Direct naar de content

29 maart 2023

Haag Wonen zet versnelling verduurzaming in door langdurige samenwerking bouwpartners

De komende vijf jaar werken Dura Vermeer Bouw Heyma BV en TBI-onderneming ERA Contour samen met Haag Wonen aan het renoveren en verduurzamen van de woningen. Door deze ketensamenwerking kunnen wij sneller en slimmer woningen aanpakken en gereed maken voor de energietransitie. Op 14 maart ondertekenden de partijen de samenwerkingsovereenkomst.

Versnellen door langdurig, beter en slimmer samenwerken
Haag Wonen kiest voor deze manier van samenwerken met marktpartijen, omdat wij willen versnellen in het renoveren en verduurzamen van de huidige woningen. Door samen te werken met vaste partners maken we effectiever gebruik van kennis en ervaring. Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid om versneld woningen te verduurzamen. Zodat onze bewoners met nog meer plezier kunnen wonen in een comfortabel en energiezuinig huis. Met deze langdurige samenwerking kunnen we onze renovatie- en ingrijpende verduurzamingsprojecten beter, sneller en slimmer uitvoeren. Dat is extra belangrijk in deze tijd van hoge energierekeningen. Ik ben blij dat we met deze partners ons nog beter kunnen inzetten voor betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen in onze mooie stad, een stad waarin iedereen mee kan doen.”

Voordelen voor bewoners, bouwers en Haag Wonen
Haag Wonen zet in op het verhogen van de bewonerstevredenheid met kwaliteit, innovatie en het realiseren van meer renovatie- en verduurzamingsprojecten. Daarbij tillen we participatie en communicatie met bewoners naar een nog hoger plan. Door de structurele samenwerking verduurzaamt de corporatie slimmer en verloopt het renovatieproces steeds efficiënter. Zo kunnen wij nog meer bewoners een toekomstbestendig thuis bieden. Ook zorgt deze open en transparante manier van samenwerken voor continuïteit in werkzaamheden bij de samenwerkingspartners en zekerheid van beschikbare capaciteit voor het realiseren van projecten bij Haag Wonen. Bovendien gaan de partijen van elkaar leren, zodat elk project weer slimmer en beter aangepakt wordt.

Van links naar rechts: Bianca Seekles (ERA Contour), Mohamed Baba, Ria Koppen en Edwin Blom (Dura Vermeer)

De krachten bundelen voor een mooie stad Den Haag
Bianca Seekles, directievoorzitter ERA Contour: “We hebben eerder mooie projecten voor Haag Wonen mogen realiseren en we kijken uit naar een voortzetting van onze fijne samenwerking. Door een langdurige verbinding met elkaar aan te gaan, leren we elkaar nog beter kennen en combineren we onze krachten. Zo kunnen we buurten écht sterker maken.” Edwin Blom, directeur Dura Vermeer, voegt daaraan toe: “Den Haag ligt ons nauw aan het hart. Met deze partnerkeuze zetten we onze mooie samenwerking voort.” Deze samenwerking geldt voor de komende vijf jaar en kan verlengd worden.

Ieder jaar passen wij de huur aan. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Dit hebben we met de overheid afgesproken. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Wie krijgt huurverlaging?

Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Je woont op 1 maart 2023 in jouw huurwoning.
  • Jouw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • Je woont alleen en jouw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
  • Je woont met 2 of meer personen en jouw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of huurders wel of niet recht hebben op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt daarbij niet hoeveel je precies in 2021 hebt verdiend. Wij horen alleen of het (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden. Als wij deze gegevens ontvangen, krijg je daar van de Belastingdienst een brief over.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als jouw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor jou? Dan gaat jouw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. Je krijgt daarover bericht in april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor jou? Dan krijg je in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

  • Als je in 2021 een laag inkomen had, hoef je niets te doen. Je krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.
  • Had je in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijg je in april van ons een brief dat jouw huur omhoog gaat, maar je denkt dat je wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen?­­­

Binnenkort vind je meer informatie over de huuraanpassing van 2023 op de website.

 

Het delen van een scootmobiel. Vanaf deze maand kan dat in seniorencomplex de Marterrade. Bewoners die slecht ter been zijn, maken gebruik van een ‘deelscootmobiel’. Mirko Pasman, projectleider van de pilot onbemande scootmobielspools bij gemeente Den Haag is enthousiast: “Dit is uniek in Nederland en Den Haag heeft de primeur.”

De pilot ging eerder van start op het Drentheplantsoen (Hof Wonen) en op Het Coornhert, Erasmusplein 87 (van Woonzorg), nu is daar de Marterrade aan toegevoegd. Het is een samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, scootmobielleveranciers en HublogiQ.

Grote drukte met scootmobielen in de portieken
Als je slecht ter been bent, heb je recht op hulp. Je kunt een scootmobiel aanvragen bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van een toename van de vraag naar scootmobielen is er een stallingsprobleem ontstaan. Op een aantal plekken staan er scootmobielen in de portieken en galerijen.

“We krijgen daar als woningcorporatie klachten over”, zegt Susan van der Steen, directeur Wonen bij Haag Wonen. Je krijgt alleen een scootmobiel als er een goede stallingsmogelijkheid is. Bewoners moeten daarvoor in gesprek met de woningcorporatie. “Wij zitten echt met de handen in haar”, zegt Mirko. “Er is zoveel vraag naar, maar op een gegeven moment is de ruimte op.” Daardoor moeten bewoners soms lang wachten tot ze en scootmobiel krijgen toegewezen.


Een deelscootmobiel is daarom één van de oplossingen
“Iedereen heeft recht op mobiliteit, maar je ziet dat er maatschappelijke problemen ontstaan”, zegt Susan. “Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan het vinden van oplossingen. Niets doen is geen optie dus we moeten op zoek naar innovatieve ideeën. Het delen van een scootmobiel is één van de oplossingen.” Een scootmobiel deel je met maximaal 3 personen, dat scheelt al snel 1 tot 2 oplaadpunten en scootmobiels in de gang. Na een rijvaardigheidsles krijgen gebruikers een persoonlijke leenpas. Daarmee loggen ze in en halen de scootmobiel uit de box in de binnentuin. De scootmobiel heeft een modem en een GPS. Daarmee zie je waar de scootmobiel is. Is de accu leeg of staat de gebruiker met pech? Dan krijgt de centrale een melding. Zo is er altijd hulp dichtbij als de bewoner stil komt te staan.

De heer Parta is de eerste deelnemer van de pilot
Na een paar oefeningen op het plein voor het complex, is de rijvaardigheidsles voltooid. De heer Parta is blij dat hij gebruik kan maken van de deelscootmobiel: “De scootmobiel gaat me helpen om boodschappen te doen en om naar de dokter en het ziekenhuis te gaan. Het geeft me meer controle omdat ik niet meer hoef te wachten op de taxi.”

Wie komt in aanmerking voor de scootmobielpool?
De scootmobielpool is bedoeld voor mensen die slecht er been zijn, maar niet ieder dag een scootmobiel nodig hebben. Zij melden zich aan bij de gemeente. De scootmobielpool zal minimaal 6 maanden draaien, maar er is verlenging tot eind 2023 aangevraagd.

 

Haag Wonen is sinds kort de trotse eigenaar van de Klimaatkrachtig Doorgeeftrofee. Wij ontvingen de trofee van Green2Live voor de prachtige klimaatadaptieve binnentuinen aan de Pieter Langendijkstraat in Den Haag.

Onze bestuurder Ria Koppen nam de trofee namens Haag Wonen in ontvangst. “Wij zijn supertrots dat we de trofee krijgen. We hebben de binnentuinen in samenspraak met onze huurders aangelegd. Zij mochten beslissen welke bomen er kwamen, er zijn bankjes geplaatst waar de huurders kunnen zitten en zij kozen de plek voor de moestuinen.”

Wadi vangt water op na plensbuien

De klimaatadaptieve binnentuinen zorgen voor minder wateroverlast vanwege het vele groen en de grote wadi. Als het hard regent vangt deze wadi veel water op. De bomen zorgen dat de temperatuur op warme dagen aangenamer is en dat leidt tot minder hittestress.

Ria Koppen: “We zijn trots dat onze aanpak in deze binnentuinen een trofee waard is. We gaan de komende jaren aan de slag om van onze andere tuinen ook soortgelijke projecten maken.”

Green2Live

Haag Wonen kreeg de trofee uit handen van Ingrid Vogels, eigenaar van Green2Live. Ingrid werkt sinds 2022 samen met Haag Wonen en is trots op de mooie samenwerking. Zij mocht eerder de prijs in ontvangst nemen voor haar acties om Den Haag klimaatkrachtig te maken met regentonnen acties en de groene dakenjacht.

Klimaatkrachtig Doorgeeftrofee

De Klimaatkrachtig Doorgeeftrofee is een trofee van het programma Klimaatkrachtig Delfland van het Hoogheemraadschap van Delfland. Partners binnen het netwerk kunnen deze ontvangen en aan elkaar doorgeven wanneer er een mooie stap richting een klimaatkrachtige regio gezet is. Bijvoorbeeld omdat de partner een gebied heeft vergroend, een heel goed idee heeft op het gebied van klimaatadaptatie of een maatregel heeft genomen om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Hier vind je alle winnaars van de trofee.

Op donderdag 26 januari organiseerde Haag Wonen het samenwerkingsevent ‘Samen Versnellen’. Want Den Haag heeft vele betaalbare, duurzame woningen nodig. In kansrijke buurten met goede scholen, groen, winkels, openbare voorzieningen én goede verbindingen. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is als we samenwerken. Zo pakken we samen de wooncrisis aan en maken we de ambities waar in Den Haag: een mooie stad voor iedereen! We kijken terug op een hele mooie bijeenkomst op de prachtige nieuwe locatie van het ROC Mondriaan ‘de Meppel’. Onder leiding van Sander Schimmelpenninck ontstonden inspirerende gesprekken en mooie inzichten. Hier pakken we op door. Doet u mee?

Bekijk de video van deze geslaagde middag. 

Een uitdagend gesprek met prominente beslissers, bewoners en beïnvloeders
Vanuit verschillende invalshoeken gingen we de diepte in. In 2 panelgesprekken ontstond er meer begrip en werden er kansen zichtbaar om samen meer te betekenen voor onze mooie stad. Dat is mooi samengevat in de illustratie van Anita van der Meulen die ze tijdens het evenement maakte en toelichtte.

 

We bedanken graag alle panelleden voor hun inbreng
Anne Koning – Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport bij Provincie Zuid-Holland, Martijn Balster – Wethouder Wonen van Den Haag, Meryem Kilic-Karaaslan – toezichthouder en partner van Twynstra Gudde, RvC Haag Wonen, Patrick Joosen – directeur regio Zuidwest bij ontwikkelaar BPD, Wim Wensing – Chief Investment Officer bij Amvest, Tom Daamen – directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) – TU Delft, Hans van Rossen – bewoner en voorzitter van de huurdersorganisatie en onze directeur Vastgoed – Kirsten Dubbelman.

We kijken terug op een zeer geslaagd evenement
Met een volle zaal en mooie inhoudelijke discussies gaat het weer over volkshuisvesting in Den Haag. We kijken er dan ook erg naar uit om samen met onze samenwerkingspartners, de ambities voor de mooie stad waar te maken. Graag bedanken wij alle aanwezigen voor hun deelname en bijdrage aan het event. Hieronder ziet u de foto’s genomen door onze fotograaf Phil Nijhuis.

Heeft u nog vragen over dit event?
Laat het weten via .

 

 

Dat vraagt om een vernieuwende aanpak

Het is de hoogste tijd om het anders te doen! Hoe verzilveren we kansen? Hoe versterken we elkaar? Hoe kunnen we tegen de stroom in zwemmen en doorpakken?

Als partner in de stad zijn we benieuwd naar de ideeën van onze samenwerkingspartners. Gericht op kansen en mogelijkheden om samen meer te bereiken en te doen. Zo pakken we de wooncrisis aan en maken we de ambities waar in Den Haag: een mooie stad voor iedereen!

Event onder leiding van Sander Schimmelpenninck!

Wie weet ons beter te prikkelen dan presentator, journalist en ondernemer Sander Schimmelpenninck! Als maker van Sander & De Kloof voor de VPRO, columnist in De Volkskrant en gezicht van de Zelfspodcast zal hij ons uitdagen om het anders te doen.

Het programma

15:00 – 15:30 uur  Ontvangst
15:30 – 15:50 uur  Welkom – Mohamed Baba & Sander Schimmelpenninck
15:50 – 16:10 uur  Sander Schimmelpenninck over zijn nieuwe boek ‘Sander en  de brug’. In zijn boek doet hij vijf voorstellen om de kansenongelijkheid in Nederland tegen te gaan.
16:10 – 17:15 uur  Uitdagingen in beeld en panelgesprekken
17:15 – 17:30 uur  Reflectie, conclusies & afsluiting
17:30 – 19:00 uur  Netwerkborrel om elkaar te leren kennen en direct over te gaan tot actie. Wat spreken we af? Hoe werken we samen en zorgen we voor vernieuwing met resultaat?

Informatie over de panelleden

In wisselende panels met beslissers, bouwers, beleggers, bewoners, beïnvloeders en de wetenschap voeren we het gesprek. We gaan op zoek kansen om te verbinden, te vernieuwen en om te versnellen.

Anne Koning

Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport
Provincie Zuid-Holland

“De woningbouwopgave is enorm. Veel starters blijven wachters, gezinnen kunnen niet doorstromen en senioren vinden geen passend alternatief. Dat moet anders en dat kan anders.”

“Samen met onze partners versnellen we de woningbouw in Zuid-Holland. We bouwen de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig.”

Tom Daamen

Directeur
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) TU Delft

“Dat de woningbouwopgave kan worden versneld is een illusie.”

Patrick Joosen

Regio-Directeur Zuidwest
BPD

“Samenwerken, is een werkwoord.”

“Als partners hebben we verschillende achtergronden en onze ervaringen lopen uiteen.”

“Goede kans dat we ook verschillende doelen voor ogen hebben. Hoe krijgen we doelen en uitgangspunten scherp, maken we keuzes en bouwen we aan commitment en wederkerigheid?”

“Want het ‘waarom’ en ‘wat’ hebben we zo langzamerhand wel scherp. Er is een grote behoefte aan betaalbare en meer duurzame woningen. Gelukkig kan de kwaliteit van de leefomgeving met de kennis van nu nog beter worden afgestemd op de behoeften van huidige en nieuwe bewoners.”

“Laten we daarover met elkaar in gesprek blijven, open en met een duidelijk doelen voor ogen. Deze bijeenkomst biedt de kans om het hierna weer beter te doen.”

Hans van Rossen

Bewoner en Voorzitter
Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW)

“Is er voldoende nagedacht over zaken als recreatiemogelijkheden, huisartsen en andere medische zorg, veiligheid, en diversiteit in de wijk en voldoende gratis parkeerruimte?”

Martijn Balster

Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest
Gemeente Den Haag

“De woningnood in de stad is enorm en we staan met elkaar voor een gigantische opgave.”

“Om versneld betaalbaar te kunnen bouwen hebben we partners nodig die ook de urgentie voelen en het doorzettingsvermogen hebben om voor huidige en toekomstige Hagenaars een fijne woning in een prettige woonomgeving te realiseren. Deze partners vinden we gelukkig hier vandaag en ik zie uit naar een vruchtbaar evenement.”

Wim Wensing

Chief Investment Officer
Amvest

“Mensen een fijn thuis geven, dat is al behoorlijk lang de missie van Amvest. En je ziet nu dat deze actueler is dan ooit.”

“In de wereld om ons heen gebeurt ontzettend veel. De behoefte naar woningen is heel groot en de uitdagingen om deze te realiseren ook. We moeten ervoor zorgen we op een goede manier gebruik kunnen maken van onze ruimte. Locaties aanwijzen, zowel binnen als buiten de stad, geeft duidelijkheid en continuïteit aan de hele keten van beleggers, ontwikkelaars en bouwbedrijven.”

“In dit spanningsveld is het niet alleen van belang woningen te realiseren, maar vooral om de bewoners van morgen centraal stellen. We kijken daarom meer dan ooit naar community concepten voor jong en oud, waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en waar ze alle voorzieningen nabij hebben.”

Meryem Kilic-Karaaslan

Partner Twynstra Gudde
Toezichthouder Raad van Commissarissen Haag Wonen

“Maak het niet te ingewikkeld en accepteer kleine stapjes. Echte veranderingen ontstaan in kleine stapjes.”

Kirsten Dubbelman

Directeur Vastgoed
Haag Wonen

“Met een gezonde dosis ongeduld voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk om door te blijven bouwen aan de stad.”

Samen schrijven we toekomst voor onze mooie stad Den Haag

Voor buurten waar we graag wonen. Voor veilige en kansrijke wijken. Voor een fijn en duurzaam thuis voor iedereen, zonder jaren te moeten wachten. Deelname is op uitnodiging. Heb je vragen over deelname, neem dan contact op via.

×