Direct naar de content

17 mei 2024

Met bewoners, voor bewoners: de nieuwe speel-, sport- én ontmoetingsplek aan de Sleepnetstraat 

In het centrale hart van Scheveningen-dorp, ligt er een plantsoen tussen de Sleepnetstraat en de Loggerstraat. Dit plantsoen kon wat extra liefde gebruiken. Daarom sloten Haag Wonen en de gemeente Den Haag vorig jaar juni de handen ineen om deze plek samen op te knappen. Inmiddels is er een fijne plek om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. Op woensdag 15 mei was er een feestelijke opening!

Zorgen voor samenwerking en ontmoeting
Vanaf juni 2023 gingen Haag Wonen en de gemeente Den Haag op verschillende manieren in gesprek met bewoners, want het plantsoen is er tenslotte voor hen. Charlie Ferraz, gebiedsregisseur bij Haag Wonen, vertelt: ”We zijn langs de deuren gegaan om te vragen welke ideeën bewoners hadden voor het plantsoen en of zij wilde meehelpen. Er zijn ontwerpen gemaakt en deze hebben we in de speeltuin gepresenteerd. Iedereen kon stemmen op hun favoriete ontwerp. Dit kon online of in de speeltuin zelf. Uiteindelijk hebben maar liefst 48 bewoners hun stem uitgebracht. En een aantal bewoners heeft aangeven actief te willen meehelpen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!”

Spelen, sporten en ontmoeten
De nieuwe speeltuin is er voor iedereen. Speel- en klimtoestellen voor de jongste bewoners, fitnesstoestellen voor de sportievelingen, picknickbanken om lekker bij te praten en een pluktuin voor iedereen met groene vingers. Een fijne plek waar bewoners en wijkpartners samen komen en elkaar ontmoeten.

De feestelijke opening op 15 mei
In de zomer is de hovenier aan de slag gegaan met het favoriete ontwerp. Nu was het tijd om dit te vieren tijdens een feestelijke opening. Met ongeveer 120 bewoners en samenwerkingspartners, was het een drukbezochte middag. Mendy van Veen (Stadsdeeldirecteur Scheveningen) en Susan van der Steen (Directeur Wonen bij Haag Wonen) openden deze unieke plek. Mendy van Veen: “Ik vind het mooi dat deze vernieuwde speel- en sportvoorziening in samenwerking met bewoners en kinderen tot stand is gekomen. Het is echt prachtig geworden! Ik wens iedereen veel speel- en sportplezier en laten wij er samen voor zorgen dat alles heel, schoon en veilig blijft!”

Susan van der Steen is ook enthousiast: ”We mogen trots zijn op dit resultaat. De speeltuin is een goed voorbeeld van een mooie samenwerking tussen de bewoners en de verschillende samenwerkingspartijen. Dit is nog maar het begin, als partner in de stad werken graag verder aan ons gezamenlijke doel: een prettige en fijne buurt voor alle bewoners. Waar je elkaar kan ontmoeten en de mensen naar elkaar omkijken. Ik denk dat we hier samen een mooie plek voor hebben gemaakt.” Na het openingswoord zorgde Sportief Plus voor wat gezonde beweging, stond er een koffiekar en een poffertjeskraam en had iedereen de tijd om de nieuwe speeltuin te ontdekken.

De nieuwe naam: Speeltuin Speelnetstraat
Tijdens de opening stond er ook een ideeënbus klaar voor de nieuwe naam van de speeltuin. De speeltuin had namelijk nog geen naam. Met maar liefst 39 ideeën was de bus aan het einde van de middag propvol. Alle voorstellen zijn bekeken en éen anonieme inzending is uitgekozen als nieuwe naam: niet de Sleepnetstraat, maar de ‘Speeltuin Speelnetstraat’. Deze naam komt met een groot bord in het plantsoen. Hoe mooi is dat?

Met dank aan Stadsdeelkantoor Scheveningen, Kommunika, Welzijnsorganisatie Scheveningen, Sportief Plus, T&G Groep en vele anderen.

INTERVIEW Bestuursvoorzitter Mohamed Baba van woningcorporatie Haag Wonen, die net is herbenoemd voor vier jaar, staat de komende tijd voor een enorme klus. Hij moet duizenden nieuwe woningen bouwen én duizenden oude sociale huurwoningen renoveren en duurzamer maken. Veel bestaande huurders klagen over hoge energieprijzen of vocht en schimmel. Maar er is hoop.
Ilah Rubio (Algemeen Dagblad) 14-04-24, 07:00

Baba staat nu vier jaar aan het hoofd van de op een na grootste woningcorporatie van Den Haag, en in die periode zag hij de situatie op de woningmarkt eigenlijk alleen maar verslechteren. Het aantal mensen dat in Den Haag en omgeving op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning is nog nooit zo groot geweest. De wachttijd is opgelopen tot zes jaar. Veel huurders wonen in huizen die dringend toe zijn aan vervanging of moeten worden geïsoleerd en aangesloten op warmtenetten. Hij is dan ook blij dat het tegenwoordig weer over volkshuisvesting gaat, met een actieve rol voor corporaties.

Miljarden
De komende tien jaar worden er duizenden nieuwe woningen gebouwd en worden duizenden bestaande woningen worden opgeknapt zodat er fijne buurten ontstaan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken, aldus de bestuursvoorzitter. Dat vergt een miljardeninvestering. Die is er nu. ,,We hebben ambitieuze investeringsplannen en een investeringsvolume van ruim 2 miljard. Dat volume kan de corporatie lenen op basis van de waarde van de bestaande woningen. Om deze megaklus te klaren hebben we eigenlijk nog meer geld nodig. Daarvoor blijven we de grenzen opzoeken en blijven we het maximale doen binnen de mogelijkheden die we hebben. Het blijft spannend en door macro-economische omstandigheden kan onze financiële situatie zomaar weer anders zijn’’, waarschuwt hij.

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba van Haag Wonen. ,,Van de ruim 2 miljard die we hebben gaat de helft naar verduurzaming en het verbeteren van ons bestaand bezit.’’ Zo wordt ook de Witte Anna, het gebouw op de achtergrond, flink opgeknapt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Fotograaf © Frank Jansen, Mohamed bij de Witte Anna

De afgelopen vier jaar zijn we vooral bezig geweest met voorbereiden. Dit jaar alleen al gaan we voor 526 woningen de eerste paal de grond inslaan. En dat is het begin van meerdere jaren dat we met veel hijskranen in de stad staan. Onze ambitie is om de komende jaren 3600 nieuwe woningen te realiseren en daarnaast te investeren in fijne wijken. Dus nu begint het echt.’’

Helft
Met die miljardeninvestering zijn over enkele jaren echter niet meteen alle problemen op de sociale woningmarkt opgelost, waarschuwt Baba. ,,Die huidige ruim 2 miljard is heel, heel, veel geld. Maar de opgave is veel groter. In heel Nederland komt de corporatiesector ruim 5 miljard tekort. En 1 miljard daarvan valt in de regio Haaglanden. Dat neemt niet weg dat we met de middelen die we nu hebben het maximale gaan doen. We gaan de helft investeren in nieuwbouw en de andere helft investeren we in verduurzaming en het verbeteren van ons bestaand bezit. Daarbij investeren we ook in fijne buurten waar bewoners elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld met onze aanpak van binnentuinen die we klimaatadaptief maken met inzet voor ontmoetingen en moestuinen.’’

De nood is hoog, ziet ook Baba in zijn eigen omgeving. Niet alleen van mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, maar ook de groep die daar net niét voor in aanmerking komt. ,,Mensen die te veel verdienen voor de sociale huur, maar te weinig hebben om een huis te kopen, die tussen wal en schip vallen. Mensen die later starten met het stichten van een gezin of mensen die wachten met samenwonen omdat er geen woning beschikbaar is. Jongeren die langer thuis moeten blijven wonen.’’

Middenhuur
Voor die groep wil Baba ook bouwen. Vandaar dat Haag Wonen nu woningen in de zogeheten middenhuurcategorie (vanaf 880 tot 1100 euro) gaat bouwen. ,,Wij willen in alle wijken van Den Haag meer woningdifferentiatie toevoegen, zodat ook andere prijsklassen beschikbaar zijn voor mensen in wijken waar nu eenzijdig bezit is, zoals Den Haag Zuidwest. Daar bestaat ongeveer 60 procent uit sociale huurwoningen. Maar ook in gebieden waar nu bijna geen sociale huurwoningen aanwezig zijn. Want er zijn heel veel mensen in die wijk die meer inkomen hebben gekregen of carrière hebben gemaakt, maar wel in die wijk willen blijven. Daar is nu geen aanbod voor.’’

Verdienen
Baba vindt ook dit een taak voor sociale verhuurders. ,,Omdat corporaties er zijn voor mensen die ons nodig hebben. En je ziet de afgelopen jaren steeds meer mensen die net iets te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar ook net te weinig om in de vrije sectorhuur of in de koop terecht te komen. Dus er zit een gat, waar de markt niet volledig is ingestapt.’’

Maar wat gaan jullie doen voor jullie bestaande huurders? In Den Haag zijn veel woningen niet goed geïsoleerd, waardoor bewoners hogere energiekosten hebben. Er zijn veel klachten over schimmel- en vochtproblemen.
,,Wij kijken elk jaar naar ons bezit. En in principe komt elk complex één keer in de drie jaar aan de beurt voor de vraag wat is er nodig? We zijn heel erg bezig met flink investeren en uitvoeren van renovatiewerkzaamheden. Zorgen dat woningen technisch op kwaliteit komen. De afgelopen vier jaar hebben we gewerkt aan wat wij noemen de basiskwaliteit van een woning. Dat betekent ook dat een woning kwalitatief goed geïsoleerd moet zijn, zodat het energieverbruik zo laag mogelijk is, en dat er goed geventileerd wordt zodat er geen vocht en schimmel ontstaat. Dus voor een deel zit het in de woning. Daar hebben wij wat te doen’’, zegt Baba.

