diensten aan huis ondersteund kunnen worden. Het gebouw is geschikt voor rollator- en rolstoelgebruik. We hopen hiermee ook doorstroming uit bestaande woningen te realiseren.”

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter woningcorporatie Haag Wonen: “Het is erg belangrijk dat we samenwerken om snel meer te betekenen voor jonge starters. Want juist deze doelgroep heeft het extra moeilijk op de woningmarkt. Als ambitieuze volkshuisvester zijn we blij om bij te dragen aan nieuwe woonvormconcepten zoals op het Leeghwaterplein. We kijken ernaar uit om deze doelgroepen aan een betaalbare flexibele woning te helpen. Samen pakken we de wooncrisis aan en werken we aan een mooie stad voor iedereen.”

Morgenstond: een ruim opgezette wijk met een groot winkelcentrum, brede lanen en veel groen. En binnenkort met méér woningen, die klaar zijn voor de toekomst. Haag Wonen gaat een deel van de 206 woningen aan de Coevordenstraat, Melis Stokelaan en Leggelostraat renoveren en verduurzamen én een deel volledig vernieuwen met nieuwbouw. Zodat onze bewoners hier lang en met veel plezier kunnen wonen. Het eerste deel van de vernieuwing gaat binnenkort van start met de renovatie en verduurzaming van de 78 woningen aan de Coevordenstraat. De feestelijke aftrap met onze samenwerkingspartners vond plaats op woensdag 15 februari.

Bouwen aan een mooie stad doen (en kunnen!) we niet alleen. We geven als partner in de stad een mooi vervolg aan een krachtige samenwerking met onze partners ERA Contour en KAW Architecten.

Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, proostten onze directeur vastgoed Kirsten Dubbelman, bestuursvoorzitter Mohamed Baba, bestuurder Ria J.M. Koppen -Kreyne, projectleider Dénise Hijdra en beheerconsulent Alet Cadee samen met Michel Ouwens, Onno de Wal, Jan Floor en Raziye Akca – Doğaner van ERA Contour op de mooie samenwerking.

Van links naar rechts: Mohamed Baba, Michel Ouwens (ERA Contour) en Ria Koppen

Ook deze samenwerkingspartners dragen een mooie steen bij aan het project: Nieman Raadgevende Ingenieurs | Bureau Broersma B.V. | Alphaplan, adviseurs in bouwen, | Ecoresult B.V. | SAM Advies BV | INNAX

Bekijk de projectpagina

Vrijdag 13 januari tekenden Haag Wonen, Hof Wonen, Staedion, Huurdersorganisatie Haag Wonen, Huurdersraad Hof Wonen en Huurdersvereniging Staedion het Sociaal Statuut 2023 – 2027. In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd voor Haagse huurders van deze corporaties die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie van hun woning.

De Woningwet verplicht woningcorporaties om een reglement op te stellen over het slopen van én ingrijpend renoveren van haar woningen. Dit reglement is het Sociaal Statuut. Hierin nemen woningcorporaties bijvoorbeeld op hoe zij de bewoners betrekken en hoe de verhuiskostenbijdrage is geregeld. Voor de totstandkoming van het Sociaal Statuut overlegt de woningcorporatie met haar huurdersorganisatie en de gemeente.

Goede samenwerking

Hans van Rossen, voorzitter Huurdersorganisatie Haag Wonen: “Het nieuwe Sociaal Statuut is duidelijker en op punten verbeterd. Het biedt een goede basis om een sociaal plan te maken. Wij zijn tevreden.” Robert Kwakkelstein, voorzitter Huurdersraad Hof Wonen: “Sloop en renovatie zijn ingrijpende gebeurtenissen voor huurders. Dus wij zijn blij dat er met dit Sociaal Statuut de komende jaren weer duidelijke en eenduidige afspraken gemaakt worden.” Ruud Klein, voorzitter Huurdersvereniging Staedion: ”Het was opvallend hoe de 3 corporaties en hun huurdersorganisaties gezamenlijk en in goed overleg zijn gekomen tot een noodzakelijke herziening van het Sociaal Statuut”.

Eenduidigheid en helderheid voor bewoners

Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion hebben besloten om hierin zoveel mogelijk één lijn te volgen. Daarom spraken de corporaties samen met de huurdersorganisaties af om voor hun woningen in Den Haag eens in de vijf jaar gezamenlijk één Sociaal Statuut op te stellen. Het belangrijkste uitgangspunt is eenduidigheid en helderheid voor bewoners. Het voordeel hiervan is dat in wijken waar meerdere corporaties bezit hebben, de werkwijze en afspraken met bewoners zo veel mogelijk gelijk zijn en op elkaar afgestemd.

Handvat voor Sociaal Plan

Het Sociaal Statuut is het handvat voor de corporatie en huurdersvereniging bij het opstellen van een Sociaal Plan op wooncomplexniveau. In een Sociaal Plan worden de rechten en plichten tussen huurder en verhuurder op een eenvoudige en heldere wijze weergegeven en vastgelegd. Bijvoorbeeld over een terugkeergarantie, afspraken over hulp op maat en de leefbaarheid in de buurt tot alle bewoners verhuisd zijn. Het opstellen van een Sociaal Plan gebeurt altijd in overleg met een bewonerscommissie of afvaardiging van bewoners uit het wooncomplex.

129 huurders van Haag Wonen aan de Drapeniersgaarde zitten er weer extra warm bij. Haag Wonen plaatste op 129 eengezinswoningen in de wijk Vrederust een nieuw, beter geïsoleerd dak én zonnepanelen. Daardoor zijn de woningen nu veel duurzamer. In de winter blijft de warmte beter binnen en in de zomer warmt de woning minder snel op. Dat scheelt in de stookkosten en het dak kan er de komende 40 tot 50 jaar weer tegen. Bewoner Gera: “Het verschil is al te merken!”

Zonnepanelen goed voor 90% elektriciteit

Bewoners konden zelf kiezen of ze zonnepanelen wilden of niet. Beheerconsulent van Haag Wonen Guus Frenaij: “Alle woningen waren hiervoor geschikt, dus we zijn heel blij dat bijna alle bewoners van de optie gebruik gemaakt hebben. De woningen zijn nu veel comfortabeler en een stuk energiezuiniger. Bewoners geven aan een duidelijk verschil te merken met hoe het hiervoor was. Door de isolatie blijft het lekker warm in huis. En de zonnepanelen zorgen voor 90% van de elektriciteit: dat scheelt enorm op de energierekening.”

Bewoner Gera: “Het verschil is al te merken”

Gera Nieland woont sinds 1999 aan de Drapeniersgaarde: “Wij wonen hier met ontzettend veel plezier, in een mooi huis met een tuintje. Ik ben enorm blij met de verduurzaming van ons huis. Er is een heel dik pakket aan isolatie op het dak gekomen. We merken al verschil met hoe het binnen aanvoelt. En het is natuurlijk ook goed voor het milieu: we moeten af van de fossiele brandstoffen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een deel van de oplossing is.”

Gera Nieland en Guus Frenaij

Extra snel verduurzamen

Haag Wonen vindt het belangrijk dat iedereen prettig en comfortabel kan wonen. Juist nu de energieprijzen zo hoog zijn. Veel van onze woningen zijn al goed geïsoleerd en verduurzaamd. De woningen die nog niet goed geïsoleerd zijn, pakken we zo snel mogelijk aan. We kijken ook meteen naar extra mogelijkheden om te verduurzamen, zoals met zonnepanelen. Dat doen we in heel Den Haag, van Zuidwest tot de Schilderswijk en van Scheveningen tot Mariahoeve.

Goed voor het klimaat

Haag Wonen denkt bij renovaties niet alleen aan mensen, maar ook aan het klimaat. Klimaatverandering zorgt niet alleen voor hittegolven, maar ook voor meer neerslag. Guus: “Op de daken van 32 uitbouwen plaatsten we groendaken. Een groendak houdt regenwater vast en zorgt voor minder overlast voor het riool. En niet onbelangrijk: een groendak met kleine vetplantjes ziet er ook heel mooi uit. Veel bewoners kijken hier vanuit hun slaapkamerraam direct op uit en hebben nu een veel groener uitzicht. Hoe mooi is dat?”

