Tuinonderhoud

Hoe zit het met de groenvoorziening? Betaalt u zelf voor het onderhoud aan het groen rond uw woongebouw of niet? De onderhoudskosten van een besloten groenvoorziening mogen wél worden doorberekend. De onderhoudskosten van een openbare groenvoorziening níet.

Hebt u besloten groen rondom uw woongebouw? Dan zijn de onderhoudskosten voor rekening van de huurders van uw woongebouw. Wij verzorgen het onderhoud en de kosten zijn opgenomen in de servicekosten. Onderhoudskosten van een openbare groenvoorziening worden niet aan huurders doorberekend.

Beslissing rechter
Op 26 november 2013 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat de groenvoorziening rondom woongebouwen moet worden gezien als een besloten groenvoorziening en niet als openbaar groen. 

Het Gerechtshof Den Haag sprak zich uit over een geschil tussen Haag Wonen en huurders van drie verschillende woongebouwen over wie het onderhoud moet betalen. Daarvoor was antwoord nodig op de vraag of de groenvoorziening rondom de woongebouwen als besloten of openbaar groen moet worden gezien. Klik op de links hieronder voor de drie arresten: 

Klik op de links hieronder voor de drie arresten:

  1. Roggekamp
  2. Robijnhorst / Diamanthorst
  3. Diamanthorst / Kornalijnhorst