Direct naar de content

9 mei 2024

Samen met bewoners én partners in de stad het Buurtvrouwenhuis weer een nieuw leven inblazen 

Hoe mooi is het om samen met partners uit de stad én bewoners te werken aan de toekomst van een fijne ontmoetingsplek in de wijk? Afgelopen donderdag was hier een prachtig voorbeeld van. Er was namelijk – na maanden van luisteren naar bewoners, co-creatie en een hele hoop creatieve sessies – een open huis om het Buurtvrouwenhuis van Moerwijk weer het kloppende hart van de wijk te maken.  

Een creatieve samenwerking tussen partners in de stad en bewoners
Hoe maken we het Buurtvrouwenhuis in de Grovestinsstraat weer het kloppend hart van Moerwijk? De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest koppelende ons aan Reinout Kleinhans en Caroline Newton, professoren aan de Technische Universiteit Delft voor een mooie samenwerking om dit vraagstuk op te lossen. Studenten van het vak ‘Social Inequalities in the City’, gingen hard aan de slag om creatieve plannen te bedenken voor het Buurtvrouwenhuis. Het gebouw moest in een nieuw jasje worden gestoken. Maar het was voor alle partijen belangrijk dat de bewoners betrokken werden bij dit proces.  

Co-creatie sessies in het Buurtvrouwenhuis 
Hoe de studenten op de plannen zijn gekomen? Door het gesprek aan te gaan met buurtbewoners, want het buurthuis is er tenslotte voor hen. Dit deden zij bij zogenoemde ‘co-creatie sessies’ in het Buurtvrouwenhuis. Onder het genot van lekkere hapjes vertelden de buurtbewoners meer over hun ideeën en behoeftes voor het Buurtvrouwenhuis.  

Stemmen op hun favoriete plan tijdens het Open Huis  
Tijdens deze open dag was iedereen welkom. Met prachtig weer, heerlijke zelfgemaakte hapjes, een koffiekar en activiteiten voor kinderen, was er ruimte voor goede gesprekken over het buurthuis. Er was een route gemaakt door het buurthuis. Met op elke hoek andere ideeën over bijvoorbeeld de uitstraling, de inrichting en de indeling. Maar ook over welke activiteiten bewoners terug willen zien. Een interactieve middag, waar buurtbewoners meteen hun stem konden uitbrengen op hun favoriete plan. We hebben deze middag ook de eerste aanleg voor het groene terras gemaakt. Met alles wat er is opgehaald bij het Open Huis wordt er gekeken hoe wij dit kunnen verwerkelijken.

Hoe kunnen we een nieuw leven brengen in het Buurtvrouwenhuis in de Grovestinsstraat? De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest wist ons te koppelen aan Reinout Kleinhans en Caroline Newton, professoren aan de Technische Universiteit Delft voor een mooie samenwerking om dit vraagstuk op te lossen.  

Opdracht studenten

Studenten van het vak ‘Social Inequalities in the City’, kregen als opdracht om creatieve plannen te bedenken voor het Buurtvrouwenhuis. Het gebouw moest in een nieuw jasje worden gestoken, maar het was voor alle partijen belangrijk dat de bewoners betrokken werden bij dit proces. Tijdens drie co-creatie sessies op locatie, gingen de studenten in gesprek met bewoners uit de buurt. Deze presenteerde zij onlangs bij de TU Delft.

Zofia Mencwel, master student: “Studenten kwamen met grote ideeën en ook met specifieke details die kunnen helpen. Zoals het verbeteren van toegankelijkheid (rampen, trappen, badkamervoorzieningen), het mooier maken van de ruimte zodat het gezellig en uitnodigend wordt en het bedenken van activiteiten voor de buurtbewoners. De presentaties werden positief ontvangen door Haag Wonen, met vragen en enthousiasme over de ideeën van de studenten.” 

Co-creatie sessies

Onder het genot van warme catering, verzorgd door Jacky Stüger en Mayura Thawornpradit, rolde de ideeën en behoeftes van omwonenden over tafel. Begin april hebben de studenten in groepen hun plannen voor het buurthuis gepresenteerd op de TU Delft. 

