Klachtencommissie

Heeft u als huurder een lopend geschil met Haag Wonen en komt u er samen niet uit? Leg het dan voor aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Wat is de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie bestaat uit externe, onafhankelijk benoemde deskundigen die de klachten – de geschillen – van huurders zorgvuldig bekijken en beoordelen. Het is aan de commissie om te bemiddelen in het geschil. Klager en corporatie kunnen ook worden uitgenodigd voor een hoorzitting. De Klachtencommissie kan zowel een bindend advies als een niet-bindend advies uitbrengen.  

Voor het voorleggen van een geschil en andere informatie over de Klachtencommissie, raadpleeg de website van Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

Vacature Klachtencommissie

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders goed vertegenwoordigd zijn. Daarom brengen we de doorlopende vacature 'Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland' bij onze huurders en huurcommissies onder de aandacht.