Als sociale verhuurder willen we maximale impact maken voor onze huurders en onze mooie stad Den Haag. Elke vier jaar vragen wij een onafhankelijk adviesbureau om te onderzoeken of we ons werk goed doen. Zij vragen onze huurders en samenwerkingspartners wat goed gaat en wat beter kan. Dat leverde mooie scores en bruikbare inzichten op. We kozen deze visitatie voor een unieke verfrissende aanpak; twee van onze huurders deden actief mee aan de visitatie. Dat zorgde voor waardevolle feedback.

De bewoners, Corrie en Ashana, namen deel aan de bijeenkomsten met Haag Wonen en de gesprekken met belanghebbenden. Dit maakt de inzichten die de visitatiecommissie heeft opgehaald, nog rijker en completer. Wij zijn Corrie en Ashana erg dankbaar voor hun deelname en waardevolle adviezen.

Bekijk de video

Benieuwd naar onze resultaten?

Bekijk de infographic met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. De uitgebreide rapportage van de onderzoeksresultaten en de bestuurlijke reactie vind je op de pagina Over ons.

Wat is een maatschappelijke visitatie?

Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te voeren. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk onderzoeks- adviesbureau.

Visitatie uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Ecorys

Onderzoeksbureau Ecorys voerde dit jaar de visitatie uit. Ecorys over de visitatie: “Haag Wonen heeft een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. De ambitie om ‘partner in de stad’ te worden staat daarbij centraal. Haag Wonen zet vanuit deze ambitie duidelijk meer in op het creëren van strategische partnerships in de stad Den Haag. Gericht op samenwerken om meer te betekenen voor de huurders en de wijken in Den Haag. Het experiment om eigen huurders te betrekken bij het visitatieproces was uniek. Wat ons betreft een echte verrijking!”

Vragen of feedback voor ons?

We staan altijd open voor feedback of vragen over onze visitatie. We zijn bereikbaar via bestuur@haagwonen.nl. We horen graag van je!

In het kader van het groot onderhoudsproject Beverweerdstraat, waarin we 334 woningen renoveerden aan de Beverweerdstraat en de omliggende straten Loevesteinlaan, Hardenbroekstraat, Sanderburgstraat en Rijnauwenstraat, heeft Haag Wonen nu ook de bijbehorende tuinen opgeknapt.

Lees hier meer over het onderhoudsproject Beverweerdstraat.

In samenwerking met Engelsman Hoveniers, knapten we in totaal 54 voortuinen en 4 binnentuinen op. Hoewel er rond de woningen al tuintjes lagen, waren deze toe aan verbetering. In de 4 binnentuinen (grote tuinen die grenzen aan de achterkant van de woningen) is de grond omgezet voor beter onderhoud en we plaatsten zogenaamde borders – ‘eilanden’ verspreid over het terrein – met kleurrijke planten en daaromheen gras. Voor de voortuinen kwam Engelsman Hoveniers met 3 ontwerpen, waaruit bewoners vervolgens zelf een keuze konden maken. De voortuinen kregen nieuwe tegels, er zijn fietsbeugels geplaatst en nieuwe planten geplant.

Soepele samenwerking én tevreden bewoners

Projectleider van Haag Wonen Stephan Grootswagers: “Het is normaal dat we bij grote onderhoudsprojecten ook de tuinen verbeteren. Maar hier zijn we nog een stapje verder gegaan: op basis van wensen van bewoners, en onze eigen eisen voor onderhoud, hebben we Engelsman Hoveniers gevraagd met ons mee te denken over een compleet nieuwe inrichting en ontwerp voor de tuinen. En het resultaat mag er zijn! De tuinen zien er supernetjes uit en hebben allemaal dezelfde uitstraling. En het belangrijkste: de bewoners zijn er erg tevreden mee.”

Dolf Pul, groenadviseur bij Engelsman Hoveniers: “Van bewoners hoorden we dat de begroeiing langs de gevels overlast gaf: er kwam veel zwerfvuil in terecht, wat ook voor een rattenprobleem zorgde. Bewoners wilden daarnaast graag fietsen en scooters kunnen stallen en hadden behoefte aan wat kleur. Dit namen we mee in de ontwerpen. Het hele proces verliep erg soepel vanwege goed teamwork. Ook konden we de overlast voor bewoners beperken, door stapsgewijs te werk te gaan. Collega’s die aan de tuinen werken horen voortdurend positieve reacties en worden door bewoners regelmatig verwend met een bak koffie. Daar doe je het uiteindelijk voor. We zijn erg trots op het resultaat.”