Veelgestelde vragen

Hoe komt Haag Wonen aan het percentage voor de jaarlijkse huuraanpassing?

Elk jaar stelt de Nederlandse regering de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vast. De regering heeft dit jaar besloten tot een maximale basishuurverhoging voor 2018 van 2,5%. Daarbij komt nog inflatie. De inflatie is 1,4%. In totaal is de maximale basishuurverhoging dus 2,5% + 1,4% = 3,9%.

Haag Wonen vraagt een gematigde basishuurverhoging van 2,0% aan huurders met een huishoudinkomen tot en met € 41.056 per jaar. Dat is 1,9% lager dan we mogen vragen.

Aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 41.056 per jaar mag Haag Wonen een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ vragen. Dat betekent een extra percentage van maximaal 1,5% bovenop het reguliere basispercentage van 3,9% = 5,4%.
  
Hoe hoog uw huurverhoging is, hangt af van uw huishoudinkomen. U ziet in de ‘mededeling huuraanpassing’ welk percentage voor u geldt. Deze ontvangt u van ons vóór 1 mei 2018 bij de brief over de jaarlijkse huuraanpassing.