Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle bewoners in het wooncomplex en is het eerste aanspreekpunt voor Haag Wonen.

De bewonerscommissie bestaat uit twee of meer huurders. Iedere bewoner van een wooncomplex van Haag Wonen kan lid worden van een bewonerscommissie.

Welke onderwerpen bespreekt de bewonerscommissie?

De bewonerscommissie houdt zich bezig met onderwerpen die zich binnen een wooncomplex afspelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • veiligheid;
  • onderhoud van het gebouw;
  • schoonhouden van de woonomgeving;
  • signaleren van vaak voorkomende vragen;
  • afrekening servicekosten.

In de participatieovereenkomst regelen de bewonerscommissies en Haag Wonen op welke manier ze met elkaar overleggen en welke onderwerpen ze bespreken.


Overleg met Haag Wonen

Er zijn bij Haag Wonen ongeveer 50 actieve bewonerscommissies. Een bewonerscommissie vergadert minimaal één keer per jaar met een beheerconsulent van Haag Wonen. Soms wordt er vaker vergaderd, bijvoorbeeld wanneer er een groot onderhoudsproject wordt uitgevoerd. Ook kunnen er dan externe adviseurs aanschuiven.

Wat is de rol van de beheerconsulent bij het overleg?

Bij de meeste vergaderingen van de bewonerscommissie is de beheerconsulent van Haag Wonen aanwezig. Iedere wijk heeft een eigen beheerconsulent. De beheerconsulent adviseert de bewonerscommissie. Leden van de bewonerscommissie kunnen met hun vragen bij de beheerconsulent terecht.