Direct naar de content
Bobbi het vogeltje

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?

Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
  • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
  • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar voor 1 juli 2024. Stuur bij het bezwaar documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging. Dat kan tot drie jaar na ingangsdatum van een inkomensafhankelijke huurverhoging.