Wanneer kan ik huurverlaging vragen?

U kunt in twee gevallen aan Haag Wonen vragen om uw huur te verlagen:
Als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en u heeft niet voor 1 juli 2022 bezwaar gemaakt op de huurverhoging. U kunt Haag Wonen ook na 1 juli 2022 nog vragen uw huur te verlagen met het inkomensafhankelijke gedeelte van de huurverhoging als één van onderstaande situaties van toepassing is:
  • Uw inkomen is in 2021 gedaald;
  • Iemand in uw huishouden is gehandicapt of chronisch ziek.
Als wij het eens zijn met uw verzoek, verlagen wij uw huur. De lagere huur gaat in vanaf twee maanden nadat wij uw aanvraag met de benodigde documenten hebben ontvangen. Heeft u na 1 juli 2022 teveel huur betaald? Die krijgt u niet terug. Als wij het niet eens zijn met uw verzoek, kunt u de huurcommissie vragen om uw verzoek om huurverlaging te beoordelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.huurcommissie.nl.
Als u een sociaal huurcontract heeft en de huurprijs van uw woning is hoger dan € 763,47. U kunt Haag Wonen vragen uw huur te verlagen tot de huurtoeslaggrens als u geen huurtoeslag kunt aanvragen, terwijl u daar wel voor in aanmerking komt. 

Als wij het eens zijn met uw verzoek, verlagen wij uw huur. De lagere huur gaat in vanaf twee maanden nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen. Als wij het niet eens zijn met uw verzoek, kunt u niet naar de huurcommissie om uw verzoek om huurverlaging te beoordelen. U heeft namelijk geen wettelijk recht op deze huurverlaging.

LET OP: stuur bij uw verzoek om huurverlaging altijd inkomensverklaringen mee van alle bewoners én een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op uw adres staan ingeschreven. Dit uittreksel wordt 'uittreksel woningtoewijzing gezin' genoemd bij de gemeente Den Haag. Mocht op dit uittreksel één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, dient u van deze persoon ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee te sturen. Vraagt u huurverlaging, omdat iemand in uw huishouden gehandicapt of chronisch ziek is? Stuur dan ook bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u aan (één van) de voorwaarden voldoet. De voorwaarden vindt u hier.