Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, moet u vóór 1 juli 2022 bezwaar maken bij Haag Wonen. Wij moeten uw bezwaar dus uiterlijk 30 juni 2022 hebben ontvangen. Gebruik daarvoor het bezwaarschrift formulier van de huurcommissie. Kies daarvoor één van de onderstaande formulieren. 

Bezwaarschrift Huurcommissie huurverhoging vanaf 1 juli 2022

U kunt bezwaar maken op de huurverhoging als:

 • De netto huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijs komt die voor uw woning geldt.
 • De huurverhoging meer is dan de maximale huurverhoging.
 • Het voorstel voor de huurverhoging fouten bevat.
 • De huurprijs door de huurcommissie tijdelijk verlaagd is vanwege ernstige onderhoudsgebreken.
 • Er sprake is van all-in huur (geen splitsing in kale huur, servicekosten en - bij een eigen meter -kosten voor gas, licht en water. De kale huurprijs is daardoor niet bekend).
 • U een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt en een van onderstaande situaties is van toepassing:
  • uw inkomen klopt niet op de huishoudverklaring;
  • uw inkomen is in 2021 gedaald;
  • iemand in uw huishouden is chronisch ziek.
Als wij het eens zijn met uw bezwaar, passen wij de huuraanpassing aan. Dan gaat de juiste nieuwe huurprijs per 1 juli 2022 in. Heeft u na 1 juli 2022 teveel huur betaald? Die krijgt u terug. 

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, vragen wij de huurcommissie om het voorstel tot huurverhoging te beoordelen. Dit oordeel van de huurcommissie is bindend. Dat betekent dat Haag Wonen én u zich daar aan moeten houden. Totdat de huurcommissie een uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huurprijs blijven betalen. Geeft de huurcommissie u gelijk? Dan passen wij uw huur aan. Heeft u na 1 juli 2022 teveel huur betaald? Die krijgt u terug. Geeft de huurcommissie Haag Wonen gelijk? Dan betaalt u het nieuwe huurbedrag. Plus de te weinig betaalde huur vanaf 1 juli 2022. Voor meer informatie kunt u kijken op www.huurcommissie.nl.

LET OP: stuur bij uw bezwaar op de inkomensafhankelijke huurverhoging altijd inkomensverklaringen mee van alle bewoners én een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op uw adres staan ingeschreven. Dit uittreksel wordt 'uittreksel woningtoewijzing gezin' genoemd bij de gemeente Den Haag. Mocht op dit uittreksel één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, dient u van deze persoon ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee te sturen. Maakt u bezwaar, omdat iemand in uw huishouden gehandicapt of chronisch ziek is? Stuur dan ook bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u aan (één van) de voorwaarden voldoet. De voorwaarden vindt u hier