Ernie Dalu, beheerconsulent bij Haag Wonen: “Het is een vruchtbare samenwerking met de studenten. Het is inspirerend om de studenten zo bezig te zien en te horen wat zij ophalen bij de bewoners. Het nodigt zeker uit voor een vervolgtraject!” 

Open huis

Het proces stopt echter niet op de Universiteit, want dit project draait natuurlijk om de mensen die willen genieten van het Buurtvrouwenhuis! Om die reden zijn wij blij om aan te kondigen dat er een Open Huis plaatsvindt op 2 mei, van 14:00-19:00 op de Grovestinsstraat 7. 

Iedereen is welkom om binnen te lopen en de plannen van de studenten te komen bekijken. Er kan hier gestemd worden op alle ideeën, zodat Haag Wonen aan de slag kan met de opknapbeurt. Er zijn hapjes en drankjes, activiteiten voor de kinderen en je kan plantjes komen planten. 

Zien we je dan? Loop gezellig langs om deze fantastische samenwerking te komen bekijken. 

Op woendag 10 april ondertekenden onze bestuursvoorzitter Mohamed Baba samen met Richard Krajicek, Gijsbert van Herk (Staedion)en Bert Halm (Hof Wonen) een partnership tussen de Krajicek Foundation en de drie Haagse woningcorporaties.

Drie nieuwe Krajicek Playgrounds 

De opening van drie nieuwe Krajicek Playgrounds in de loop van 2024 is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid voor Den Haag Zuidwest. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn drie locaties gekozen waar nieuwe Krajicek Playgrounds worden geopend. Elke woningcorporatie ‘adopteert’ er daar één van. Met de steun van de corporatie kan de Krajicek Foundation activiteiten en programmering (het Krajicek Model) mogelijk maken, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Het gaat om Heeswijkplein (Hof Wonen), Melis Stokelaan (Haag Wonen) en Johannes Voetpad (Staedion). 

Feestelijke ondertekening Bokkefort 

Staedion beet in oktober 2023 het spits af door als eerste woningcorporatie in Nederland de Krajicek Playground Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk te adopteren. Gisteren werd de tweede Playground in Bokkefort feestelijk in gebruik genomen. Zo krijgen omwonenden een sportieve ontmoetingsplek in hun Haagse wijk, vergroten de activiteiten de leefbaarheid in de buurt en krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen. Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba: “Ik zie vele voordelen voor Houtwijk met de adoptie van Krajicek Playground Bokkefort. Het is belangrijk dat bewoners een plek hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Ik vind het ook geweldig om te zien dat collega’s, wijkpartners en bewoners samen aan de slag gaan: een ontmoetingsplek zorgt voor verbinding!”  

Het Krajicek Model 

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation in aandachtswijken in heel Nederland Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij minimaal twee keer per week begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers.  

Op 1 juli verandert de huurprijs van jouw huis. Ieder jaar in juli mogen woningcorporaties namelijk de huurprijs aanpassen. Dat heeft de overheid zo bepaald. De overheid bepaalt ook hoeveel de huurprijs maximaal mag stijgen.

In 2024 mag de huurprijs van sociale huurwoningen gemiddeld met maximaal 5,3% stijgen. De huurprijs van vrije sector woningen mag maximaal met 5,5% stijgen. Of jouw huur omhoog of omlaag gaat staat in de brief die eind april op je deurmat valt. Deze brief is ook te bekijken via mijnHaagWonen.  

Lees meer over de jaarlijkse huuraanpassingbezwaar makeneenmalige huurverlaging aanvragen en hulp als u de huur lastig kunt betalen.

 

Hoe bepaalt de overheid met hoeveel de huur mag stijgen?

De prijzen in Nederland stijgen. De boodschappen, de kosten voor je zorgverzekering en de energiekosten zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat heet inflatie.

Ook voor woningcorporaties is nu alles duurder. Het bouwen van nieuwe huizen kost meer geld. En ook het verbeteren van onze huizen is duurder geworden. Om dit te kunnen blijven doen, mogen we de huren van de overheid dit jaar verhogen met gemiddeld 5,3% (sociale huurhuizen) en 5,5% (vrije sector huizen).

Er zijn te weinig huizen in Nederland. De overheid wil daarom dat woningcorporaties nog meer nieuwe huurhuizen bouwen. En de overheid wil dat corporaties huizen sneller verbeteren. Verbeteren is ook energiezuiniger maken. Ook wil de overheid dat wij werken aan fijn wonen in de wijken.
En dat wil Haag Wonen ook graag allemaal doen.

Waar besteden wij de huur de komende jaren aan?

Nieuwe huizen bouwen

In onze stad moeten mensen lang wachten op een sociale huurwoning. Er zijn te weinig huizen. Tot 2033 bouwt Haag Wonen 3.600 woningen: 3.000 nieuwe sociale huurwoningen en 600 nieuwe middenhuurwoningen.


Mensen fijn laten samen wonen in de wijk

  • Een prettige buurt gaat over schoon, heel en veilig. Over het plaatsen van een bankje voor ontmoeting. Over een oplaadplaats voor je scootmobiel. Of over het opruimen van vuil of het verzorgen van de tuin. Onze huurders geven zelf aan welke wensen en ideeën zij hebben. We bekijken per buurt hoe we deze samen met bewoners en partners mooier kunnen maken.
  • We pakken binnentuinen- en terreinen aan en richten deze klimaatadaptief in met ruimte voor ontmoeting.
  • We bieden steun aan woningzoekenden met een urgentieverklaring, statushouders, daklozen en andere bijzondere doelgroepen. We letten op een goede mix aan bewoners met verschillende inkomens en achtergronden.
  • We vinden het belangrijk dat je veilig kan wonen. We pakken woonfraude hard aan.


Bestaande huizen onderhouden en energiezuiniger maken

  • Vóór 2029 verbeteren we bij onze woningen de EFG-energielabels. Goede isolatie betekent een woning die prettiger en behaaglijker aanvoelt. Dit maakt het voor onze huurders mogelijk het energieverbruik te verlagen.
  • We leggen de komende jaren in overleg met bewoners zoveel mogelijk zonnepanelen op onze woningen.
  • We werken eraan om in 2040 driekwart van onze woningen op warmtenetten aan te sluiten, waarvan het grootste deel uiterlijk in 2030.
  • Het grondstoffengebruik bij bouw en onderhoud is zoveel mogelijk circulair. Dat betekent dat we zoveel mogelijk producten opnieuw gebruiken.

Wij begrijpen dat een huuraanpassing geen prettig bericht is in een tijd waarin alles steeds duurder wordt. Daarom is de jaarlijkse huurverhoging minder dan de jaarlijkse loonstijging, zodat de huur betaalbaar blijft. Wij volgen hierin de Nationale Prestatieafspraken van Aedes (de vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en de overheid. Hierin zijn afspraken gemaakt over de jaarlijks toegestane huurverhoging.

 

Onlangs zijn medewerkers van Haag Wonen op bezoek geweest bij het vak ‘Social Inequality in the City, Diversity and Design’ aan de TU Delft, om de studenten te informeren over de recente ontwikkelingen in Den Haag Zuidwest, met name in Moerwijk en ons Buurtvrouwenhuis. Marisa Kok, beheerconsulent bij Haag Wonen vertelt “de studenten waren enorm geïnteresseerd en stelde veel vragen, wat het een interactief en leuk gesprek maakte”.  

Het beter benutten van ons Buurtvrouwenhuis  

In de komende maand zullen de studenten aan de slag gaan met ons Buurtvrouwenhuis aan de Grovestinsstraat in Moerwijk. Door de huidige indeling te bestuderen en in gesprek te gaan met buurtbewoners en de huidige groepen buurtvrouwen, zullen zij onderzoeken hoe ons Buurtvrouwenhuis beter benut kan worden en aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de omwonenden, terwijl de huidige functie voor de buurtvrouwen behouden blijft.  

Laatste buurtvrouwenhuis  

Vroeger waren er 8 buurtvrouwenhuizen in Den Haag, met tijd werden dit er steeds minder. Hiervan is er momenteel nog maar één over op de Grovestinsstraat. Deze wordt door verschillende groepen vrouwen gebruikt, maar heeft nog veel kansen. Hier gaan de studenten van de TU Delft ons bij helpen. Marisa Kok vertelt “De studenten bekijken de wijk en ons Buurthuis met een frisse en open blik, wat veel nieuwe inzichten geeft. Ik ben enorm benieuwd wat voor ideeën de studenten presenteren, vooral na de co-creatiesessies in de wijk, voor ons Buurtvrouwenhuis”.

Binnentuinen horen bij Den Haag Zuidwest, maar vormen ook een uitdaging. De wijk werd in de jaren ‘60 ontworpen met een ruime en groene openbare ruimte, gericht op het bevorderen van de gezondheid. Decennia later blijkt dat Den Haag Zuidwest juist daar niet goed op scoort. Het Innovatielab Zuidwest, gemeente Den Haag en de woningcorporaties Staedion, Hof Wonen en Haag Wonen lanceerden daarom de Challenge Binnentuinen.

Challenge Binnentuinen

Met de Challenge Binnentuinen worden meerdere vraagstukken uitgewerkt over hoe de binnentuinen in Zuidwest kunnen bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. Vanaf februari tot en met september gaan drie teams van vernieuwende ontwerpers aan de slag met drie verschillende binnentuinen. Ze doen dat in co-creatie met bewoners en samen met andere betrokkenen. Elke woningcorporatie brengt een eigen binnentuin in met een specifiek vraagstuk.

De eerste fase van het project moet een gezamenlijke ‘groene kansenkaart’ opleveren voor de binnentuinen en hoe die beter met de openbare ruimte als geheel kunnen worden verbonden. De resultaten worden gebruikt voor de tweede fase waarbij de ontwerpteams zich richten op de drie afzonderlijke binnentuinen. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en beheermodellen ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat bewoners zich veel meer betrokken (eigenaar) voelen. Zowel bij het ontwerp als het beheer van de tuinen.

Handreiking binnentuinen

De Challenge Binnentuinen is een pilot voor de integrale samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties. De aanpakken en concepten die het traject oplevert, worden verwerkt in een handreiking binnentuinen. Op die manier zijn de inzichten ook op andere plekken in Den Haag toepasbaar. Het traject is een direct vervolg op het besluit dat de gemeenteraad al in 2020 nam om de Haagse binnentuinen in te zetten voor ‘meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. En het sluit naadloos aan op de brede aanpak voor Den Haag Zuidwest.

Over het Innovatielab Zuidwest

Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion. De reeks challenges van het Innovatielab wordt mogelijk gemaakt door Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, gemeente Den Haag en de Regiodeal. Het Innovatielab wordt getrokken door Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink.

Projectleiders, ontwerpteams en het Innovatielab ZW bij de start van de Challenge Binnentuinen. Fotograaf: Frank Jansen

Honderd dagen geleden stapte Anne Margreet Kremer, bestuurder Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling, aan boord bij Haag Wonen. Een organisatie die volop in ontwikkeling is en voor grote volkshuisvestelijke opgaven staat: 3.000 nieuwe sociale huur- en 600 middenhuur woningen bouwen voor 2030, woningen versneld verduurzamen en werken aan leefbaarheid in de wijken. Stevige ambities die veel van de organisatie vragen. Hoe heeft Anne Margreet de eerste periode beleefd en hoe ziet ze de toekomst? “De uitdagingen zijn groot en stellen ons soms voor moeilijke keuzes. Tegelijkertijd zie ik dat onze mensen de drive hebben om ervoor te gaan.”

Met bestuursvoorzitter Mohamed Baba vormt Anne Margreet het tweekoppige bestuur van Haag Wonen. Mohamed gaat over strategie en beleid, wonen en vastgoed. Anne Margreet, die een voorliefde heeft voor financiën, processen en getallen, geeft leiding aan financiën, ICT, bedrijfsondersteuning, risicomanagement en control en organisatieontwikkeling.

Een goede match

“We zijn een kleurrijk stel, een collegiaal bestuur. Ik ben het meest introvert, rustig in de interactie. Toen ik Mohamed bij mijn sollicitatie vroeg wat ik als collega moest meenemen en wat ik thuis moest laten, zei hij: ‘Wees gewoon jezelf’. Dat was precies wat ik zocht. Ik wil vanuit mijn innerlijke drive werken. Ik voelde meteen dat de organisatie en ik bij elkaar passen. De missie van Haag Wonen is me uit het hart gegrepen. We zijn een woningcorporatie met een sociaal hart en we bouwen aan een stad waarin iedereen mee kan doen. Een goed huis in een veilige buurt is de basis van een prettig leven. Ik heb de kans gehad mij volop te ontwikkelen omdat ik echt een fijn thuis had. Dat gun ik iedereen, ook onze bewoners.”

Een positieve, open sfeer

Jezelf kunnen zijn in alle openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor Anne Margreet. Het is ook waar Haag Wonen voor staat en wat doorwerkt tot aan de vergaderruimtes en kantoortuin: veel open ruimtes, glas en ontmoetingsplekken. Het maakte dat Anne Margreet goed kon landen, maar sommige dingen waren ook even wennen. Zo bevindt haar bureau zich middenin de kantoortuin, tussen collega’s van verschillende afdelingen. “Al vanaf mijn 29ste zit ik qua werkplek in een soort eenzame opsluiting”, lacht ze. “Dan is een kantoortuin in het begin wennen. Nu geniet ik van het contact. Mensen spreken je aan bij de koffieautomaat, je maakt makkelijker een praatje. Er hangt een open, positieve sfeer. Dat is fijn. Iedereen is hulpvaardig.”

Grote maatschappelijke opgaven

Dat Haag Wonen als sociale volkshuisvester voor een stevige opgave staat, kwam voor Anne Margreet als bekende van de sector – hiervoor vervulde ze een aantal commissariaten in de volkshuisvesting – niet als verrassing. “Het woningtekort en de leefbaarheid staan maatschappelijk hoog op de agenda. We hebben met ingewikkelde omstandigheden te maken: we moeten flink meer woningen bouwen om het woningtekort zoveel mogelijk terug te dringen. Tegelijkertijd is er weinig beschikbare bouwgrond, stijgen de rentes en bouwkosten en is het politieke klimaat veranderlijk. Daarnaast hebben we een opgave en verantwoordelijkheid om onze woningen versneld te verduurzamen én betaalbaar te houden en werken we aan de leefbaarheid in de wijken. Zodat we onze bewoners een goed, betaalbaar en energiezuinig huis kunnen bieden in een fijne en veilige buurt.” Dat brengt voor de kersverse bestuurder die over de portemonnee van Haag Wonen gaat uitdagingen met zich mee.

Slim omgaan met het huishoudboekje

Anne Margreet: “Het beeld dat bij corporaties het geld tegen de plinten klotst, klopt niet. We moeten slim omgaan met ons huishoudboekje, om het maximale te kunnen bereiken met de middelen die we hebben. Dat betekent continu balanceren tussen de verschillende maatschappelijke opgaven die we hebben. Het zorgt soms voor moeilijke keuzes aan de bestuurstafel: welke investering doen we? Hoe helpen we onze huurders van vandaag en denken we aan de bewoners van de toekomst in onze mooie stad? Hoe dragen we bij aan het oplossen van het woningtekort en dragen we optimaal bij aan betaalbaar wonen in de stad? Dat brengt spannende uitdagingen met zich mee.”

Evenwicht tussen de huurders van vandaag en de huurders van morgen

Anne Margreet ziet in haar rol een belangrijke taak om te bouwen aan een duurzaam financieel model en daarbij evenwicht te houden tussen ‘de huurders van vandaag en de huurders van morgen’. “We moeten de balans houden tussen blijven investeren in de kwaliteit van onze woningen en in de leefbaarheid in de wijken én flink meer woningen bouwen.” Ze benadrukt ook het belang van samen optrekken met betrokken partijen: “Niemand kan de grote woonopgaven alleen realiseren. We zoeken actief de samenwerking op met partners als andere corporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, gemeente, provincie en rijksoverheid, maar ook met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties om samen bij te dragen aan de leefbaarheid in onze stad. Het is belangrijk dat onze dilemma’s ook op de politieke tafel komen: daarvoor gaan we met collega-corporaties de boer op.”

