Direct naar de content
Bobbi het vogeltje

Kan ik wel huurverlaging aanvragen als ik geen inkomensafhankelijke huurverhoging heb gekregen?

Je kan een verzoek huurverlaging indienen als een van de volgende twee situaties van toepassing is:

 1. Huurverlaging naar € 577,91 (volgens de Wet Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen). Je kan deze verlaging nog aanvragen tot en met 30 december 2024 als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan  € 577,91
  • Je huurcontract is op 1 maart 2023 of eerder ingegaan
  • Je hebt in 2023 geen eenmalige huurverlaging naar € 575,03 gekregen
  • Je voldoet aan de volgende inkomenseisen:

Stuur met je verzoek de volgende gegevens mee:

 1. Zelf opgestelde en ondertekende verklaring hoeveel personen (met naam en geboortedatum) op je adres wonen, inclusief personen tot 27 jaar.
 2. Loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste zes maanden van alle bewoners vanaf 27 jaar.
 3. Van bewoners zonder inkomen of met meerdere of wisselende inkomens een verzekeringsbericht van het UWV. Je kan dit downloaden op mijnuwv.nl onder ‘persoonlijke gegevens’ → ‘controleren loongegevens’. Het vinkje voor ‘loongegevens’ moet aanstaan.

2. Huurverlaging naar € 879,66. Je kan deze verlaging aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66
 • Je hebt een inkomen waarmee je recht hebt op huurtoeslag

Stuur met je verzoek de volgende gegevens mee:

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente. Hierop staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staan ingeschreven. Van personen zonder naam en geboortedatum is ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) nodig.
 • Inkomensverklaringen van de Belastingdienst (IB) van alle bewoners vanaf 15 jaar. Alle inkomensverklaringen moeten van hetzelfde jaar zijn.
 • Inkomensdaling pas in 2024? Dan ook loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste 3 maanden van alle bewoners vanaf 15 jaar.