Jaarstukken en jaarverslagen

Het is ons weer gelukt. We haalden in 2020 het grootste deel van onze doelstellingen. Ondanks corona. En daar zijn we trots op. Met grote dank aan de inbreng en flexibiliteit van onze huurders, partners en medewerkers. 

We doen het maximale met de middelen die we hebben. Zo hebben we in 2020 meer geld uitgegeven aan ons vastgoed dan de jaren hiervoor. Oók aan leefbare en inclusieve Haagse wijken. We hebben veel mensen blij kunnen maken met een nieuwe huurwoning, woningen gebouwd, woningen verbeterd, bedrijfspanden omgebouwd, woningen transitiegereed gemaakt, verduurzaamd, nieuwe collega’s verwelkomd, een klantvisie ontwikkeld en een nieuw basisinformatiesysteem ingevoerd.
 
Onze taken en ambities overstijgen echter onze middelen. We moeten daarom steeds keuzes maken en focussen. We zijn bereid om daarbij ‘scherp aan de wind te varen’ en ‘grenzen op te zoeken’. Van ons, als uw professionele partner, mag u verwachten dat we de juiste keuzes maken en de goede focus hebben. Benieuwd naar onze keuzes en focus in 2020? Samen met u blikken we terug op het voorbije jaar bij Haag Wonen aan de hand van onze Jaarstukken 2020.

Wilt u de Jaarstukken 2020 in pdf downloaden? Klik dan hier

Hieronder vindt u eerdere jaarstukken: 
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015
Jaarstukken 2014
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2012
Jaarstukken 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008

ANBI formulier
Standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting 2020