Ik verwacht dat mijn huishoudinkomen in 2022 veel lager is. Wat nu?

Verwacht u dat uw huishoudinkomen in 2022 lager wordt? En valt u daardoor in een lagere inkomensgroep? Dan kunt u bezwaar maken op de inkomensafhankelijke huurverhoging op basis van uw actueel inkomen. Wij hebben loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden van alle op uw adres ingeschreven personen nodig. Daarmee kunt u dan bij ons een verzoek tot huurverlaging indienen. Kijk bij huurverlaging aanvragen wat hiervoor moet doen.