Hoeveel mag de huur van uw sociale huurwoning maximaal stijgen?

Dat beslist de Nederlandse regering elk jaar. Voor een zelfstandige sociale huurwoning is de maximale huurverhoging in 2020 afhankelijk van uw huishoudinkomen in 2018. Het huishoudinkomen is het totale bruto jaarinkomen van alle personen die in uw huis wonen. Voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.574 is de maximale huurverhoging hoger. Dit heet een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat geldt niet voor huishoudens van vier of meer personen of als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd heeft. Zij krijgen geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor een woning in de vrije sector stelt de regering geen maximale huurverhoging vast.