De bouw verdient beter!

Al op jonge leeftijd duwen ouders kinderen vaak richting de meer theoretische, ‘hogere’ opleidingen. Met een uitzicht op een mooie, ‘gestudeerde’ baan. Terwijl in de bouw – mede door de enorme opgave van de energietransitie – grote behoefte is aan vaklui. Met zeker zo goed uitzicht op een leuke én goedbetaalde baan. Wat kunnen we doen om meer mensen te laten kiezen voor een baan in de bouw? Daarover organiseerden we een Ronde Tafelgesprek, met mensen uit de bouw, onderwijs, van de gemeente en Haag Wonen.

We concludeerden met elkaar dat ‘we’ vaak spreken over hoog-  en lager opgeleid, wat pijnlijk duidelijk maakt wat het imago van werken met je handen nog altijd is. En dat is onterecht. Technologische ontwikkelingen en schaarste op de arbeidsmarkt, vragen om een realistischer en ander beeld: het zijn de banen van de toekomst met volop uitdaging en zekerheid. De bouw is sexyer dan je denkt! Een van de deelnemers merkt op dat, als de ontwikkelingen zo doorgaan, een stukadoor over 10 jaar meer verdient dan een tandarts!

Breder kijken

Uiteraard willen we dat meer jongeren kiezen voor een opleiding en beroep in de bouw. En bestaande vaklieden kunnen in hun omgeving een goede ambassadeur zijn voor nieuwe collega’s. Tegelijk moeten we andere doelgroepen met potentie bereiken. Denk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die moeite hebben om (weer) aan de slag te komen, hen te helpen met omscholing en de weg naar een baan en toekomst. Persoonlijke begeleiding is nodig om hier verandering in te brengen. Bedrijven zijn hiertoe bereid, maar niet eindeloos. Ook statushouders die bijzonder gemotiveerd zijn, bieden kansen op nieuwe aanwas in de bouw. Praktische problemen van taal en bijvoorbeeld het halen van een rijbewijs lijken overbrugbaar. Begrip krijgen voor elkaars culturen of leefwijze vraagt meer inspanning maar is wel nodig.

Kansen: van droom naar doen

Hoe kunnen we met elkaar werken aan meer kansen voor mensen met potentie, meer aanzien voor werken in de bouw en meer mensen die aan de slag gaan in de bouw? Enkele mogelijke oplossingsrichtingen die werden genoemd door aanwezigen: 
 • Meer denken vanuit en openstaan voor de jongeren, in plaats van hen in het huidige bouwkeurslijf te drukken: hoe kunnen we het voor hen aantrekkelijker maken? 
 • Goede begeleiding bieden, die verder gaat dan de vakinhoudelijke. 
 • Meer vrouwen laten zien in het vak, en de bouw ook meer inrichten op wensen en behoeften van vrouwen.
 • Reputatie verbeteren onder ouders: een baan in de bouw is geen ‘mindere’ keuze dan een HBO opleiding.
 • Technologie wordt steeds belangrijker in de bouw: leuk, uitdagend en toekomstgericht.
 • Bedrijven hebben behoefte aan begeleiding door de (lokale) overheid voor de sociale kant en het leren van de taal. 
 • Verwachtingen managen bij de keuze voor niet alleen commerciële, maar ook sociaalmaatschappelijke dienstverlening. Duidelijk aangeven dat het een maatschappelijke keuze is, waar klanten bewust voor kunnen kiezen. 
 • Bestaande bouwvaklieden zijn goede ambassadeurs: regelmatig dragen zij al iemand aan die graag aan de slag wil en erg gemotiveerd is.
 • Maak een uitwisseling mogelijk tussen verschillende bouw- en techniekbedrijven voor (bredere) carrièremogelijkheden. 
 • Een ander arrangement voor ‘Opleiding-Werkervaring-Beloning’ ontwerpen: hoe kunnen we betere beloning organiseren voor jongeren die 23 jaar zijn of ouder en zonder ervaring aan de slag willen in de bouw? En leerlingen die een stage lopen daar ook eerlijk voor betalen. 
 • Mensen die al lang thuiszitten, een opleiding en begeleiding aanbieden die uitzicht geeft op een mooie baan in de bouw met goede toekomstmogelijkheden.
 • Nauwere samenwerking tussen bedrijven en opleidingen voor een beter programma met 80% praktijk en 20% theorie. Dit kost geld. Maar mensen ‘op de bank’ kost meer en we hebben mensen hard nodig.
 • Haag Wonen stelde eerder voor om 20 wijkbeheerders buddy te laten zijn van iemand zonder werk en hem/haar een MBO diploma te laten halen. Hun kans op een betaalde baan neemt zo fors toe, maar de regels moeten worden versoepeld.

De Ronde Tafel was een geslaagde aanzet. Uiteraard zijn we er nog lang niet. De groep gaat met elkaar verder aan de slag. Eén idee is al ontstaan: Bouwmeester, een van onze aannemers, heeft contact gehad met het Leger des Heils over een samenwerking die zij hebben in Rotterdam. En wil kijken of we dat ook samen in Den Haag kunnen doen. Heeft u ideeën? Mogelijke oplossingen? Interesse in samenwerking? Laat het ons weten: bestuur@haagwonen.nl