Huishoudverklaring Belastingdienst

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan ontvangt u bij de brief over de jaarlijkse huuraanpassing ook de huishoudverklaring van de Belastingdienst. Hierop staat dat uw huishoudinkomen hoger is dan € 47.948 (eenpersoonshuishoudens) of € 55.468 (meerpersoonshuishoudens). Het huishoudinkomen bestaat uit het inkomen van alle bewoners van de woning bij elkaar opgeteld. De Belastingdienst gaat hierbij uit van het inkomen in het jaar 2020 van alle personen die per 1 juli 2022 in de gemeentelijke basisadministratie op uw adres staan ingeschreven. Bent u jonger dan 23 jaar? Of heeft u kinderen of huisgenoten die op 1 januari 2022 jonger waren dan 23 jaar? Bij hen telt de Belastingdienst alleen het deel mee dat boven het minimumloon lag.

Is de samenstelling van uw huishouden in de afgelopen vier maanden veranderd? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst naar het inkomen heeft gekeken van de eerdere samenstelling van het huishouden. Verwacht u dat uw huishouden in de huidige samenstelling in een lagere inkomensgroep valt? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing.

Haag Wonen gebruikt de huishoudverklaring alleen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2022. Daarna vernietigen we de gegevens van de Belastingdienst. We mogen de informatie nergens anders voor gebruiken.