Opzeggen

Uw huurcontract opzeggen kan op elke dag van de maand. U heeft minstens één maand opzegtermijn. U kunt uw huur opzeggen via het formulier huuropzeggingHet is belangrijk dat u het formulier volledig invult, ondertekent en alle benodigde documenten meestuurt. Welke documenten we precies van u nodig hebben, hangt af van uw persoonlijke situatie en vindt u terug op het formulier. Onderteken het formulier en laat ook eventuele medehuurder(s) ondertekenen. 

Stuur het formulier naar Haag Wonen, Postbus 250, 2501 CG Den Haag of mail het naar info@haagwonen.nl. Als wij het formulier hebben ontvangen, hoort u wat de definitieve einddatum is. 

Houdt u er rekening mee dat wij alleen volledig ingevulde en ondertekende huuropzeggingen in behandeling kunnen nemen. Dit betekent ook dat uw opzegtermijn geldt vanaf het moment dat wij een volledige huuropzegging van u hebben ontvangen.

Wat is mijn opzegtermijn?

Uw opzegtermijn is minstens één maand en u kan de huur elke dag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: Wij ontvangen uw huuropzegging op 14 september. Dan verlaat u de woning uiterlijk op 14 oktober. U betaalt in oktober alleen huur voor de 14 dagen dat u er woont. 

U mag natuurlijk ook langer dan één maand van tevoren uw huur opzeggen. Geef dat wel duidelijk aan op het formulier huuropzegging.

Verhuizen, wat moet ik regelen?

U vindt hier twee handige stappenplannen met verhuistips. Zo vergeet u niets.

Voor- en eindinspectie

U ontvangt een definitieve bevestiging van uw huuropzegging en de afspraak van de voor- en eindinspectie. U levert bij de eindinspectie de sleutels in. 

Wilt u als nabestaande de huur opzeggen?

Als uw naaste is overleden, wilt u als nabestaande de huur opzeggen. Wij vragen u het volgende te sturen naar info@haagwonen.nl:

  • kopie overlijdensakte;
  • kopie van het legitimatiebewijs van degene die de zaken behartigt;
  • als u beneficiair aanvaardt, een kopie van akte van beneficiaire aanvaarding; 
  • eventueel een machtiging van de overige erfgenamen aan de zaakwaarnemer. 

Als u de erfenis niet aanvaardt, ontvangen wij graag van u een:

  • kopie van de akte van verwerping van alle erfgenamen.   

De eindafrekening en afrekening service/stookkosten vindt op een later moment plaats 

Heeft u de huur opgezegd in verband met het overlijden van uw naaste? Houd dan het IBAN rekeningnummer van uw naaste minimaal één jaar aan. Mogelijk wordt er bij de afrekening geld teruggestort of afgeschreven (bij automatische incasso) op dit rekeningnummer.