De drive om ervoor te gaan en behoefte aan slagkracht

Hoewel de volkshuisvestelijke opgaven groot zijn, ziet Anne Margreet ook dat de rol van corporaties als onderdeel van de oplossing is toegenomen: “Volkshuisvesting doet er weer toe. Daar zijn we blij mee, we willen onze rol pakken. Dat merk ik ook aan mijn collega’s: toen ik begon, trof ik een organisatie aan met mensen die de drive hebben om ervoor te gaan en heel graag willen. Tegelijkertijd zie ik ook een behoefte aan meer slagkracht om de uitdagingen waarvoor we met z’n allen staan, aan te gaan. De organisatie heeft de afgelopen jaren al een mooie ontwikkeling ingezet. Zo is er onder andere gewerkt aan een goede financiële hygiëne, zijn stappen gezet om processen te optimaliseren en kregen alle medewerkers een persoonlijk leiderschapstraject.”

Samen verder bouwen

De komende tijd wil Anne Margreet, samen met alle collega’s, verder bouwen aan de interne organisatie. “Ik deins er niet voor terug om scherp aan de wind te varen en vanuit openheid en transparantie de organisatie mee te nemen in haar verdere ontwikkeling. Ik wil me inzetten om onze primaire processen waar mogelijk te vereenvoudigen en de onderlinge samenwerking verder te verbeteren. Als we het intern goed op orde hebben, creëren we meer ruimte, rust en slagkracht voor de grote opgaven. En het zorgt niet alleen voor tevreden medewerkers die prettig hun werk kunnen doen, maar ook voor tevreden huurders. En daar doen we het uiteindelijk voor. Ik zeg: kom maar op met die volgende honderd dagen, ik heb er zin in!”

Anne Margreet in het kort

Anne Margreet (53) woont in Woerden, is trotse moeder van twee dochters van 20 en 22 jaar. Als single moeder – ze scheidt van haar man als de meisjes klein zijn – heeft ze altijd full time gewerkt en vraagt zich nu wel eens af hoe ze dat voor elkaar kreeg. “Maar als je zowel privé als in het werk in balans bent, kun je veel aan.” Ze is geboren in Huizen en komt uit een christelijk gezin met wortels in het oosten van het land. In haar vrije tijd houdt ze van handwerken, wandelen en tennissen. “Een dag niet gebreid, is een dag niet geleefd. Het is een manier om tot rust te komen, mijn hoofd leeg te maken.” Daarnaast volgt ze een opleiding tot costumière met medestudenten die doordeweeks veeleisende banen hebben. Op zaterdagmorgen gaan ze aan de slag met ingewikkelde patronen en technieken om een rok of blouse te maken. “Dat is leuk en ontspannen.”

Dit bijzondere hofje aan de Haagse grachtengordel, aan de rand van de Schilderswijk uit 1902, is toe aan een opknapbeurt. Dat vonden de bewoners ook. Op 16 november ondertekenden Haag Wonen en samenwerkingspartner BAM Wonen een aannemersovereenkomst om 35 karakteristieke woningen te renoveren en te verduurzamen. Zo kunnen de bewoners weer comfortabel en energiezuinig wonen in een toekomstbestendige woning. Er is veel gedaan om bewoners bij de plannen te betrekken en fijn samen te werken. Uniek is dat er direct drie extra woningen worden gerealiseerd door het ombouwen van een bedrijfspand. In januari wordt er gestart met de werkzaamheden. 

Zoutkeetsingel in de steigers: vernieuwen en verduurzamen en ombouwen 

De fundering wordt hersteld en de woningen worden voorbereid op de komst van het warmtenet. De badkamers, keukens en toiletten worden vervangen waar nodig. Om de woningen energiezuinig te maken, worden zonnepanelen geplaatst, kozijnen vervangen met HR++ glas, isolatie en ventilatie verbeterd en worden de dakkapellen vervangen. In de tuinen komt nieuwe bestrating, goede afwatering en een nieuwe tuinafscheiding. Naast het onderhoud en de verduurzaming, realiseren we hier ook drie extra woningen. Stephan Grootswagers, projectmanager bij Haag: ”We zagen hier een mooie kans om twee bedrijfspanden om te bouwen tot drie woningen. We zijn trots dat we zo extra woningen kunnen bieden in de stad, juist in deze tijd van woningnood is elke woning welkom. Zo blijven we bouwen aan onze mooie stad Den Haag. 

Samen met de bewoners  

Haag Wonen ging in gesprek met de bewoners om te horen waar behoefte aan is. De bewoners zijn enthousiast over deze locatie en het goede contact met de buren. Bewoners erkennen dat de woningen flink verouderd zijn en een opknapbeurt nodig hebben. “Het is inmiddels alsof we een deel van het gezellige hofje zijn geworden,” vertelt Vera Korterink, Beheerconsulent bij Haag Wonen. “We zijn niet alleen bezig met het opknappen van huizen, maar ook met het versterken van de band in dit hofje. Met dit project dragen we bij aan een hechtere buurt. De gezamenlijke aanpak richting bewoners speelt hier een grote rol in. We krijgen positieve reacties op de plannen. Om de overlast voor bewoners te beperken, verblijven de bewoners tijdens de werkzaamheden in een volledig ingerichte logeerwoning.” 

Energiezuinig voor een betere toekomst 

De woningen worden verbeterd en gereed gemaakt voor de energietransitie. De 38 woningen worden toekomstbestendig waar het prettig, comfortabel en energiezuinig wonen is. Haag Wonen werkt samen met BAM Wonen. Rob van der Kroef, projectmanager bij BAM Wonen: “Vorige zomer zijn we bij bewoners thuis geweest om uitgebreid onderzoek te doen. Dit hebben we zo efficiënt mogelijk aangepakt om bewoners niet tot last te zijn. We hebben hierbij gekozen voor een korte en intensieve onderzoeksperiode van twee weken, zodat bewoners slechts één ochtend of middag thuis hoefden te zijn. Dit werd erg gewaardeerd door de bewoners.” In januari wordt er gestart met de werkzaamheden en naar verwachting worden de werkzaamheden in 2025 afgerond. 

In de herfstvakantie was er door heel Den Haag kunstfestival De Betovering, ook in de binnentuinen van Haag Wonen. Hier konden de kinderen allerlei activiteiten doen zoals circus trucs leren, houten dieren knutselen en schilderen, genieten van grappige optredens, trommelen op rommel of muziek maken door te rennen. “Er was een grote opkomst bij De Betovering! Wat een geweldige manier om een leuke middag te beleven en in gesprek te gaan met bewoners over wat er speelt in de wijk” vertelt Guus Frenaij, Beheerconsulent bij Haag Wonen.

Internationaal kunstfestival voor de jeugd

De Betovering is een cultureel feest voor alle kinderen uit Den Haag en omgeving, dus ook voor kinderen voor wie bewegen, stilzitten, horen, zien of prikkels verwerken minder vanzelfsprekend is. Het festival biedt een programma waarin kinderen volop kunnen genieten, zich laten verrassen en ontroeren. Ze worden ze gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en geïnspireerd te raken. Het festival zet hun fantasie op volle kracht aan het werk! Het belangrijkste doel van De Betovering is dat alle kinderen samen kunnen genieten van kunst.

Hoe we de binnentuinen zouden willen gebruiken

Dit was niet de eerste keer dat De Betovering plaats vond in één van de binnentuinen van Haag Wonen, ook vorig jaar deden we mee. Guus Frenaij vertelt “Het is een voorbeeld van hoe we onze binnentuinen willen gebruiken. Als plek waar je je buren kan ontmoeten, waar je kan ontspannen, waar je leuke dingen kan doen en met leuke activiteiten. We hopen dat deze editie een opmaat is naar nog meer van dit soort activiteiten in binnentuinen. We zetten ons in om van alle binnentuinen een fijne, leuke en gezonde plek te maken.”

×
×