Wanneer kan ik huurbevriezing vragen?

Dat hangt af van uw huurprijs en uw inkomen. Ligt uw netto huur tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u Haag Wonen vragen uw huur te bevriezen. Aftoppingsgrens is voor 1 en 2 personen € 619,01 en voor 3 en meer personen € 663,40. De huurtoeslaggrens is € 737,14. Huurbevriezing is mogelijk in de volgende situaties:
  • Huishouden met 1 persoon, netto huur tussen € 619,01 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 15.500.
  • Huishouden met 2 personen, netto huur tussen € 619,01 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 26.500.
  • Huishouden vanaf 3 personen, netto huur tussen € 663,40 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 33.500.
LET OP: stuur bij uw verzoek om huurbevriezing altijd inkomensverklaringen mee van alle bewoners én een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op uw adres staan ingeschreven. Dit uittreksel wordt 'uittreksel woningtoewijzing gezin' genoemd bij de gemeente Den Haag. Mocht op dit uittreksel één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, dient u van deze persoon ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee te sturen.