Geschillencommissie

Heeft u als huurder een lopend geschil met Haag Wonen en komt u er samen niet uit? Leg het dan voor aan de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Wat is de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie bestaat uit externe, onafhankelijk benoemde deskundigen die de klachten – de geschillen – van huurders zorgvuldig bekijken en beoordelen. Het is aan de commissie om te bemiddelen in het geschil. Klager en corporatie kunnen ook worden uitgenodigd voor een hoorzitting. De Geschillencommissie kan zowel een bindend advies als een niet-bindend advies uitbrengen.  

Voor het voorleggen van een geschil en andere informatie over de geschillencommissie, raadpleeg de website van Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.