Huurtoeslag 2019 terugbetaald? Vraag herstel aan!

Heeft u huurtoeslag uit 2019 aan de Belastingdienst terug moeten betalen? Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt dit aanvragen voor 1 september 2020.

De verandering is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

Verworven recht
Als uw huur door een huurverhoging boven de huurgrens is uitgegroeid, kunt u vanaf dat moment geen huurtoeslag meer krijgen. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, ontvangt u nog wel huurtoeslag. Dit heet ‘verworven recht’.

Nieuwe situatie
Heeft u een ‘verworven recht’ gekregen toen uw huur te hoog werd en heeft u (tijdelijk) geen huurtoeslag meer gekregen, omdat uw inkomen te hoog was? Als u met uw inkomen weer in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u vanaf dat moment weer wel huurtoeslag krijgen. Ook als u eerder bent afgewezen of huurtoeslag heeft moeten terugbetalen.

Wat moet u doen?
Denkt u dat bovenstaande voor u geldt? Dien dan voor 1 september 2020 een aanvraag in voor huurtoeslag over het jaar 2019 via Mijn toeslagen. Over de jaren voor 2019 is nog geen duidelijkheid. De Belastingdienst geeft hier in mei meer informatie over.

Meer weten? 
Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst