Puntensysteem sociale huurwoningen

Wat is het puntensysteem?

Het aantal punten van een sociale huurwoning geeft de kwaliteit aan: hoe meer punten, hoe hoger de kwaliteit van de woning. Het aantal punten bepaalt ook de maximale huurprijs die Haag Wonen voor de woning mag vragen.

Wat verandert er?

Sinds 1 oktober 2015 is er een nieuw puntensysteem voor sociale huurwoningen in Nederland. Ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd. Woonomgeving, hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast door verkeer) en woonvorm (eengezinswoning, flat) tellen niet meer mee. Ook heeft de woning er nieuwe punten bij gekregen. Deze worden berekend via de WOZ-waarde van de woning. Deze wijziging in het puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen.

Wat betekent dit voor u?

Door deze wijziging is het puntentotaal van bijna alle sociale huurwoningen veranderd. Dit betekent dat ook de maximale huurprijs, de huur die Haag Wonen mag vragen voor de woningen, is veranderd. Voor de meeste huurders had dit geen gevolgen, maar voor 268 woningen werd de huurprijs per 1 oktober 2015 verlaagd.