Wanneer kan ik huurbevriezing vragen?

Dat hangt af van uw huurprijs en uw inkomen. Ligt uw netto huur tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u Haag Wonen vragen uw huur te bevriezen. Aftoppingsgrens is voor 1 en 2 personen € 619,01 en voor 3 en meer personen € 663,40. De huurtoeslaggrens is € 737,14. Huurbevriezing is mogelijk in de volgende situaties:
  • Huishouden met 1 persoon, netto huur tussen € 619,01 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 15.500.
  • Huishouden met 2 personen, netto huur tussen € 619,01 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 26.500.
  • Huishouden vanaf 3 personen, netto huur tussen € 663,40 en € 737,14 en huishoudinkomen tot € 33.000.
LET OP: stuur bij uw verzoek om huurbevriezing altijd inkomensverklaringen mee van alle bewoners én een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven.