Hoeveel verhoogt Haag Wonen de huur dit jaar?

Vóór 1 mei 2020 ontvangt u van Haag Wonen een brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Bij deze brief zit de ‘mededeling huuraanpassing’. Hierin staat hoe hoog uw huurverhoging is en uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2020.

Haag Wonen voert ook dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Huishoudens met een inkomen tot en met € 43.574 krijgen een basishuurverhoging van 3,4%. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.574 krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%.

De huren van de onzelfstandige woningen (kamers) en alle bergingen en garages worden met 3,4% verhoogd.
Huishoudens met een huurcontract voor een vrije sectorwoning krijgen een huurverhoging van 5,1%.
De volgende huurverhogingspercentages gelden in 2020:
 
  jaarinkomen huishouden maximale huurverhoging Huurverhoging Haag Wonen
zelfstandige woningen tot en met € 43.574 inflatie (2,6%) + 2,5% = 5,1% 3,4 %
hoger dan € 43.574 inflatie (2,6%) + 4,0% = 6,6% 6,6%
onzelfstandige woningen   inflatie (2,6%) + 1,5% = 4,1% 3,4%
vrije sectorwoningen   n.v.t. 5,1%
bergingen en garages   n.v.t. 3,4%

LET OP: Staat in de ‘mededeling huuraanpassing’ bij uw brief een ander percentage? Dat kan. Soms is een ander percentage afgesproken, omdat er met uw woning iets bijzonders aan de hand is of uw huurprijs een grens bereikt heeft.