Weigeliaplein en omgeving

De 395 woningen met bergingen en 10 bedrijfsruimten aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat van Haag Wonen (complex 70) zijn in slechte staat van onderhoud. Dit bleek uit onderzoek dat Haag Wonen aan de woningen heeft laten uitvoeren. Op maandag 14 december 2020 zijn de bewoners geïnformeerd over de plannen om de woningen te vervangen voor nieuwbouw.

Susan van der Steen, manager Wonen van Haag Wonen, vertelt in een persoonlijke boodschap aan de huurders over de toekomst van hun woning en wat er verder de komende periode gaat gebeuren. Bekijk hier de video

Haag Wonen vervangt de huidige woningen voor nieuwbouw

Haag Wonen bouwt aan de toekomst van Den Haag. We zorgen voor goed geïsoleerde woningen, zodat ze minder energie verbruiken en minder geluid binnenlaten. We zorgen voor veilige woningen, zodat ze een gezond binnenklimaat hebben: niet te vochtig en goed geventileerd. En we zorgen voor comfortabele woningen die passen bij deze tijd, waar het fijn wonen is. Soms lukt dat in bestaande woningen. Soms niet. Uit technisch onderzoek kwam dat het vrijwel onmogelijk is om deze woningen, aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat, klaar te maken voor comfortabel en energiezuinig wonen in de toekomst. Ze zijn verouderd en uit de tijd geraakt. Daarom gaan we de woningen vervangen door nieuwe, comfortabelere en energiezuinigere woningen.


Fotocollage-Weigeliaplein.JPG

Projectbureau Rijnland heeft in 2017 onderzoek gedaan
De technische staat van de woningen, de isolatie van de woningen en de kwaliteit van de voorzieningen in de woningen (keuken/badkamer/toilet) zijn onderzocht. Daarnaast is er gekeken naar de wensen die vanuit de woningmarkt bekend zijn. Haag Wonen heeft de voor- en nadelen van renovatie vergeleken met de voor- en nadelen van sloop/nieuwbouw. Bent u benieuwd naar het resultaat van de technische staat van de woningen? De samenvatting van dit onderzoek vindt u hier. Ook leest u hier onze overwegingen voor de keuze renovatie of sloop/nieuwbouw. 

Sociaal plan
Samen met de bewonerscommissie werken we aan een sociaal plan voor alle bewoners van Complex 70. In een sociaal plan staan de afspraken die wij met de bewonerscommissie maken over hoe we in de aankomende periode omgaan met bepaalde zaken. In het Sociaal Statuut is de basis vastgelegd voor het maken van afspraken in het sociaal plan. Klik hier om het Sociaal Statuut te openen.  

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief Complex 70 wordt één keer in de twee maanden verspreid onder de bewoners van Haag Wonen aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en Hortensiastraat. Via de nieuwsbrief informeren wij alle bewoners over de laatste ontwikkelingen in hun buurt. Bekijk hier alle nieuwsbrieven. 

Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuwsbrief juli 2021
Nieuwsbrief mei 2021
Nieuwsbrief maart 2021
Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief september 2020

Interview met onderneemster Serpil Alkan

“Juist nu de economie minder goed draait en mensen over de kop gaan, is tijdelijk beheer een perfecte oplossing voor startende ondernemers”, aldus onderneemster Serpil Alkan. “Je kunt op die manier toch je dromen waarmaken, zonder aan een jarenlang huurcontract vast te zitten.” Sinds oktober 2020 heeft ze zich met haar showroom van Interior Design Collective antikraak gevestigd in een bedrijfspand van Haag Wonen in de Heesterbuurt.

Ben je al in haar winkel geweest? Je vindt haar winkel op de hoek van de Vlierboomstraat / Kamperfoeliestraat. Serpil is één van de tijdelijke huurders via VPS leegstandsbeheer. We interviewden Serpil over haar ervaring met tijdelijke huisvesting. Benieuwd naar het volledige artikel? Klik hier om het te lezen. 

