Tijdelijke onderhuur

Wilt u tijdelijk in het buitenland studeren of werken, of samenwonen eerst uitproberen? Dan wilt u misschien tijdelijk iemand anders in uw huis laten wonen. Onderverhuren is verboden. Toch snappen wij dat het soms wel gewenst is. Daarom mag u nu tijdelijk, onder voorwaarden, iemand anders in uw huis laten wonen.

Wanneer kan dit?
 • Tijdelijk werk of studie in het buitenland
 • Lange reis
 • Langdurige verpleging of verzorging
 • Gevangenschap
 • Samenwonen op proef
Wat zijn de spelregels?
Algemeen
 • Minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Verlengen kan niet. 
 • Er staat geen groot onderhoud aan uw woning gepland tijdens de tijdelijke huurperiode.
 • De vergoeding is niet hoger dan de bruto huur.
Voor de huurder
 • De huurder heeft geen betalingsachterstand en veroorzaakt geen (aantoonbare) overlast. 
 • De huurder blijft verantwoordelijk voor het betalen van de huur en eventuele overlast. 
 • Als de huurder de huurovereenkomst opzegt, stopt ook de tijdelijke onderverhuur. 
 • De huurder mag éénmaal per vijf jaar een aanvraag voor tijdelijke onderverhuur doen. 
Voor de tijdelijke huurder
 • De tijdelijke huurder is 18 jaar of ouder en beschikt niet over een eigen woning. 
 • De tijdelijke huurder heeft geen recht op huurbescherming.
 • De tijdelijke huurder heeft geen recht op een vervangende woning als de huurder terugkeert.
 • De tijdelijke huurder mag niet blijven als de huurder niet terugkeert naar de woning.
Voor allebei
 • Beide partijen houden zich aan de regels van de Basisregistratie Personen.
Gaat u op proef samenwonen? Dan geldt dit ook:
 • Uw partner heeft een koop- of huurwoning, die niet ook op uw naam staat. 
 • De tijdelijke onderverhuur stopt als u trouwt of geregistreerd partners wordt. 
Hoe vraagt u toestemming? 
Heeft u iemand gevonden die tijdelijk in uw woning wilt wonen? Stuur ons dan een verzoek per brief of e-mail. Doe dit minstens één maand voordat de tijdelijke huurder in uw woning gaat. Zet in uw verzoek: 
 1. De naam van degene die tijdelijk in uw huis trekt. 
 2. Een kopie van het identiteitsbewijs van de tijdelijke huurder. Zorg dat de pasfoto en het BSN-nummer niet zichtbaar zijn. 
 3. De start- en einddatum van de tijdelijke onderverhuur.
 4. Uw contactgegevens voor noodgevallen. 
 5. Bewijs voor de noodzaak en duur van de tijdelijke onderverhuur (zie A). 
Is alles in orde? Dan tekenen we een ‘drie-partijen-overeenkomst’: de huurder, de tijdelijke huurder en Haag Wonen. 

Interesse? Neem contact met ons op via info@haagwonen.nl of bel (070) 250 70 70.