Huurdersorganisaties

Haag Wonen kent twee huurdersorganisaties. De Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen.

De bestuursleden van onze huurdersorganisaties zijn gekozen vertegenwoordigers uit de bewonerscommissies. De Bewonersraad en de Huurdersvereniging zijn er voor de gemeenschappelijke belangen van alle huurders van Haag Wonen.

Overleg

Minimaal zes maal per jaar vergaderen de Bewonersraad en de Huurdersvereniging met Haag Wonen op basis van de 'Wet op het overleg Huurders Verhuurder' en de participatieovereenkomst. In de participatieovereenkomst is, in overleg met de huurdersorganisaties, vastgelegd over welke onderwerpen huurders inspraak hebben en op welk niveau dat gebeurt. Bij bepaalde onderwerpen is toestemming van huurdersorganisaties nodig voordat Haag Wonen aan de slag kan (zogenoemd instemmingsrecht).
 
De Bewonersraad en Huurdersvereniging kunnen te allen tijde gevraagd en ongevraagd advies aan Haag Wonen uitbrengen. Dit advies kan gaan over beleid, beheer en de uitvoering van de taken van Haag Wonen.

Contact

Bewonersraad
Bewonersraad Haag Wonen
Schapenlaan 26-28
2512 HT Den Haag
telefoon: (070) 388 38 48
e-mail: info@bewonersraadhw.nl
Website: www.bewonersraadhw.nl/

Huurdersvereniging
Huurdersvereniging Haag Wonen
Leggelostraat 63
2541 HR Den Haag
telefoon: (070) 367 03 39
e-mail: info@hvhw.org
website: www.hvhw.org