Jaarlijkse huuraanpassing

Haag Wonen past elk jaar de huurprijs aan. Dat doen wij op 1 juli. Haag Wonen voert in 2019 ook de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit is een extra huurverhoging voor huishoudens met een jaarinkomen hoger dan €42.436. Hier leest u alles over deze jaarlijkse huuraanpassing.

Vóór 1 mei 2019 ontvangen alle huurders van Haag Wonen een brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Bij deze brief zit de ‘mededeling huuraanpassing’. Hierin staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2019. Heeft u de brief niet ontvangen of gezien? Dan is er iets fout gegaan. Laat het ons even weten.

Waarom vraagt Haag Wonen jaarlijks huurverhoging?

Haag Wonen vraagt huurverhoging, omdat we daarmee kunnen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen, voor goed onderhoud, voor woningverbetering en voor verduurzaming van woningen. Maar ook om bijvoorbeeld de verhuurderheffing van de regering te kunnen betalen. Dat kost ons elk jaar vele miljoenen.

Hoeveel mag de huur van een sociale huurwoning maximaal stijgen?

Dat beslist de Nederlandse regering elk jaar. Voor de huishoudens met een inkomen tot € 42.436 per jaar voert Haag Wonen niet de maximale basishuurverhoging door van 4,1%, maar een basishuurverhoging van maximaal 2,6%. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436 per jaar krijgen een huurverhoging van maximaal 5,0%.

Voor de verschillende inkomensgroepen zijn de huurverhogingspercentages dit jaar:
Jaarinkomen Huurverhoging            
t/m € 42.436 2,6 %
hoger dan € 42.436 5,0%

LET OP: Staat in de ‘mededeling huuraanpassing’ bij uw brief een ander percentage? Dat kan. Soms is een ander percentage afgesproken, omdat er met uw woning iets bijzonders aan de hand is of uw huurprijs een grens bereikt heeft.

Wilt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Maak dan gebruik van het bezwaarschrift van de huurcommissie. Zo ziet u snel wanneer u bezwaar kunt maken. Is dat zo? Dan kunt u het formulier invullen en naar ons opsturen. Ook vindt u veel informatie en uitleg in de huurkrant 2019.

Heeft u nog vragen?

Veel antwoorden vindt u in ons overzicht met veel gestelde vragen. Klik op het kopje 'Jaarlijkse huuraanpassing'. U kunt ons ook een e-mail sturen via info@haagwonen.nl. Of bel ons op (070) 250 70 70. Komt u liever langs? U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Waldorpstraat 80.