Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Soms is het nodig om uw huis aan te passen. Bijvoorbeeld als u een lichamelijke beperking heeft. U kunt in dit geval een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij de gemeente. Met deze wet krijgt u sommige aanpassingen deels of helemaal vergoed. De gemeente bepaalt de voorwaarden, welke voorzieningen onder de Wmo vallen en welke vergoedingen worden gegeven.

Wmo aanvragen

Zijn in uw woning aanpassingen nodig? Vraag het met uw DigiD aan bij de gemeente Den Haag. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van de Sociale Zaken internethoek in het Stadhuis aan het Spui (en sommige stadsdeelkantoren). De internethoek is geopend op alle werkdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u eerst een bevestiging. Via de gemeente krijgt u ook bericht of en zo ja, voor welke aanpassingen u in aanmerking komt. Wij geven vervolgens opdracht aan de aannemer om de Wmo-aanpassingen door te voeren.

Meer informatie leest u hier