Maar voor een ander deel zit het volgens hem ook in bewonersgedrag. ,,Want we komen nog vaak tegen dat mensen, zeker als een woning net geïsoleerd of gerenoveerd is, denken: we doen of alle ramen open en de verwarming hoog of we doen alle ramen dicht als we de was ophangen. Maar dan moet je juist ventileren. We zijn daar ook elke dag met bewoners over in gesprek.

Dakraam
Veel huurders in Den Haag klagen over schimmel- en vochtproblemen. Baba erkent dat er nog te vaak schrijnende gevallen zijn. Zelf groeide hij als kind ook op in een sociale huurwoning, in Amsterdam. Baba kan zich daarom goed verplaatsen in zijn huurders. ,,Ik heb echt wel begrip voor de emoties bij mensen, en voor de problemen waar ze mee komen. Dus ik probeer altijd heel goed te luisteren’’, vertelt hij. ,,Ik probeer er dus ook niet gelijk wat van te vinden. Maar ik probeer ook heel eerlijk te zijn. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? En ik merk dat dat heel erg gewaardeerd wordt.’’

Hij roept huurders die kampen met schimmel- en vochtproblemen op om dit meteen te melden bij de corporatie. Haag Wonen zal er dan alles aan doen om die problemen te verhelpen, zegt hij. Helaas is het soms complex en niet eenvoudig op te lossen, legt hij uit. ,,Maar in plaats van dat we iets over drie jaar doen, halen we die woningen naar voren. En als er echt gevaarlijke situaties zijn of schrijnende gevallen is er altijd ruimte voor maatwerk. Dat kom ik gelukkig niet veel tegen. Maar als de veiligheid van bewoners in het geding is, zullen we daar altijd op acteren’’, verzekert hij.

Veel bewoners hebben hoge energiekosten omdat hun huizen niet goed geïsoleerd zijn? Waarom duurt die verduurzaming zo lang?
,,Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat woningen technisch goed op orde zijn en woningen energiezuinig zijn. We willen daarom 16.000 bestaande woningen klaar maken voor de toekomst. Die gaan we aansluitbaar maken op verschillende betaalbare duurzame warmtebronnen.’’ Er is nu ook geld voor het verduurzamen en verbeteren van het bestaand bezit van Haag Wonen, legt hij uit.

,,Van de ruim 2 miljard die we hebben, gaat de helft hier naartoe. Dan hebben we het over renovatie, maar ook over het isoleren van bestaand bezit. Om die woningen aan te kunnen sluiten op betaalbare alternatieven voor duurzame energie, moeten we onze woningen isoleren. Zeker de woningen uit de vorige eeuw. Dan heb je het onder meer over dubbele beglazing, gevel- en dakisolatie en zonnepanelen. Maar er zijn ook woningen waar we zien dat het technisch niet meer haalbaar is. Die moeten worden vervangen door nieuwbouwwoningen. Daar kiezen we het liefst niet voor. Maar als het nodig is, omdat de woningen technisch op zijn, dan kan het niet anders. Bewoners hebben wel altijd de mogelijkheid om terug te keren. Wanneer we de kans hebben, bouwen we meer woningen terug om direct iets te betekenen voor de woningzoekenden.’’

,,We hebben nu goed in beeld hoeveel van onze woningen de laagste energielabels hebben. Dat zijn er zo’n 1900. Die staan nu allemaal versneld op de lijst en komen voor 2029 aan de beurt. Maar ook de rest komt aan de beurt. Bij renovatie is ook gelijk sprake van isolatie. Dit jaar gaan we voor 80 miljoen nieuwbouw plegen en voor 70 miljoen verduurzamen en renoveren. Daarnaast geven we dit jaar ook 55 miljoen uit aan normaal onderhoud.’’

Huurders zijn over het algemeen blij met renovatie. ,,Wij moeten voordat we aan de slag kunnen toestemming hebben van minimaal 70 procent van de huurders. Nu halen we geregeld 95 tot 100 procent. Dat komt ook omdat we vaker met onze huurders in gesprek zijn.’’

Maar er is ook verzet in Den Haag tegen sloop toch?
,,Dat klopt. En we weten en snappen dat de impact groot is. Ik zie dat vooral als een oproep aan onszelf om ons werk nog beter uit te leggen. Wij investeren ontzettend veel tijd om onze bewoners te kennen en te begrijpen wat er speelt. Het is belangrijk dat wij onze bewoners meenemen in dat proces. Wat kan wel en wat niet? Ook als het een moeilijke boodschap is. Dat moeten we ook durven. Dat doen we nu steeds beter. Wij zitten nu aan de voorkant en zijn continu in gesprek met onze bewoners. Dus niet pas als er gedoe is. En natuurlijk zijn er altijd mensen die het er niet mee eens zijn. Dan is het aan ons om dat goed uit te leggen.’’

Het wooncomfort van onze bewoners: dat begint helemaal bij het begin. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij onze woningen goed onderhouden, energiekosten zo laag mogelijk houden én slimme keuzes maken voor de toekomst. Per 1 april zijn we een langdurige samenwerking aangegaan met partners waarmee we dit samen gaan doen. We werken samen met Lievers, Scholtes Klimaattechniek en Bonarius Bedrijven voor de centrale verwarming en met PronkGroep voor de mechanische ventilatie.  

”De bewoners staan centraal” 
Met deze samenwerking zetten we in op belangrijke pijlers voor Haag Wonen. We krijgen de juiste data om goede keuzes te maken voor de toekomst van onze woningen, door nieuwe technieken kijken we hoe we de energielasten van bewoners naar beneden kunnen krijgen en de klanttevredenheid staat bij alle partners centraal. Patric de Koster, Teamleider Planmatig Onderhoud, vertelt meer: ”Ik ben trots op wat we met z’n allen hebben bereikt! We zijn deze samenwerking al lang aan het voorbereiden. Het kost tijd om met elkaar af te spreken wat er nodig is om onze installaties goed te beheren en vertrouwen op te bouwen. Nu hebben we goede afspraken, waar de bewoners centraal staan. Door de expertise en ervaring van onze partners en door meer te sturen op data, kunnen we onze installaties beter onderhouden. Hierdoor krijgen we een efficiënter proces en voorkomen we veel storingen. Daar merken onze bewoners direct de positieve gevolgen van.” 

Startschot van de langdurige samenwerking 
Op 26 maart tekenden we de samenwerkingsovereenkomst. Een mooie stap, maar we staan nog aan de start. De komende 10 jaar kijken we samen hoe we het morgen nog beter kunnen doen dan vandaag. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de tevredenheid van onze bewoners. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen met de voorbereidingen en kijken uit naar een fijne samenwerking. 

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba staat inmiddels vier jaar aan het roer bij Haag Wonen. Hij loodste de woningcorporatie door economisch moeilijke tijden met meer uitdagingen zoals corona, de stikstofcrisis, de huidige wooncrisis, de Nationale Prestatieafspraken en de plotseling sterk gestegen bouwkosten. Hoe blikt hij terug op zijn eerste termijn bij Haag Wonen? En wat wil hij in de komende vier jaar bereiken? We vroegen ook de OR en de huurdersorganisatie om een reactie. Die lees je onderaan.

Wat zijn jouw eigen drijfveren om te werken bij een corporatie?
“Ik ben zelf opgegroeid in een sociale huurwoning. Omdat ik zelf fijn woonde, kon ik me richten op een opleiding en andere kansen die ik kreeg. Dat is meteen ook mijn voornaamste drijfveer. Ik weet hoe belangrijk het is om een goede basis te hebben. Die begint met een fijne woning in een prettige buurt. Ik vind dat iedereen die kans moet krijgen. Daarom werk ik voor een volkshuisvester en daarom ben ik ook actief bij andere organisaties zoals in het bestuur van De Vernieuwde Stad, als voorzitter van het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en als lid van de raad van toezicht bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam .”

Hoe kijk je terug op je eerste rol als bestuurder?
“Wat ik mooi vind is dat je als bestuurder bepalend bent voor de richting van een organisatie. Vier jaar geleden was Haag Wonen goed bezig, maar bescheiden. Nu, na vier jaar hebben we ons verhaal op orde: we weten wie we zijn, waar we voor staan en wie we daarbij nodig hebben. Met dat verhaal worden we herkend door onze partners en zorgen we ervoor dat we voor onze huurders en woningzoekenden nog meer het verschil kunnen maken.”

Waarom kies je voor een tweede termijn van opnieuw vier jaar?
“Ik ben iemand die graag dingen opbouwt. Mijn opdracht was nieuw elan en ondernemersgeest inbrengen. Dat is gelukt. In de komende jaren wil ik die nieuwe cultuur bestendigen en verder ontwikkelen. Zodat we samen meer kunnen betekenen voor fijne, leefbare wijken, het verbeteren en verduurzamen van ons bezit en bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis in Den Haag. Daarom blijf ik graag nog aantal jaar langer en ik vind het heel fijn dat Anne Margreet Kremer als medebestuurder is aangehaakt. Anne Margreet zorgt voor de juiste wisselwerking tussen binnen en buiten. Binnen beloven en buiten waarmaken, met focus op uitvoering. Zo kunnen we met onze samenwerkingspartners meer betekenen in de komende jaren.”

Waar ben je het meest trots op?
“Dat we ons verhaal ook durven te vertellen. En dat is zeker niet alleen mijn verdienste. Daar hebben we heel hard aan gewerkt met elkaar. We zijn met de goede dingen bezig en weten elkaar te vinden over de grenzen van afdelingen heen. Dat geeft energie! We zijn nu ook echt partner in de stad en zichtbaar in de wijken. Het kan uiteraard altijd beter, maar ik zie waar we nu staan en ben heel erg trots op de vooruitgang die we hebben geboekt. Kijk naar onze rol om bij te dragen aan leefbare wijken en bijvoorbeeld onze aanpak in het samen aanpakken van de wooncrisis. We zoeken hiervoor naar nieuwe manieren in grote stad als Den Haag. Daarbij ben ik trots op de vele mooie initiatieven waar we aan bijdragen zoals aan de DOE-dagen van de coalitie Wonen, Onderwijs, Werk samen met de gemeente, ROC Mondriaan, Staedion en Hof Wonen en andere samenwerkingspartners. Dit initiatief biedt werkzoekenden de mogelijkheid om nieuw werk te vinden en direct mee te bouwen aan de toekomst van hun eigen wijk via een leertraject. En zo kan ik nog meer voorbeelden noemen.”

Wat doet Haag Wonen om bij te dragen aan fijne en leefbare buurten?
“Via onze collega’s in de wijk zoals onze wijkbeheerders, beheerconsulenten en sociaal projectleiders zijn we dagelijks in gesprek met bewoners. Dat gaat over het samen met bewoners verbeteren van de leefbaarheid in wijken, bijvoorbeeld door het herinrichten van binnentuinen. We zijn nu veel zichtbaarder en stellen zelf proactief activiteiten aan bewoners voor. Het is mijn taak om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dat past ook bij onze bestuurdersfilosofie: wij zijn er voor de richting en medewerkers moeten de ruimte ervaren en zich door ons geruggensteund voelen om hun vaardigheden hiervoor in te zetten. Dat vergt zelfvertrouwen en daar worden we steeds beter in. Ik weet dat de kracht van bewoners in de wijk heel veel kan doen en belangrijk is. Als ik dan zie dat collega’s creatieve initiatieven starten, samen met bewoners, dan vind ik dat geweldig. Of dat ik zie dat onze collega’s, die letterlijk werken vanuit de wijk, veel bewoners kennen en samenwerken voor de buurt, dan vind ik dat altijd weer bijzonder. ”

En lukt het om bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis?
“Dat is natuurlijk niet makkelijk maar we hebben onze aanpak vernieuwd en zoeken ook hier de samenwerking op. De afgelopen jaren hebben we gezaaid wat we de komende jaren gaan oogsten. Zo gaan we dit jaar minimaal 526 nieuwe woningen bouwen. Dat vormt het startschot voor veel meer nieuwe woningen die we met onze partners gaan realiseren. Tot voor kort richtten we ons alleen op sociale huur, nu gaan we ook betaalbare middenhuur aan ons bezit toevoegen. Speciaal voor mensen die net iets te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar die ons wel nodig hebben om goed te kunnen wonen.”

Wat wil je nog meer bereiken?
Den Haag is als stad heel interessant. Er is een grote bouwopgave maar er is weinig plek: veel stakeholders doen een claim op die beperkte ruimte. Die complexe puzzel moeten we leggen met gemeente, collega-corporaties, beleggers en ontwikkelaars samen. Dat betekent als politiek keuzes durven maken en in gezamenlijkheid plannen maken, knopen doorhakken en zorgen voor broodnodige woningen. Dat wil ik bereiken. Want niets doen is geen optie, veel mensen wachten al te lang op een woning. Niet alleen mensen met een kleine beurs, maar juist ook mensen die nét iets meer verdienen. Daarmee zijn we weer terug bij waar volkshuisvesting ooit voor bedoeld was: voldoende betaalbare woningen in een stad waar je portemonnee niet bepaalt in welke wijk je woont. En dat vergt creatieve oplossingen van ons allemaal.”

OR, Wijnand van der Velde:
“Als nieuwe voorzitter van de OR kan ik uit eigen ervaring weinig zeggen over het verleden, maar zowel de OR als ik persoonlijk zijn verheugd met de herbenoeming van Mohamed. Hij is altijd erg toegankelijk en prettig in de communicatie, wat door de OR als zeer fijn wordt ervaren in de samenwerking met het bestuur.”

Huurdersorganisatie HOHW, voorzitter Hans van Rossen:
“Als voorzitter van de Huurdersorganisatie van Haag Wonen ben ik blij dat Mohamed herbenoemd is. Voor de huurdersorganisatie is het goed dat we weten met wie we de gesprekken hebben en vertrouwen hebben in de persoon. Dat hebben we. We kunnen altijd goed met elkaar overleggen en ook al zijn we het niet altijd eens, de gesprekken blijven respectvol en opbouwend. Ik hoop dat we de komende jaren in goed overleg blijven. Samen maken we er iets moois van.”

Onze mooie stad Den Haag is weer een stukje duurzamer geworden. In de wijk Morgenstond heeft Haag Wonen samen met ketenpartner Era Contour en KAW Architecten 78 woningen verbeterd en energiezuiniger gemaakt. In april 2023 werd het startschot voor de renovatie gegeven en inmiddels zijn de werkzaamheden in de woningen klaar. Tijd om dit met de bewoners te vieren! De laatste werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen worden eind april afgerond en daarna pakken we nog de voortuinen aan. Zodat de bewoners in de zomer ook optimaal genieten van de nieuwe uitstraling van het woongebouw. Hoe mooi is dat?  

Verbetering en verduurzaming zodat bewoners comfortabel en energiezuinig kunnen wonen 
Er zijn grote stappen gezet op het gebied van verbetering en verduurzaming. Nu hebben de bewoners weer een comfortabel en energiezuinig thuis. We hebben de isolatie en ventilatie verbeterd, de woningen voorbereid op gasloos koken en in samenwerking met de gemeente Den Haag zonnepanelen geplaatst. Waar nodig zijn keukens, badkamers en/of toiletten vervangen. Ook de portieken en de buitenkant van het woongebouw kregen een flinke opknapbeurt.  

Een bedankje voor alle bewoners 
Alet Cadee, sociaal projectleider bij Haag Wonen: ”Ik wil alle bewoners bedanken voor de prettige samenwerking! Wij begrijpen dat een renovatie veel impact heeft op het dagelijks levens van bewoners. We doen er natuurlijk alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken met persoonlijke aandacht en volledig ingerichte logeerwoningen. Als bedankje voor de goede medewerking kreeg iedereen namens Haag Wonen en Era Contour een plantje, zodat het huis écht af is. Een comfortabel thuis voor onze bewoners, daar doen we het voor.”  

Om te vieren dat de werkzaamheden binnen zijn afgerond, organiseerden we een feestelijk moment met een koffiekraam voor alle bewoners. Onder het genot van heerlijke koffie was er volop de gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten. In de komende weken gaan we verder met de laatste werkzaamheden aan de buitenkant en daarna volgen de voortuinen.


 

De volgende stappen in de vernieuwing voor Morgenstond  
De woningen aan de Coevordenstraat zijn onderdeel het project Meleco. Het project Meleco – wat staat voor de Melis Stokelaan, Leggelostraat en Coevordenstraat – is een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat gaan we 128 woningen vervangen voor méér en betere nieuwbouwwoningen. Door te renoveren én te vernieuwen, vangen we meerdere vliegen in één klap. Er komen flink meer woningen bij, de woningen blijven betaalbaar, worden energiezuinig en er komt meer variatie in de wijk. Op deze manier kunnen we nog meer mensen blij maken met een betaalbare en fijne woning in onze mooie stad Den Haag! Meer lezen over het project? Bekijk de projectpagina. 

Op vrijdag 2 februari organiseerde Haag Wonen samen met bewoners en vele partners een gezellige bijeenkomst in de binnentuin op de hoek van de Melis Stokelaan, Wolweversgaarde en Vrederustlaan. De middag stond in het teken van ontmoeting en het gezamenlijk bedenken voor deze binnentuin. Hoe mooi is dat? 

Feest in de binnentuin 
Het was feest waar bewoners van alles konden beleven. Samen genieten van live muziek, een circusactiviteit voor de kinderen, even bijpraten met de buren en ideeën uitwisselen over de tuin. En dat natuurlijk onder het genot van lekkernijen en een kopje koffie of thee verzorgd door de dames van de buurtkamer.  

We slaan de handen ineen voor een gezonde leefomgeving
Dit openingsfeestje is het begin voor vele andere activiteiten en gesprekken met bewoners. Samen met GGD Haaglanden, Urban Sync en Klimaatkrachtig Delfland werken we aan een gezonde leefomgeving. We gaan aan de slag met placemaking in drie binnentuinen van Haag Wonen om ze socialer, gezonder en klimaatadaptief te maken. Het komende jaar starten we met één van de drie tuinen. Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met de Erasmus Universiteit en De Haagse Hogeschool. Studenten van verschillende opleidingen bundelen hun krachten om van deze plek een prettige omgeving te maken voor onze bewoners.

”Het belang van een fijne en gezonde leefomgeving kan niet worden onderschat 
Guus Frenaij, Sociaal wijkontwikkelaar bij Haag Wonen, zegt hierover: “We zijn ontzettend blij met deze samenwerkingen. Het belang van een fijne en gezonde leefomgeving kan niet genoeg benadrukt worden. We vinden het belangrijk dat bewoners daadwerkelijk betrokken zijn bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Een sociale buurt waarin iedereen meedoet, maakt mensen gelukkiger. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we zo blij met deze samenwerking, waarin veel expertise op het gebied van gezonde gebiedsontwikkeling samenkomt. Een echte win-win-win voor onze bewoners en de rest van de omgeving!” 

‘De binnentuin is zo’n plek waar alles samenkomt”  
Esther Vlasveld, Adviseur gezonde leefomgeving bij GGD Haaglanden, voegt hieraan toe: “De binnentuin is zo’n plek waar alles samenkomt. De inrichting kan de bewoners en buurtgenoten uitnodigen tot bewegen en actief samenkomen, bijvoorbeeld in de moestuin, maar ook een verkoelende plek bieden om even tot rust te komen in de schaduw. Wij denken samen met bewoners en partners mee hoe de binnentuin optimaal aansluit op wat zij nodig hebben om mentaal en fysiek gezond te blijven.” 

 

In de Haagse Schilderswijk krijgen 150 karakteristieke woningen aan de Van Goghstraat en Zusterstraat een flinke opknapbeurt. Haag Wonen en samenwerkingspartner Smits Vastgoedzorg tekenen een aannemersovereenkomst om de karakteristieke woningen uit 1896 te verbeteren én verduurzamen om zo bewoners een toekomstbestendige woning te bezorgen. In juni starten de werkzaamheden in de woningen en deze zijn naar verwachting in het najaar van 2026 afgerond. 

De woningen zijn straks weer klaar voor de toekomst

We pakken de woningen flink aan. Liselotte Hoogewerf, projectleider Vastgoed bij Haag Wonen, vertelt er meer over: ”We onderhouden, verbeteren én verduurzamen de woningen. Om de woningen energiezuiniger te maken verbeteren we de isolatie en ventilatie en onderzoeken we de mogelijkheden voor zonnepanelen. Ook krijgt iedere bewoner een inductiekookplaat om gasloos mee te koken. We verbeteren de brandveiligheid, plaatsen nieuwe vloeren en nieuwe buitendeuren. Waar nodig plaatsen we een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Ook vervangen we de leidingen en radiotoren en krijgt de buitenkant een opknapbeurt. Na de grootschalige werkzaamheden keren bewoners terug in een comfortabele en toekomstbestendige woning.”

Samen werken we aan onze mooie stad

Vito Hoogeveen, beheerconsulent bij Haag Wonen: “Om ervoor te zorgen dat onze bewoners ook in de toekomst prettig kunnen blijven wonen, is het noodzakelijk dat we snel stappen zetten in het toekomstbestendig maken van onze woningen. Als Haag Wonen kunnen we dat niet alleen. Daarom zijn we blij met de samenwerking met onze partner Smits Vastgoedzorg én onze bewoners. We betrekken onze bewoners goed, want we weten wat voor impact dit heeft op het dagelijks leven. Daarom hebben we samen met Smits Vastgoedzorg een klankbordgroep opgezet waarmee we regelmatig overleggen en hebben we een woononderzoek gehouden onder de bewoners. We hebben informatiemiddagen georganiseerd en we nemen de tijd om in gesprek te gaan over de persoonlijke situaties van bewoners. We staan met een team klaar om de bewoners goed te ondersteunen.”

Tijdens de werkzaamheden verblijven de bewoners in een logeerwoning

Er staan volledig ingerichte logeerwoningen klaar, waar bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woning tijdelijk naartoe kunnen. Zo ervaren ze geen hinder van de werkzaamheden. Als ze weer terugkomen in de woning, zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

Een nieuwe binnentuin om elkaar te ontmoeten

Ook de binnentuin, die tussen de Van Goghstraat en de Zusterstraat ligt, wordt aangepakt. Het binnenterrein wordt eerst gebruikt als bouwplaats, maar de bewoners kunnen hier na de werkzaamheden genieten van een mooi ingerichte binnentuin waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Voor het ontwerp van de binnentuin gaat Haag Wonen in gesprek met de bewoners, want de tuin is er tenslotte voor hen. Op deze manier draagt Haag Wonen graag bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Op vrijdagmiddag 13 oktober ging Den Haag Zuidwest ‘Uit zijn Dak’ met de start van het plaatsen van 312 zonnepanelen op de Haagse daken. Wethouder Arjen Kapteijns van gemeente Den Haag, bestuurdersvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba en Michel Ouwens, directeur Bestaande Bouw bij ERA Contour plaatsten symbolisch het eerste zonnepaneel op het dak van de Coevordenstraat. Den Haag heeft 17 vierkante kilometer dak. Die ruimte kan goed worden gebruikt om energie op te wekken en CO2-uitstoot te verminderen.

Samenwerking om bewoners te helpen met de energierekening
Om bewoners te helpen met de stijgende energierekening werken de Haagse woningcorporaties samen met de gemeente Den Haag. Wethouder Arjen Kapteijns, verantwoordelijk voor Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen in Den Haag, benadrukt het belang van dit initiatief: “De start van dit project markeert een belangrijk moment. Alleen samen kunnen we de energietransitie versnellen. Daarom helpt de gemeente Den Haag actief met verschillende duurzaamheidsinitiatieven en beginnen wij met het verlichten van lasten voor huishoudens met een kleine beurs. Zodat duurzaamheid voor iedereen binnen handbereik komt. Samen met woningcorporaties zoals Haag Wonen zetten we concrete stappen om deze doelen te verwezenlijken. Dit eerste project met zonnepanelen zal niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, maar ook de energiekosten voor bewoners verlagen.”

Haag Wonen zet in op duurzame, energiezuinige en toekomstbestendige woningen
De corporatie is volop bezig om woningen te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Dat doet Haag Wonen onder andere door woningen te isoleren en bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Ook de 78 woningen aan de Coevordenstraat worden verbeterd en energiezuiniger gemaakt. Bovenop deze verduurzaming ontvangen de bewoners, door de samenwerking, per woning 4 zonnepanelen. Hiermee worden de woningen extra energiezuinig en besparen bewoners op hun energierekening. Nu het eerste zonnepaneel is gelegd volgt snel de rest. In december liggen de panelen op het eerste woongebouw en nog voor het voorjaar zijn ook het tweede en derde woongebouw voorzien van zonnepanelen. Hiermee krijgen de bewoners een toekomstbestendig, comfortabel én energiezuinig huis.

Bestuurder Mohamed Baba (Haag Wonen) zegt: “Wij zetten ons dagelijks in voor prettig wonen in onze mooie stad. Een stad waar iedereen mee moet kunnen doen. De zorgen van onze bewoners om de stijgende energieprijzen voelen wij ook. Daarom zijn we meteen overgaan tot actie. Zowel door onze woningen versneld energiezuinig te maken als door onze bewoners te helpen met voorlichting hoe energie te besparen. Daarbij zochten we de samenwerking met de gemeente Den Haag. Zo konden we snel starten met energiecoaches en het aanbieden van energiebesparende materialen waar nodig. Natuurlijk wilden we meer doen. Daarom hebben we ons hard gemaakt voor deze samenwerking om samen concreet bij te dragen aan het verlagen van de energierekening. Ik vind het heel bijzonder dat we met de aanleg van zonnepanelen iets extra’s doen voor onze bewoners. We gaan zeker door met deze samenwerking en om nog meer bewoners te helpen.”

Michel Ouwens, directeur Bestaande Bouw bij ERA Contour: “Denken in duurzame oplossingen is een onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze bij ERA Contour. Voor ons erg belangrijk, omdat dit bijdraagt aan een gezonde wereld; één van onze koersbepalers. Het maakt ook ons trots dat we bij de realisatie van deze verduurzamingsopgave letterlijk extra waarde kunnen toevoegen, in de vorm van expertise en handjes, vanuit een initiatief tussen gemeente Den Haag en Haag Wonen. Het komt de betaalbaarheid ten goede boven op de CO2-reductie. Daarmee dragen wij met zijn allen bij aan gelukkige bewoners, goed wonen, sterkte buurten en een gezonde wereld. Daar doen we het voor!”

Campagne Uit je Dak
Van 3 t/m 22 oktober vraagt de gemeente Den Haag met de campagne Uit je Dak extra aandacht voor de waarde van onze daken. Er kan namelijk veel op het dak. Bijvoorbeeld energie opwekken, extra ruimte creëren of een pand vergroenen en verkoelen. Op bekende Haagse daken beleef je daarom van 3 t/m 22 oktober bijzondere dingen. Meer informatie: Haal meer uit je dak!

Vorige week woensdag was het feest bij de Lozerlaan. Waarom? Om de bewoners een gezellige middag te bezorgen! Alle bewoners van de sterflat, cirkelflat, driehoekflat en de vierkantflat waren welkom. Er was voor de bewoners van alles te doen. Samen genieten van live muziek, meedoen met de muziekbingo, stempels maken, meedoen aan de vlog- of zangworkshop én het maken van een minibibliotheek voor bij de entrees van de flats. Ook was er een poffertjeskraam, een koffiekar en werden er lekkere hapjes uitgedeeld. Hoe mooi is dat?

Positieve geluiden van bewoners
En daar doen we het voor! Dit is inmiddels de tweede editie van het Lozerlaan Festival. Vorig jaar is dit initiatief gestart om de verbinding tussen de bewoners te stimuleren. Het is een laagdrempelige manier om een gezellig praatje te maken en samen leuke activiteiten te doen.

Bewoners betrekken met een woononderzoek
Een paar weken geleden hebben we een vragenlijst uitgezet onder onze huurders van de Lozerlaan. We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt onder onze huurders. Wat zijn de wensen en behoeftes voor hun eigen woning, het woongebouw, de leefomgeving en op sociaal gebied? De vragenlijst is maar liefst 188 ingevuld! Dit leverde mooie inzichten op. We hebben een aantal belangrijke en opvallende resultaten gepresenteerd op het festival en gingen hier nogmaals over in gesprek. Nu gaan we aan de slag met deze opbrengsten en zullen de bewoners daar binnenkort verder over informeren.

Fotografie: Jeffrey Grouwstra

×
×
×