Iemand in mijn huishouden is chronisch ziek of gehandicapt.

Is er iemand in uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt? Dan betaalt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 
  • Iemand in uw huishouden ontvangt op grond van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging. 
  • Aan iemand in uw huishouden is een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Daarbij is die mantelzorg verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden. 
  • Iemand in uw huishouden is in het bezit van een indicatiebesluit op grond de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • Aan iemand in uw huishouden is een beschikking verstrekt voor voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • U heeft een verklaring van de huisarts dat een lid van uw huishouden blind is.
Geldt dit voor u? Stuur dan vóór 1 juli 2022 uw bezwaarschrift naar Haag Wonen, met bewijsstukken waaruit blijkt dat u aan (één van) de bovenstaande voorwaarden voldoet. Heeft u vorig jaar al een bezwaar ingediend en is dat toegekend? Dan hoeft u niet opnieuw een bezwaarschrift te sturen. Dit is dan al bekend bij ons. U ontvangt geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Maakt u geen bezwaar voor 1 juli 2022, dan kunt u na 1 juli 2022 ook een verzoek om huurverlaging indienen. De lagere huur gaat in dat geval niet in per 1 juli 2022, maar minimaal twee maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.