Direct naar de content
Bobbi het vogeltje

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Je ontvangt dan uiterlijk 30 september 2024 een aangetekende herinneringsbrief van Haag Wonen met een kopie van de huurverhogingsbrief. Na ontvangst van die brief kan je de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Dit verzoek moet uiterlijk 31 oktober 2024 bij de Huurcommissie binnen zijn. De Huurcommissie beoordeelt dan of de huurverhoging redelijk is net als bij een schriftelijk bezwaar.

Hierna zijn er twee mogelijkheden:

  • Krijg je gelijk? Dan passen wij de huurprijs aan.
  • Krijg je ongelijk? Je betaalt dan vanaf 1 juli 2024 met terugwerkende kracht de nieuwe huurprijs. Dat betekent dat je over de maanden dat je te weinig huur hebt betaald je de verschuldigde huur in één keer aan ons moet betalen. Ook moet je € 25 aan de Huurcommissie betalen. Daarnaast betaal je vanaf dat moment de nieuwe huurprijs.