Persbericht december 2020
Lees hier het persbericht dat in december 2020 is gepubliceerd. 

Raadsinformatie en Raadsvragen
Klik hier om alle Raadsinformatie in te zien op de website van de gemeente Den Haag. 
Klik hier om de aangeleverde stukken op het Raads Informatie Systeem in te zien.

VEELGESTELDE VRAGEN

Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding? 

Zodra u de huur opzegt, heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. Dat geldt ook als u niet wacht op de voorrangsverklaring, maar eerder al wilt gaan verhuizen. De tegemoetkoming is op 1 maart 2021 door de minister vastgesteld op € 6334,-.

Wanneer start de sloop? 
Zover is het nog lang niet. We gaan eerst samen met de bewoners in gesprek over hoe we dit goed kunnen doen en hoe we daarin samen kunnen optrekken. We helpen hen op maat bij het vinden van een fijne andere woning die past bij hun situatie. Ook bekijken we met elkaar de mogelijkheden om terug te keren, als de nieuwe woningen klaar zijn en bewoners dat wensen. Naar verwachting starten we met slopen in 2023 voor fase 1. Fase 2 zal één jaar later zijn. De actuele planning leest u in de nieuwsbrief die regelmatig wordt uitgebracht.

Is er al bekend wanneer de nieuwe woningen opgeleverd worden? 
Het duurt ongeveer twee jaar voordat de nieuwe woningen klaar zijn, nadat de oude woningen zijn gesloopt. Dat betekent dat de nieuwe woningen op zijn vroegst in 2025 klaar zijn. De actuele planning leest u in de nieuwsbrief die regelmatig wordt uitgebracht.

Ik wil terugkeren naar de nieuwbouw, hoe regel ik dat? 
Bewoners die willen terugkeren als de nieuwbouw klaar is, krijgen voorrang. De nieuwe woning moet wel passend zijn in prijs en huishoudsamenstelling. We maken hierover afspraken in het sociaal plan. 

Krijg ik voorrang op andere woningzoekenden?
U krijgt van de gemeente Den Haag een voorrangsverklaring, omdat uw woning wordt gesloopt. Deze krijgt u, zodra het gebied waarin u woont, wordt aangewezen als actiegebied. Dat gebeurt in ieder geval een jaar voordat uw woning wordt gesloopt. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden op sociale huurwoningen in de gemeente Den Haag en de regio Haaglanden.

Krijgen inwonende (kinderen) ook een voorrangsverklaring?
Inwonende kunnen enkel met je meeverhuizen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • staan ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde adres;
  • zijn bij Haag Wonen bekend als inwonende.
Zij krijgen dus geen aparte voorrangsverklaring. En komen ook niet in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding.

Waar kan ik met vragen over en ideeën voor de nieuwbouw terecht?
U wordt nog geïnformeerd over de plannen voor nieuwbouw. U krijgt nieuwsbrieven, er worden spreekuren georganiseerd en we kunnen bij u langskomen als u dat wilt. Daarnaast zullen we ook een bijeenkomst organiseren waarbij we samen nadenken over de nieuwbouw.

Wanneer starten de huisbezoeken?
Huisbezoeken starten zodra het sociaal plan klaar is. Bij de huisbezoeken gaan we namelijk samen de aanvraag invullen voor de voorrangsverklaring. Onderdeel ervan is het tekenen voor het sociaal plan.

Wat wordt de huurprijs van de nieuwe woningen?
Wij willen 100% van de huidige sociale huurwoningen terugbouwen. Daarnaast willen we het bezit uitbreiden met bijvoorbeeld met vrije sector en/of koopwoningen. De huurprijs is nog niet vastgesteld, maar ligt onder de grens voor sociale huurwoningen. In 2021 is dat 752,33 euro per maand. We gaan uit van passend toewijzen. Dat betekent dat ook huurders met een laag inkomen in aanmerking komen voor de nieuwbouw.

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? 
Bel ons gerust: (070) 250 7070. Of stuur een mail naar complex70@haagwonen.nl. 

Update: 9 juli 2021 (deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie).